blog

Het digitale tijdperk: walhalla voor kleine bedrijven 

Supply chain 936

Kleine bedrijven in de maakindustrie delven niet langer het onderspit tegen grote organisaties. Grote bedrijven hebben weliswaar meer middelen beschikbaar. In het huidige digitale tijdperk draait het volgens Theo Koster echter om ideeën en niet om grote kapitaalinvesteringen of een wereldwijd netwerk. Waar leveranciers vroeger dicht in de buurt moesten zitten zorgt nu een wereldwijde supply chain en de nodige technologie, dat dit niet meer nodig is.  

Het digitale tijdperk: walhalla voor kleine bedrijven 

Tegenwoordig kunnen kleine bedrijven zich groter voordoen dan ze zijn, en tegelijk hun flexibiliteit behouden. Dit maakt ze uitermate geschikt voor het digitale tijdperk. Ik noem in dit blog vijf redenen waarom ik denk dat kleine tot middelgrote bedrijven in de 21e eeuw succesvol kunnen zijn, en hoe technologie ze daarbij helpt.

Deregulering

Volgens de National Association of Manufacturers (NAM) liggen de regelgevingskosten voor bedrijven met 50 of minder werknemers historisch gezien bijna 20 procent hoger dan het gemiddelde van alle bedrijven. Dit is aan het veranderen. Door recente wijzigingen in de regelgeving kunnen kleine en middelgrote fabrikanten profiteren van de start-up vriendelijke mentaliteit die momenteel heerst. De complexiteit van wetgeving kwam tijdens de recente verkiezingen aan het licht, toen de toenmalige kandidaat Donald Trump opriep voor minder regels. Eenmaal gekozen tot president ondertekende hij een decreet waarin staat dat er voor elke nieuwe verordening twee verwijderd moeten worden.

Toch kan het voldoen aan regelgeving nog bijzonder complex en stressvol zijn, zelfs als je de naderende deregulering voor kleine bedrijven in overweging neemt. Technologie kan echter helpen bij het automatiseren van bijvoorbeeld de benodigde rapportages en analyses. En cloudoplossingen, die automatisch door de leverancier worden geüpdatet, helpen daarnaast om technologisch bij de tijd te blijven.

Belemmeringen

Gedurende de lange geschiedenis van de productie-industrie hield het starten van een nieuw bedrijf in dat je een fabriek moest erven, kopen of bouwen, en die vervolgens moest uitrusten met dure machines en apparatuur. Het afgelopen decennium was investeren in robotica een noodzaak om processen te automatiseren, om daarmee de concurrentie bij te kunnen blijven. Dit lijkt van de ene op de andere dag veranderd te zijn. Tegenwoordig is kapitaalinvestering in machines voor veel kleine en middelgrote ondernemingen nog steeds een budgettaire noodzaak, ook al zijn ze nu vaak gespecialiseerd als toeleverancier, constructeur of onderaannemer. Dit betekent dat ze maar in één type machines hoeven te investeren in plaats van in een breed spectrum. Andere voorwaarden die in het verleden belemmeringen waren, zijn ook vervaagd. Afstand was ooit een groot probleem: leveranciers moesten in de buurt van OEM’s gevestigd zijn en distributiecentra moesten zich in de nabijheid van transport- en logistieke hubs bevinden. Door de komst van de wereldwijde supply chain, snelle levering, betaalbare transportkosten en betrouwbaarheid van wereldwijde leveranciers zijn die vereisten nu overbodig.

Technologie ondersteunt deze fundamentele verandering door kleine en middelgrote bedrijven toegang te geven tot kopers,en ze daarnaast inzicht te geven in de beschikbaarheid van producten en supply chain-middelen. Als een bedrijf een professionele website, betrouwbare e-commerce en internationale prijs- en verzendmogelijkheden heeft, kan het zijn goederen verkopen aan iedereen met een smartphone en het benodigde kapitaal. De grootte van het bedrijf maakt daarbij niet uit.

Dienstverlening

In de productie-industrie is de klantrelatie belangrijker dan ooit tevoren. Om het risico van klantspecifieke producten te vermijden, richten fabrikanten zich op servicegerichte bedrijfsmodellen. Het verbeteren van de klantervaring is immers een goede manier om je te onderscheiden van de concurrentie. Een uitstekende dienstverlening leveren, vereist bovendien geen enorme kapitaalinvestering of groot personeelsbestand. Het MKB heeft dus goede kaarten in handen om in een behoefte als dienstverlening te voorzien. Denk aan het leveren van aftermarket-service, werken met onderhoudscontracten of het beheren van garanties.

De focus op service is een groeiende trend. Steeds meer fabrikanten beginnen met het aanbieden van diensten of een op resultaten gebaseerde aanbod, in plaats van enkel producten. Internet of Things (IoT) technologie maakt dit type bedrijfsmodel mogelijk en winstgevend. De gegevens die via slimme sensoren worden verzameld, helpen bedrijven om diensten te leveren die zeer efficiënt en productief zijn. Die IoT-gegevens kunnen R&D-teams ook helpen om te achterhalen wat klanten willen en waar mogelijk ruimte voor verbetering ligt. Zowel kleine als grote bedrijven kunnen gegevens van sensoren analyseren om goed geïnformeerde beslissingen te nemen en geautomatiseerde antwoorden mogelijk te maken. Moderne systemen zijn zo ingericht dat het zware werk gedaan wordt door sensoren, kunstmatige intelligentie, algoritmen en automatisering.

Agility

Doordat veranderingen tegenwoordig in rap tempo plaatsvinden, moeten fabrikanten flexibel kunnen reageren op nieuwe eisen van klanten, nieuwe kansen en veranderende bedreigingen van de concurrentie. MKB’s zijn daar meester in. In tegenstelling tot grote ondernemingen met uitvoerige besluitvormingsrondes en rigide goedkeuringsstructuren kunnen kleine en middelgrote bedrijven veel sneller kansen of uitdagingen identificeren en stappen ondernemen om daarop te reageren.

Technologie biedt daarvoor de middelen. Met geavanceerde business intelligence-oplossingen krijgen kleine en middelgrote bedrijven dezelfde mogelijkheden als een onderneming met een groot team van marktonderzoekers en data-analisten. Met business intelligence-software kan een bedrijf bovendien gemakkelijk kansen voorspellen, proactief zijn en als eerste nieuwe productinnovaties aanbieden.

Innovatie

Dit is het tijdperk van innovatie, niet alleen qua productontwerp, maar ook wat betreft operationele technologie. IoT is hierbij een leidende innovatie. Gegevens die afkomstig zijn van sensoren maken de weg vrij voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, maar faciliteren ook innovatie in de vorm van nieuwe bedrijfsmodellen, samenwerkingen en coproductie. MKB’s zijn uitermate geschikt voor dit soort out-of-the-box-denken.

Crowdsourcing en durfkapitalisten helpen start-ups met de uitvoer van goede ideeën. Technologie speelt ook een rol, omdat e-commerce, zichtbaarheid van de supply chain en voorspellende analyses allemaal helpen om online storefronts te creëren die grote verkoopvolumes aankunnen met een minimale overhead.

Conclusie

Kleine fabrikanten spelen een cruciale rol in de branche. Ze zijn actief als leverancier, onderaannemer en verwerker, en vanuit die rol zijn ze een katalysator voor de hele industrie om harder te werken, meer te innoveren en een creatieve omslag te maken. Kleine bedrijven hebben veel voordelen, zoals agility en hun vermogen nieuwe kansen te grijpen zonder omslachtige goedkeuringsprocessen op meerdere niveaus. Daar staat wel tegenover dat ze vaak over beperkte personele en kapitale middelen beschikken om te investeren. Het goede nieuws is dat kleine fabrikanten veel mogelijkheden van hun grotere concurrenten kunnen verwerven door in de juiste technologie te investeren, van business intelligence-tools en e-commerce, tot service-oplossingen en IoT.

Auteur: Theo Koster, account director bij Infor

 

Reageer op dit artikel