blog

Logistiek 4.0: Bent u er klaar voor?

Supply chain 3243

Logistiek 4.0: Bent u er klaar voor?

Logistiek zit midden in een digitale transformatie, Datagedreven bedrijven die hierop inspringen werken in 2020 430 miljard dollar productiever.

Internet of Things (IoT), nieuwe mobiele netwerken (5G, LORA, NB-IoT), blockchain en autonome voertuigen versnellen de digitale transformatie. Afgelopen jaren is vanuit Topsector Logistiek dan ook ingezet op het wegnemen van weerstanden om data te delen.

En met succes: denk bijvoorbeeld aan NLIP, I-SHARE, het Open Trip Model en het Smart Data Factory programma. We zien dan ook dat in de markt diverse cloud platformen voor data delen met succes worden uitgerold, zoals bijvoorbeeld de joint venture van Maersk en IBM rond hun Global Trade Digitization Platform. Maar ook start-up initiatieven als Tradecloud, Synple of Pharox. Daarmee zijn we er nog niet!

Disruptieve karakter vraagt om actie: aan de slag

Data begint nu te stromen in de logistiek. Maar hoe gaan we de waarde daarvan nu echt valoriseren? De sleutel daartoe vormt data analytics: het verzamelen, verwerken en opschonen van data om er bruikbare informatie uit te halen. Maar je moet natuurlijk wel iets doen met die inzichten, het moet leiden tot andere en betere beslissingen, pas dan creëer je waarde. “Supply chain visibility is niet het doel, maar een middel.”

Een Logistiek 4.0 systeem verenigt de volgende 4 kernwaarden: efficiënt, wendbaar, duurzaam en veerkrachtig. Datagedreven logistiek maakt het namelijk mogelijk om efficiënte bundeling te realiseren zonder in te boeten op flexibiliteit. En daarmee geeft het een impuls aan duurzame logistiek. Data analyse is naast vlootomvang, vierkante meters en slotcapaciteit een strategische logistieke asset, mogelijk zelfs de belangrijkste. De aanpak zoals geïllustreerd in figuur 1 kan logistieke sector helpen om de transformatie naar datagedreven logistiek te maken en de waarde ervan ook te verzilveren.

 

 

logistiek-4.0

 

Als vervolg op de Smart Data Factory aanpak heeft TNO de Data2Value aanpak ontwikkeld om waarde met data te creëren in de logistiek. Deze aanpak helpt bij het beantwoorden van vragen zoals: ‘Hoe integreer ik de analytics uitkomsten in mijn besluitvorming?’; ‘Welke opties heb ik eigenlijk, en wat is de impact van een keuze voor een bepaalde vervoers- of leveroptie, en kan ik die opties real-time simuleren?’; ‘Kan ik agent technology inzetten voor geautomatiseerde besluitvorming?’

Privacy en veiligheidsrisico’s

Maar er liggen twee grote obstakels op de weg naar datagedreven logistiek en Logistiek 4.0: privacy en cyber security risico’s. Wetgeving rondom persoonsgegevens wordt steeds strenger en stelt allerlei eisen aan het inzetten van data analytics, ook in de logistiek. Denk aan koppelingen met chauffeurspassen, volgen van AIS data van een binnenvaartschip (ook vaak het huis van een schipper), monitoren van de productiviteit van medewerkers. Door data te koppelen, te combineren en te integreren kom je al snel in de persoonlijke sfeer.

 

Lees ook
Cyberrisico steeds groter gevaar voor supply chain

 

En cyber resilience is natuurlijk cruciaal in deze hele digitale transformatie. Digitale kwetsbaarheid ligt op de loer en disrupties zullen steeds grotere systeemimplicaties krijgen. Er komt steeds meer aandacht voor samenwerkingsbenaderingen, waarin clusters van bedrijven met overheden samen weerbaarheid opbouwen tegen cyberaanvallen. Het World Economic Forum heeft hiertoe in 2012 al opgeroepen om door middel van samenwerking supply chain resilience te creëren. “Er komt steeds meer aandacht voor samenwerkingsbenaderingen, waarin clusters van bedrijven met overheden samen weerbaarheid opbouwen tegen cyberaanvallen.”

Belang van integrale visie op datagedreven innovatie

Het moge duidelijk zijn, de digitale transformatie biedt enorme kansen om de logistiek duurzaam, efficiënt, flexibel en robuust te maken. Maar diezelfde digitalisering resulteert ook in nieuwe uitdagingen en bedreigingen, zoals cyber attacks en privacy. Die mogen echter geen remmende factor worden en dat hoeft ook niet. Een krachtige datagedreven innovatie agenda is vereist, waarin zowel de kansen als de uitdagingen integraal benaderd worden. Wij zijn er klaar voor, u ook?
“Een krachtige datagedreven innovatie agenda is vereist, waarin zowel de kansen als de uitdagingen integraal benaderd worden”

Auteur Gerwin Zomer, TNO. Dit is artikel is een deel van TNO’s programmavisie omtrent datagedreven logistiek.

Reageer op dit artikel