blog

Supply Chain Finance in de circulaire economie

Supply chain 1376

Supply Chain Finance in de circulaire economie

Logistiek en financiën zijn cruciaal voor een circulaire economie. Supply Chain Finance biedt inzicht in de financiële stromen in logistieke ketens en kan zo oplossingen aandragen voor complexe financieringsproblemen.

De huidige economie lijkt steeds vaker te zijn ontworteld; economisch gewin staat los van belangrijke maatschappelijke thema’s zoals werkgelegenheid, mensenrechten en zorg voor de planeet. De circulaire economie presenteert een alternatief waarbij hulpbronnen niet worden uitgeput en de aarde haar zelf-herstellende vermogen behoudt. Het is geen remmende economische motor maar biedt juist tal van nieuwe kansen voor innovatie.

In de circulaire economie is het doel om de waarde van materialen te behouden. Dit betekent dat de levensduur van producten wordt verlengd, producten en onderdelen worden hergebruikt en de materialen op een hoogwaardige manier worden gerecycled. Wat wordt voorkomen is het onnodig winnen van niet-hernieuwbare materialen en afval storten of verbranden van gebruikte materialen. Toch is de circulaire economie meer dan een hergebruik & recycle economie; het gaat over slimmer ondernemen waarbij materialen kunnen worden teruggewonnen.

Circulaire economie

Een belangrijk inzicht vanuit ondernemers in de circulaire economie is dat bedrijven er niet langer op zijn gericht om producten zo snel mogelijk op de markt te zetten. Wij zien juist veel bedrijven die succesvolle nieuwe dienstverlening organiseren rondom producten. Bedrijven ontwikkelen bijvoorbeeld zeer solide producten met een lange levensduur en een terugnamegarantie na gebruik. Dit betekent dat er minder vaak producten worden verkocht maar daar staat tegenover dat er kansen liggen om dienstverlening te organiseren.

Lees ook: Supply Chain Finance als extra kans voor LDV’er

Samenwerken

Een tweede belangrijk inzicht is dat bedrijven in de logistieke keten steeds vaker samenwerken. Het onderhouden en terugnemen van producten uit de markt vraagt om een andere organisatie in de keten. Bedrijven moeten bijvoorbeeld afspraken maken over het leveren van onderdelen en evenzo over het retour nemen van gebruikte producten. We zien ook steeds vaker voorbeelden waarbij nieuwe partijen in de logistieke keten worden betrokken. Zo is het bedrijf Brink Industrial, dat o.a. afvalbakken levert, gaan samenwerken met een afvalverwerker. Gezamenlijk hebben zij een oplossing bedacht voor afval in de stad Berlijn. In deze oplossing is het ontwerp van de afvalbak afgestemd op het proces van de afvalverwerker. Hierdoor wordt drastisch materiaal en energie bespaard en evenzo zijn de kosten van afvalverwerking drastisch gereduceerd.

Lease, abonnement en huur

De circulaire economie verandert de manier waarop bedrijven opereren en heeft daardoor ook impact op de wijze waarop bedrijven gefinancierd kunnen worden. Steeds meer bedrijven stellen producten beschikbaar aan consumenten via een lease-, abonnement- of huurcontract. Ook zien we dat bedrijven hun producten verkopen en door middel van bijvoorbeeld onderhoudscontracten, buy-back overeenkomsten of statiegeld hun verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het product. Dit heeft als gevolg dat:

  1. restwaarden en restwaarderisico’s van producten, onderdelen en materialen belangrijker worden in de financiële modellen van bedrijven;
  2. geldstromen veranderen tussen klanten, leveranciers en andere ketenpartners met als gevolg dat nieuwe financieringsvragen ontstaan;
  3. operationele en financiële risico’s verdeeld moeten worden tussen bedrijven in de logistieke keten;
  4. naast eigenaarschap nieuwe rechtsvormen en overeenkomsten ontstaan om de operationele en financiële samenwerking tussen bedrijven, hun klanten en leveranciers vorm te geven.

Dit zijn uitdagingen die door bedrijven lastig individueel zijn op te lossen en centraal staan bij ons onderzoek naar Supply Chain Finance. Deze uitdagingen zijn namelijk alleen op te lossen als bedrijven samenwerken in zowel de fysieke als de financiële keten. Wij zien dat supply chain financing aan het fundament ligt van de circulaire economie door inzicht te bieden in geldstromen, restwaarden van gebruikte materialen en door het aanreiken van modellen voor financiële contracten tussen ketenpartners.

Lees ook: Bedrijven maken werk van Supply Chain Finance

Auteur: Eric Roetman – onderzoeker Supply Chain Finance bij Hogeschool Windesheim 

 

Reageer op dit artikel