blog

Intelligence amplification wat is het en wat kun je er mee?

Supply chain 1387

Intelligence amplification wat is het en wat kun je er mee?

Intelligence amplification. Andrej Dobrkovic, onderzoeker aan de Universiteit Twente, kwam op het idee om het concept toe te passen op synchromodaal plannen en het te testen in het spel. Maar wat is Intelligence amplification? Jos van Hillegersberg legt het uit.

Zweetdruppels vormen zich op haar voorhoofd. Ze kijkt gespannen naar het scherm waar het aantal nog te plannen orders maar blijft toenemen. Tegelijkertijd werpt ze een angstige blik op de aankomsttijden van de containerschepen. De vertragingen stapelen zich op. Alles over de weg doorsturen is geen optie.

Synchromodaal

Het bedrijf heeft ambitieuze doelstellingen om meer over rail en water te vervoeren. Sinds dit jaar wordt er synchromodaal gepland. Haar schermen laten nu realtime de status zien van lading. Beschikbare capaciteit op rail, water en weg worden ook fraai weergegeven. Continu verspringt de informatie op haar scherm. Mooi hoor, maar de werkdruk is alleen maar toegenomen en de klanten worden steeds veeleisender. Een grafisch dashboard geeft weer hoe het ervoor staat met haar prestaties. De doelstellingen voor de gevraagde modal shift zijn nog lang niet binnen bereik.

Serious game TNO

Bovenstaand scenario zou zomaar kunnen plaatsvinden in de hedendaagse planningsruimte van een logistieke afdeling. Het wordt ook bijzonder goed benaderd in de door TNO ontwikkelde serious game ‘Synchromania’. In het spel wordt de speler uitgedaagd binnenkomende orders synchromodaal te plannen. De verschillende klanten hebben andere wensen. Gelukkig valt er in het spel met de klant te onderhandelen over zaken als levertijden en de te gebruiken transportmodaliteit. Maar de planner in het spel is zo druk met het wegzetten van orders dat zij hier nauwelijks aan toekomt.

Intelligence amplification

Andrej Dobrkovic, onderzoeker aan de Universiteit Twente, kwam op het idee om het concept van ‘intelligence amplification’ toe te passen op synchromodaal plannen en het te testen in het spel. Intelligence amplification maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en software agents. Essentieel is echter dat de mens een belangrijke plek houdt in het proces. Er wordt gestreefd naar symbiose tussen mens en machine. Het systeem wordt zo ontworpen, dat de machine vooral doet waar zij goed in is; het snel berekenen van complexe alternatieven en het onvermoeibaar uitvoeren van repeterende taken. De mens overziet het proces en springt bij als creativiteit nodig is.

Machine overrulen

In intelligent amplification kan de mens altijd de beslissing van de machine overrulen. Andrej ontwierp zijn test als volgt. Eerst werd de taak van het synchromodaal plannen opgesplitst in subtaken. Sommige daarvan lenen zich beter voor de mens, zoals het onderhandelen met de klant. Andere taken zijn duidelijk beter voor een software agent, zoals het controleren van capaciteit bij transportaanbieders. Door meerdere sessies van Synchromania te spelen kon Andrej het effect van Intelligence Amplification testen.

Zouden de planners het beter doen met hulp van de agenten? De resultaten zijn zeer bemoedigend. Vooral opmerkelijk is dat de variatie in prestatie enorm afnam. Waar mensen geweldig uiteenlopen in prestaties op basis van ervaring en stressbestendigheid, zorgden de software agenten voor een robuuste en betrouwbare planning bij alle planners. Dat is belangrijk, want betrouwbaarheid en voorspelbaarheid is hard nodig in de dynamische wereld van de logistiek.

Auteur: Jos van Hillegersberg is Hoogleraar aan de Universiteit Twente

Prof. van Hillegersberg geeft op 22 mei een college over Big Data & Supply Chain Innovation tijdens de Collegereeks Logistiek Management. Voor deze reeks, die op 17 april start, zijn nog een paar plaatsen beschikbaar.

Reageer op dit artikel