blog

Schaalbare EDI-integratie moet hoger op bedrijfsagenda

Supply chain 1274

Schaalbare EDI-integratie moet hoger op bedrijfsagenda

Klanten zijn minder trouw. Ze kiezen eerder voor de beste en snelste service tegen de laagste prijs. Tegelijk wordt de communicatie tussen ketenpartners steeds complexer en tijdrovender. Hierdoor kunnen retailers hun – noodzakelijke – focus verliezen. Hoe zorgen zij dat ze die weer terugkrijgen? Fred van der Heide van Descartes pleit voor Schaalbare EDI-integratie.

Niet de fabrikant of de marketeer, maar de consument bepaalt tegenwoordig de buyer’s journey. Via internet worden prijzen en service direct vergeleken. Het is daarom van belang opnieuw naar de processen en de communicatie tussen handelsrelaties te kijken en die te optimaliseren met behulp van technologie.

Complexere logistiek

Door e-commerce en globalisering is een klant niet meer afhankelijk van enkele winkels. Globalisering en versnippering van verkoop hebben hun weerslag op het ketenbeheer dat complexer is dan ooit. Aan de andere kant levert efficiënte en foutloze gegevensuitwisseling een duidelijk concurrentievoordeel op. Bijkomende hindernis is, dat het logistieke proces zelf ook steeds complexer wordt. Tegenwoordig zijn het productaanbod en de productinformatie zeer uitgebreid. Hierdoor zijn warehousing en de logistieke afhandeling veel gecompliceerder geworden. Dit vereist een heel ander transportmechanisme met veel meer communicatielijnen en een veelvoud van ketenpartners als gevolg.

Lees ook
De revival van EDI
Scepsis of niet langer wachten op EDI als interface?

 

Digitale gegevensuitwisseling cruciaal in retail

Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zorgt Electronic Data Interchange (EDI) voor de automatische uitwisseling van zakelijke standaarddocumenten in een digitaal formaat. Informatie dat wordt via EDI automatisch verstuurd, waardoor communicatie snel en foutloos plaatsvindt.

Maak EDI onderdeel van bedrijfsstrategie

Het belang van EDI is dus onmiskenbaar, zeker in de retail. Veel bedrijven lopen tijdens hun groeiproces echter vast op de complexiteit van het systeem, waardoor de EDI-oplossing niet meegroeit met de business. Ondanks dat snelheid en accuratesse in gegevensuitwisseling belangrijke pijlers van de business zijn, is EDI dikwijls geen onderdeel van de interne strategie. Een schaalbare EDI-integratie zou dan ook veel hoger op de agenda moeten staan.

Business case EDI & Van Gils is een ‘no brainer’
Informatie delen via EDI niet het einde van concurrentie

Veel bedrijven zien echter op tegen de implementatie van een goede EDI-oplossing, omdat dit veelal wordt gezien als een complex proces waarvoor te weinig kennis in huis is. Het uit handen geven van een EDI-oplossing kan dan een goede match zijn. Het scheelt tijd en geld, en het zorgt ervoor dat er meer ruimte is voor de kernactiviteiten.

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een benchmarkonderzoek onder 140 respondenten in Nederland en België naar de communicatie tussen ketenpartners en voor welke uitdagingen zij staan in de toekomst. Het volledig rapport kunt u hier downloaden.

 

 

Reageer op dit artikel