blog

Reset de denkbeelden over de supply chain van morgen

Supply chain 1758

Reset de denkbeelden over de supply chain van morgen

De bekende strategie van sneller, efficiënter en groter is achterhaald. De logistieke toekomst is slimmer, kleiner en verbonden. Daar horen andere kwalificaties en functies bij.

“De logistieke & supply chain sector kent een voortdurende druk op marges, efficiency en tijd. Maar snel moet ook oog goed zijn. De samenleving gaat door een fundamentele transitie: we kijken kritischer dan ooit naar toegevoegde waarde en de impact van organisaties op onze leefomgeving. Bedrijven moeten veranderen en logistiek speelt hierin een belangrijke rol.

‘Uberisering of logistics’

Dat biedt kansen voor de logistieke- en supply chain-sector. Binnen de technologische start-up scene in Silicon Valley is de sector enorm populair en staan innovaties bekend als de ‘Uberisation of logistics’. Amazon wil wereldwijd leider worden op het gebied van supply chain en logistiek. De oorspronkelijke webshopwinkel heeft de ambitie om een logistieke grootmacht te worden. Momenteel wordt de  logistiek & supply chain opnieuw uitgevonden en dat stelt nieuwe eisen aan de professionals van de toekomst. Geen stofjassen meer, maar creatieve, technologische professionals die plannen, controleren en bijsturen.  Die verbindingen leggen tussen mensen, technologie en bedrijven.

Tekort aan de juiste mensen

Verandering is nodig. De transportsector is verantwoordelijk voor 7% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Door de groei van de branche neemt dit volgens UNCTAD (de conferentie van de VN rond handel en ontwikkeling) zelfs toe met een factor van 3,9 in 2050.

Lees ook:
Meer mensen nodig maar in andere banen
Robotisering groot gevaar voor logistieke banen

De deeleconomie neemt wereldwijd toe. Gelijktijdig stijgt de vraag naar logistieke diensten en ontstaat een tekort aan de juiste mensen. De logistiek transformeert naar een high tech, circulair en verbonden sector met maatschappelijke betekenis. Met nieuwe rollen voor professionals in die sector.

Trend: Autonome wereld

Onze wereld functioneert in de (nabije) toekomst steeds meer autonoom. Zo claimen alle grote automerken kort na 2020 de autonome auto op de markt te brengen. Dat geldt ook voor andere transportmiddelen, denk aan zelfvarende (transport)schepen en autonome vrachtauto’s. De mate van autonomie is wel divers. Gedeeltelijke autonomie van transportmiddelen is dichtbij.

Lees ook: Uber zet volgende stap in ontwikkeling autonome voertuigen

Volledig autonome voertuigen die functioneren zonder enig menselijk handelen, komen in de verdere toekomst. Toyota claimde begin 2017 dat de volledig autonome (vracht)auto pas over decennia op de weg rijdt. De opkomst van deze autonome wereld heeft een duidelijk effect op de werkgelegenheid in de logistieke sector. De mens blijft transportmiddelen bemannen, maar met welke functie? Puur besturen, dat doet technologie efficiënter, goedkoper en beter.

Trend: Digitalisering van vertrouwen

In de logistieke & supply chain sector worden nog veel administratieve handelingen verricht. Denk aan de invoer van data en het maken van planningen en overdrachten. Werkzaamheden die eenvoudig geautomatiseerd kunnen worden. In havens neemt blockchain technologie deze taken al over. Het resultaat: de minimalisatie van menselijk handelen.

Met gebruik van nieuwe technologie digitaliseren we voor het eerst ook vertrouwen en controle. Het menselijke aandeel in de controlefunctie wordt gereduceerd tot bijna nul: we vertrouwen op de technologie. Denk aan de opkomst van de DOA: de decentrale autonome organisatie. Hier is de organisatie een algoritme. Mooi voorbeeld is het mobiliteitsconcept Mobotiq. In dit concept verhuurt de ‘auto’ zichzelf, regelt zelf het onderhoud en betaalt en verstuurt zelfstandig de rekeningen. Volledig autonome en zelfregelende mobiliteit met de mens als afnemer.

Trend: Deel- en platformeconomie

De toekomst draait om toegang, niet om bezit. Uit een recent rapport van het MIT (Massachusetts Institute of Technology) blijkt dat slimme mobiliteitsconcepten de hoeveelheid vervoersmiddelen in steden met 75% gaan reduceren. Uber startte recent Uber Freight en kocht het bedrijf Otto: een wereldwijd specialist in autonome vrachtwagens. De koppeling van een deelplatform voor vraag en aanbod (Uber Freight) aan autonome voertuigen is dus al gemaakt. Dankzij de deeleconomie kan nu iedereen participeren in de vervoerssector.

 

 

De deeleconomie wordt ook toegepast op distributiecentra. Denk aan flexibele concepten waarbij vrije opslagruimtes worden hergebruikt en gedeeld. Hetzelfde gebeurt met de beschikbare transportruimte in vrachtwagens, treinen en schepen. Vernieuwende vervoerders rijden niet meer met halflege voertuigen, dankzij initiatieven als TEUBooker, Quicargo en Convoy. De supply chain van de toekomst functioneert als een platform: slimme organisaties bezitten niet meer zelf een compleet wagenpark, maar delen materieel en logistieke dienstverlening in een netwerk. Zij denken en organiseren als flexibel platform.

Trend: Ubiquitous connectivity

Technologie verbindt ons met elkaar. Mens en apparaat, infrastructuur en mens, en dingen en infrastructuur onderling: Ubiquitous connectivity (Internet of Things). Het gevolg: we kunnen alles monitoren. Een wereld van extreme transparantie verschijnt aan de horizon. In 2021 zijn meer dan een half miljard apparaten gekoppeld die ons en onze omgeving continu monitoren. De supply chain wordt zo extreem meetbaar en transparant. Ieder pakket volgen we en we weten precies wat de impact van het vervoer op het milieu is. Het algoritme bepaalt dan de slimste route en het beste transportmiddel op basis van realtime – en uiteindelijk pre-time – beschikbare data. De technologie weet door de alomvattende verbondenheid meer dan de mens. En dit heeft impact op de functie van planners en logistieke managers. Zij transformeren naar nieuwe functies als high tech transport verkeersleiders.

Trend: data als brandstof

Door die verbondenheid creeërt de logistieke keten steeds meer data. In de toekomst maken we aan de hand van realtime data slimme planningen.  Algoritmes optimaliseren het voorraadbeheer tot op het niveau van realistische voorspellingen. Just in time delivery transformeert naar predictive delivery. Kijk bijvoorbeeld naar het inkoopalgoritme van de Nederlandse start up Optiply dat werkt aan de perfecte voorraad. Optiply

combineert onder meer historische verkoopdata, weersvoorspellingen, informatie over de concurrentie en zelfs Google rankings om voorraadcalculaties te maken. De logistiek van de toekomst combineert grote hoeveelheden data tot essentiële informatie voor de supply chain. Dit gaat het bevattingsvermogen van het menselijk brein te boven en daarmee wordt de technologie leidend. De planners van de toekomst zijn high tech data experts. Het zijn keuze-architecten die logistieke data en mensen verbinden en zo proactief besluiten nemen.

Laat jezelf logistiek inspireren door MIT (Massachusetts Institute of Technology) en ga mee op studiereis naar de Verenigde Staten

 

Trend: Infrastructuur van gezondheid

Het riool redde ons van een verscheidenheid aan ziekten en een nieuwe en gezonde infrastructuur moet de mensheid redden van luchtverontreiniging, obesitas en stress. Uit onderzoek blijkt dat intelligente mobiliteits- en distributieconcepten een belangrijk aandeel hebben in de welzijnsbeleving van mensen in steden. Logisch: we vervoerden in 2014 wereldwijd voor meer dan 10 miljard ton aan spullen. Een stijging met ruim 65% ten opzichte van 2000.

Steeds meer steden ‘vergroenen’ daarom actief hun infrastructuur. Denk aan city farming, autovrije zones, fietssnelwegen en gebruik van drones. Daimler Benz demonstreerde onlangs hun toekomstige model bestelbus, uitgerust met drones en robots. Deze bus komt niet meer in centra van steden: de robots en drones zorgen voor het binnenstedelijk vervoer.  Google start-up SideWalkLabs heeft als doel de fysieke infrastructuur menselijker te maken. Onze infrastructuur transformeert naar meer mensgerichte omgevingen waarin geen ruimte is voor de traditionele (milieuvervuilende) vormen van vervoer.

Trend: Circulair transport

Door de toenemende focus op CO2-reductie en milieu transformeren transport- en vervoersmiddelen in sneltreinvaart. Fabrikanten van bestelbusjes en vrachtwagens werken inmiddels aan volledig elektrische modellen en experimenteren met waterstof. Treinen rijden op zonne-energie en vliegtuigen vliegen op frituurvet. In Frankrijk is de eerste snelweg met zonnepanelen al aangelegd. De toekomst van de supply chain is volledig energieneutraal, sterker: deze gaat energie opwekken. Zo leveren in Denemarken de eerste auto’s energie aan huishoudens. Hiermee stijgt de vraag naar professionals binnen de logistiek die van de milieuproblematiek nieuwe, winstgevende businessmodellen maken.

Logistieke professionals van morgen

De logistieke & supply chain sector is van oudsher gedreven door een strategie rond de kernwoorden: sneller, efficienter en groter. Is die strategie houdbaar voor de toekomst? Het antwoord hierop is: nee! De technologische en maatschappelijke trends laten dit duidelijk zien. De toekomst voor de sector ligt in nieuwe strategieën met als kernwoorden: slimmer, kleiner en verbonden. Maak gebruik van de nieuwe technologie, richt je op het deel van de keten waar je goed in bent en zorg dat je continu nieuwe verbindingen legt met je omgeving.

Organisaties zoeken professionals die kunnen anticiperen op verandering. Talent van de toekomst zijn de experts die kunnen afleren wat ze deden en die in staat zijn zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Toekomstgerichte  professionals met innovatieve kennis, de kunde om te veranderen en de vaardigheden om te netwerken.

 

Beroepen van de toekomst

Logistieke programmeur-planner
Automatische processen en autonome vervoersmiddelen bieden veel mogelijkheden voor snelle, efficiente en milieuvriendelijke logistiek. Deze processen moeten echter worden aangestuurd door slimme professionals met verstand van ICT, logistiek en planning. De logistieke programmeur-planner brengt de verschillende werelden samen en zorgt met creatieve oplossingen dat alles op rolletjes verloopt.

Supply chain analist
Dankzij ubiquitous connectivity (IoT), automatisering en koppeling van logistieke processen, komt er steeds meer data vrij. Deze data zijn een bron van informatie voor het optimaliseren van de logistieke & supply chain: de keten verbeteren. De supply chain analist verzamelt en analyseert deze data en weet dit om te zetten in waardevolle stuurinformatie voor directies en management.

Auditor circulaire logistiek
Consumenten, bedrijven en de maatschappij als geheel, kijkt steeds meer naar de impact van een product of dienst op het milieu. Hoe vriendelijk is een bedrijf of organisatie voor zijn of haar omgeving? Wat draagt het bij en welke schade breng het toe? Logistieke processen zullen in de toekomst transformeren van ‘milieuvervuilers’ naar ‘energie-opwekkers’. Auditors in circulaire logistiek gaan deze nieuwe business modellen ontwerpen en de effecten van logistiek op de maatschappij uitleggen en transparant maken voor de maatschappij.

Bestuurder op afstand
Onderweg naar volledig autonoom vervoer komt er behoefte aan professionals die vrachtwagens, drones of treinen op afstand kunnen besturen. Met behulp van cameratechniek kan de ‘bestuurder op afstand’ voertuigen vanuit kantoor of een andere plek monitoren, bijsturen en managen. Zoals in een game. Voordeel is onder meer dat verschillende professionals de besturing van de voertuigen kunnen afwisselen.

High tech transport verkeersleiders
Tony Bosma (1973) is een internationaal gerenommeerde futurist en trendwatcher. Hij is de oprichter van trend- en advies bureau Extend Limits. Wereldwijd geeft hij lezingen en workshops over trends en toekomstige ontwikkelingen. Zijn lezingen staan bekend als confronterend en inspirerend. Hij doet dit voor een legio aan bedrijven, instituten en overheden. Het behoort dan ook tot de internationale top op het gebied van trends, trendwatching en toekomstdenken.

 

Digitaal nieuwe normaal, fysiek nieuwe uniek

Alles wat gedigitaliseerd kan worden, wordt gedigitaliseerd in de logistieke keten. Digitaal is het nieuwe normaal. En fysiek is in de toekomst het nieuwe uniek. Alles wat we niet kunnen digitaliseren, wordt extreem waardevol. Waardevol werk zijn werkzaamheden die afhankelijk zijn van menselijke vaardigheden. Werkzaamheden die afwijken en niet geautomatiseerd kunnen worden, vragen veel van medewerkers. De vrachtwagenchauffeur van de toekomst bestuurt niet de vrachtauto, maar werkt aan de klantrelatie en afwijkingen in processen. Medewerkers in distributiecentra zijn technologie-experts: programmeurs die vooral de robots van de productielijn controleren en bijsturen indien nodig. Het zijn professionals, getraind om te handelen bij uitzonderingen en met creatief denkvermogen. Mensen die er zijn als de technologie faalt of als wensen van de klant buiten de geijkte vragen vallen.

Talenten in de logistieke sector denken en handelen flexibel. Mensgericht en in contact met klanten. Dit zijn voor veel huidige medewerkers in de sector nieuwe kenmerken. Zij zijn opgeleid en geselecteerd op repetitief werk dat uitvoerend en weinig uitdagend is. Dit werk wordt in de toekomst door de technologie gedaan. Gelukkig maar.

Op zoek naar een (andere) logistieke functie? 
Bekijk het grootste vacatureaanbod van Nederland

 

De uitdaging voor de sector bevindt zich voor de korte termijn op de uitbreiding van medewerkers die functioneren in de oude wereld. Voor de middellange- en lange termijn moeten deze professionals zich aanpassen aan de eisen van de nieuwe logistieke wereld. De toekomst is dichtbij in de logistieke sector. In dit tijdperk van verandering overschatten we vaak de mogelijke veranderingen in één jaar en onderschatten we die voor de komende tien jaren. De logistieke & supply chain-sector is een branche boordevol kansen die benut kunnen worden door de juiste talenten te vinden en op te leiden. Professionals die graag willen werken in de sector. Toppers die het verschil maken door buiten de gebaande paden te kijken, te denken en gezamenlijk de logistiek van de toekomst ontwikkelen.

Auteur: Tony Bosma is  futurist en trendwatche. Hij is de oprichter van trend- en advies bureau Extend Limits. De blog is is onderdeel van een onderzoeksrapport van Hays

Reageer op dit artikel