blog

Cross border handelen: voorkom megaboetes

Supply chain 1049

Cross border handelen: voorkom megaboetes

Veel bedrijven zijn in de veronderstelling dat zij deze risico’s met hun bestaande, traditionele export-compliance-voorzieningen in de hand hebben. De praktijk leert dat dit niet altijd zo is.

Export-compliance is vaak nog gebaseerd op het handmatig controleren van partijen waarmee zaken wordt gedaan. Maar zwarte lijsten veranderen continu. Bedrijven lopen op deze manier eerder het risico van ‘false positives’ en hebben veel werk aan het onderhouden van data in ERP- en andere informatiesystemen, die bovendien vaak losstaan van hun exportsystemen.

Hoge boetes

Daarnaast stellen overheden steeds strengere eisen aan de zorgplicht van bedrijven en delen autoriteiten hoge boetes uit als blijkt dat er zaken gedaan zijn met een restricted party. Zo kreeg de Chinese telecommunicatieleverancier ZTE eerder dit jaar van de Amerikaanse toezichthouder OFAC een boete van bijna 900 miljoen dollar opgelegd voor handel met Iran. Al wat langer geleden kregen ING, ABN-AMRO en Commerzbank vanuit Amerika sancties opgelegd, omdat ze zaken hadden gedaan met Sudan, Iran, Birma en Cuba. Die landen stonden namelijk op de sanctielijst. Deze boetes onderstrepen duidelijk het belang van een juiste aanpak van Denied Party Screening (DPS) – het structureel screenen van alle handelspartijen.

Koppeling met andere platforms

Voor Europa is de European Union Sanctions List (EUSL) van belang. De actualiteit van de lijst hangt af van de mate waarin elke lidstaat die lijst bijhoudt. Klakkeloos er op vertrouwen is dus niet verstandig. En met de huidige enorme groei van grensoverschrijdende e-commerce in Europa wordt de lijst alleen nog maar belangrijker.

DPS-systemen

Daarbij maken e-commerce bedrijven gebruik van veel verschillende platforms, zoals Magento, WooCommerce en Shopify. Die maken het op de juiste manier screenen nog weer complexer. Maar door deze platforms te integreren met DPS-systemen, zijn checks verregaand geautomatiseerd uit te voeren. Dat geldt overigens ook voor bestaande ERP-systemen, die te koppelen zijn aan een DPS-omgeving om de risico’s te verlagen.

Sanctielijsten samengevoegd

Een modern DPS-systeem consolideert alle sanctielijsten en zorgt dat ze continu up-to-date zijn. Daarbij ondersteunt het niet alleen bij actuele uitdagingen op het gebied van sanctielijsten, maar ook de meer traditionele uitdagingen op het gebied van export, evenals zeer specifieke vraagstukken over mogelijke handelspartners.

Jos Nuijten ,VP Network Integration Strategy van Descartes

Reageer op dit artikel