blog

Inkopers: goede voorraad belangrijker dan laagste prijs

Supply chain 1893

Veel inkopers zijn druk in de weer om de artikelen zo snel mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten in te kopen. Dat lijkt voordelig maar voorraadkosten en de beschikbaarheid van de voorraad zijn minsten zo belangrijk, betoogt Anne Terlouw van Gordian.

Inkopers: goede voorraad belangrijker dan laagste prijs

Doordat de markt om wendbaarheid vraagt, is ook de vraag richting inkoop veranderd. Uitgeknepen contracten of minder inkooporders zijn minder belangrijk dan inkooporders gericht op bijvoorbeeld de wendbaarheid en flexibiliteit van de leverancier.

Er is meer dan kortingen

Ik wil niet beweren dat het realiseren van kortingen slecht is, maar ik denk wel dat er veel situaties bestaan waar dit niet het belangrijkste is. Volgens mij kan een inkoper met zijn kennis van de markt en mogelijkheden namelijk zeer goed ondersteunen in het vinden van de aansluitende contracten en oplossingen bij de interne klant.

Lees ook: Logistieke voorraad bestaat niet

 

Inzicht in verbruik

Bijvoorbeeld door de leverancier een voorspelling van het verbruik te geven waar de leverancier de aanvoer van artikelen op kan afstemmen. Hierdoor kan de leverancier bijvoorbeeld de productie opstarten al voordat de inkooporder naar de leverancier wordt verzonden.

 

Lees ook: De vijf beïnvloeders van voorraadbeheer

 

Voorraadbeheer

Een andere oplossing is dat de leverancier zelf voorraad aanlegt waardoor hij sneller op een inkooporder kan reageren. Beide opties vragen vaak om een prijsstijging, omdat de leverancier nu risico’s draagt. Het is hierin de taak van de inkoper om te beoordelen of deze acceptabel is. Overigens hoeft de leverancier niet het volledige risico te dragen, aangezien hij meerdere klanten heeft en daar ook de voorraad voor kan gebruiken.

 

Lees ook: Voorraadbeheer: houdbaarheid versus beschikbaarheid

 

Consigned stock

Daarnaast kan de organisatie de zogenaamde ‘consigned stock methode’ gebruiken om wendbaarder te zijn. Hierbij bepaalt en beheert de leverancier voor een groep artikelen de voorraad bij de klant. Hierdoor hoeft de organisatie de voorraad niet zelf aan te schaffen en ligt de verantwoordelijkheid en daarmee het risico van de voorraadhoogte bij de leverancier. Daarnaast zit de leverancier hiermee dichter op het planproces van de organisatie waardoor hij, en daarmee de organisatie, sneller kan inspelen op nieuwe situaties. Evenals het vorige punt kan dit wel om een prijsstijging vragen, welke overwogen moet worden.

Prestatiecontracten

Om de kwaliteit van het eindproduct te verhogen kan een prestatiecontract goed ingezet worden. Zo kan een leverancier van onderdelen beloond worden wanneer de faalkans van de onderdelen verlaagd worden. De leverancier zal hierdoor proactief meedenken in het ontwikkelproces van het eindproduct, wat de kwaliteit van het eindproduct zal verhogen. Door deze hogere kwaliteit nemen de derving en onderhoudskosten op de lange termijn af, wat zeker een investering waard is.

Reageer op dit artikel