blog

2017: meer doen met data in de logistiek

Supply chain 1764

2017 wordt het jaar van de data. Nu het steeds eenvoudiger en goedkoper wordt om data op te slaan en te analyseren, liggen er enorme kansen voor alle partijen die actief zijn in transport en logistiek. Op welke terreinen liggen er precies kansen?

2017: meer doen met data in de logistiek

Door de oplevende economie wordt het in de Benelux weer drukker op de wegen. De kans dat transportvoertuigen tijd verliezen door files en ander oponthoud neemt daardoor snel toe. Zo berekende TNO voor ondernemersverenigingen EVO-Fenedex en Transport en Logistiek Nederland dat de economische schade door vertragingen in het vrachtverkeer het afgelopen jaar met 30 procent is gestegen. De totale schade van files op de snelwegen voor bedrijven bedroeg in 2015 857 miljoen tot 1,114 miljard euro.

Dat vraagt om slimme manieren waarmee we het transport van goederen zo inrichten dat de schade zo minimaal mogelijk is. Dat kan enerzijds door gebruik te maken van efficiënte transportmiddelen, zoals kleinere voertuigen voor bijvoorbeeld stadsleveringen. Anderzijds kunnen we data  gebruiken om te bepalen op welke momenten een levering het best te doen is en welke optimale routes te volgen zijn voor het wagenpark. Dat zorgt voor een veel efficiëntere benutting van middelen en dus voor lagere kosten.

Klanttevredenheid

Mede door de opkomst van e-commerce raken klanten steeds meer gewend aan bepaalde serviceniveaus. Waren we vroeger nog bereid om een hele ochtend thuis te blijven om een pakje in ontvangst te nemen, nu is een marge van anderhalf uur waarin we een levering kunnen verwachten al aan de lange kant. Deze trend is alleen te ondersteunen met behulp van de juiste informatievoorziening. Door de hele keten van levering digitaal te volgen, is het mogelijk een klant via een e-mail of een bericht op zijn smartphone te laten weten op welk moment een levering plaatsvindt.

Vervolgens zijn ook zaken als Proof of Delivery en betalingen digitaal te ondersteunen, wat het proces nog efficiënter maakt. Er wordt al volop geëxperimenteerd met dynamic booking waarmee de klant slimmere bezorgopties krijgt gebaseerd op het bezorgadres, de bestelde producten en eventuele extra diensten die worden aangeschaft. Maar ook op de capaciteit van het bezorgnetwerk, de reeds geplaatste bestellingen in de buurt en de voorkeuren en beperkingen van de retailer.

Werknemerstevredenheid

Naast klanten met steeds hogere verwachtingen zijn er de medewerkers die van hun werkgever verwachten dat ze over de middelen beschikken om hun werk goed te doen. Door werknemers te voorzien van technologie waarmee ze bijvoorbeeld klanten proactief kunnen informeren over levertijdstippen of het bepalen van optimale routes, zijn medewerkers gemotiveerder en is de kans op ongewenst verloop in het medewerkersbestand een stuk lager.

Compliance

Organisaties moeten in toenemende mate voldoen aan nationale en internationale wetten en reguleringen. Alleen al het gehele douaneproces kan een bedrijf de nodige kopzorgen opleveren. Door het proces volledig digitaal af te handelen en waar mogelijk data (opnieuw) te gebruiken om deze processen verder te optimaliseren, is compliance om te vormen van kostenpost tot business enabler.

Strategische samenwerking

Binnen logistieke supply chains is communicatie (nog) zelden strategisch van aard, maar wordt het vooral operationeel ingezet om informatie uit te wisselen, zoals het uitwisselen van EDI-berichten voor het plaatsen van orders. Door een gemeenschappelijke cloud omgeving te creëren (Project i-Share is daar een recent voorbeeld van. Ook start de logistieke sector een groot blockchain project red.) zijn geen investeringen nodig en kunnen alle betrokken partijen aansluiten en  een logistieke community met inzicht in de complete keten vormen. Hierdoor is het mogelijk beslissingen te nemen die gunstig zijn voor die complete keten. Met meer efficiëntie als resultaat.

Uitdaging

Er kan méér met data. Neem in 2017 de uitdaging aan en onderzoek over welke data u beschikt en wat u daarmee (nog meer) kunt doen. Dat is ongetwijfeld meer dan u op het eerste moment denkt.

Auteur: Roy van Aalst, Descartes

 

Reageer op dit artikel