blog

Wel of niet leveren op zondag?

Supply chain 5919

Wel of niet leveren op zondag?
Elcke Bergmans

De consument wil flexibiliteit. Shoppen wanneer het kan en het liefst alles dezelfde dag nog in huis hebben. In de Fast Moving Consumer Goods (FMCG) sector is dit niet anders. Meer en meer supermarkten zijn zondag open. Consumenten willen goed gevulde schappen, altijd! De mate van flexibiliteit leidt tot discussies tussen leveranciers en supermarkten. Wanneer ga je leveren? Een blog van Elcke Bergmans.

Geen vakantiedag is meer heilig. En steeds vaker is er de discussie of bedrijven kunnen leveren op zondag. Is dit een trend is die je kunt tegenhouden? Supermarkten houden van flexibele leveranciers.

Wat zijn de kosten? De baten? Kun je er je voordeel mee doen om de zondag mee te pakken als leverdag? Deze vragen hielden mij bezig toen ik op zondagavond door de supermarkt liep.

steeds vaker leveren op zondag

In e-commerce en zelfs met het afleveren van boodschap pakketten is de zondag steeds vaker een afleverdag. Het is de wens van de klant. De klant verwacht flexibiliteit en wil graag buiten kantooruren pakketjes ontvangen. Zondag is dan een logische dag. Retailers maken kosten als pakketten niet worden afgeleverd en weer retour moeten, omdat de klant niet thuis is. Zondag leveringen leiden er toe dat een klant waarschijnlijk wel thuis is, dus een grotere kans op een succesvolle levering en voorkomt bijkomende kosten voor het opnieuw, op een ander moment, aanbieden van de zending. Zowel klant als leverancier heeft ook meteen een langere koopweek.

leveren op zondag

Op zaterdagen wordt tot nu toe minder gebruik gemaakt van e-commerce omdat er op zondagen niet wordt geleverd. Onderzoeken tonen aan, dat wanneer een zondaglevering gedaan wordt, dit de koopbereidheid van de klant stimuleert. En, het werkt onderscheidend. Als je één van de eerste bent, bied je meer service aan de klant dan de concurrentie. Je bent in staat om je klant een service propositie te bieden waarin hij later kan bestellen en op zondag kan ontvangen.

Gespreid volume

Bovenstaande heeft betrekking op e-commerce. Maar hoe ziet dit eruit in de traditionele ‘bricks’: de  supermarkt in de straat. Zondag openingen zijn hier meer regel dan uitzondering. De conversiekosten op de zondag zullen in de ‘bricks’ hoger zijn dan op andere dagen in de week. Zeker in de Randstad is de zondagopening niet meer weg te denken. De omzetten zijn echter dermate, dat een opening op zondag gerechtvaardigd is. Het voordeel voor de supermarkt en zijn distributiecentrum is het meer gespreide volume. Het distributiecentrum is in staat om de juiste voorraad dáár te hebben, waar het op dat moment benodigd is in de juiste hoeveelheden. Hiermee verkleint het supermarkt bedrijf ook de afvalstroom. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan een niet onbelangrijk, doch ‘hot topic’: de 3 P’s (People, Planet, Profit).

Ziet de voedselproducerende industrie het voordeel ook? Supermarktbedrijven verwachten eenzelfde flexibiliteit van leveranciers als dat zij bieden aan de finale consument.

Wel of niet leveren op zondag

Belangrijke redenen om niet te leveren op zondag;

  • Niet rendabel. Het zijn ten slotte niet alleen de vrachtwagens, maar ook het warehouse moet open en de orders moeten worden verwerkt.
  • Wetgeving, mag je wel met vrachtwagens lossen en rijden op zondag? En hoe zit het met de cao en extra zondag toeslagen die eventueel van toepassing zijn?
  • Supply chain vraagstukken als: Moet je als leverancier je voorraadopbouw richting het weekend vergroten of moet er het weekend door geproduceerd worden, zoals bij verse producten?
  • Latere cutoff tijd: een klant moet in staat gesteld worden op een later moment (vrijdag later op de dag of zaterdag) een order in te leggen.

Alleen; de klant is koning. En ook leveranciers zijn erbij gebaat als hun product beschikbaar is in het schap. En wel zo vers mogelijk. Andere, volgens mij, positieve effecten voor leveranciers zijn:

  • Betere spreiding van het volume over de gehele week. Het kan bijvoorbeeld een lever-piek van veel volume voor het weekend doen afnemen. Dit kan positieve gevolgen hebben op het productie plan. Uiteraard moeten de minimale batchgroottes in de fabriek dit toelaten.
  • Supermarkten kunnen een betere inschatting maken van het benodigde volume. Hierdoor zal het bull-whip effect afnemen. Een voorwaarde is dan uiteraard wel dat een klant deze orders op een zo laat mogelijk tijdstip kan plaatsen.
  • Machines en vrachtwagens kosten geld als ze stil staan, laat ze ook op zondag werken!
  • Rustiger op de weg en dus kunnen leveranciers het overspannen wegennet wat ontzien.
  • Positieve milieu-effecten: niet alleen het aantal vrachtwagens die vaststaan in files kan verminderd worden, door een betere afstemming van vraag en aanbod zal de hoeveelheid afval dalen.
  • Niet rendabel, omdat er te weinig volume is? Er zijn misschien wel mogelijkheden met andere leveranciers om samen te laden, zodat er voor beiden een kostenbesparing mogelijk zou kunnen zijn.

Het kan dus wel degelijk interessant zijn voor leveranciers om al deze factoren eerst te overwegen. Ik denk daarom dat de vraag die leveranciers moeten gaan onderzoeken is: Hoe kun je je supply chain gaan inrichten om in deze trend te voorzien? Market demand verandert van voorraden kopen op één dag in de week naar afgemeten hoeveelheden op verschillende aanlevermomenten in de week, geleverd krijgen op een aangewezen plaats.

De supply chain zal manieren moeten zoeken om flexibeler te worden en te voldoen aan deze veranderende vraag. Een organisatie ziet zich in toenemende mate geconfronteerd met vraagstukken op het snijvlak van traditionele verkoop en e-commerce: omnichannel.

Ik ben benieuwd naar de keus van uw bedrijf: wel of niet leveren op zondag?

Auteur Elcke Bergmans werkt als interim professional supply chain bij Yacht en maakt deel uit van het expertteam Strategisch Voorraadbeheer – de teamleden publiceren om de beurt een blog.

Reageer op dit artikel