blog

Starten met Internet of Things: zes tips

Supply chain 2132

Starten met Internet of Things: zes tips
Auke Hylarides

Het Internet of Things (IoT) is actueler dan ooit. Bijna dagelijks zien we in het nieuws de meest verrassende toepassingen voorbijkomen. De mogelijkheden lijken oneindig en als jij niet instapt, dan doet je concurrent dat wel. Sneller dan je denkt. Kortom, tijd voor actie, zegt Auke Hylarides. Hij geeft zes tips.

Het tempo waarin nieuwe technologieën worden ontwikkeld en ingezet, gaat steeds sneller. Zeker als we het in historisch perspectief plaatsten. Bedenk maar eens dat er meer dan 50 jaar zit tussen het moment dat de telefoon is uitgevonden en het moment dat de helft van de Amerikanen thuis een telefoonaansluiting had. Of dat er 38 jaar zit tussen het moment van de uitvinding van de radio en het moment dat er 50 miljoen luisteraars waren. Een bedrijf als Facebook had al 6 miljoen gebruikers in haar eerste jaar. En dat getal is 100 keer groter geworden in de daarop volgende 5 jaar.

Recent deed McKinsey onderzoek naar de impact van IoT op de wereldeconomie. Ze analyseerden 150 situaties en kwamen uit op een ongelofelijk bedrag van tussen de $4 biljoen en $11 biljoen in 2025 als jaarlijkse impact op de wereldeconomie. Daarbij zien zij de impact binnen de industrie als het grootst. Denk daarbij efficiency in de operatie en aan predictief onderhoInternet of thingsud.

TNO vertelt ons verder dat er in de toekomst ruim 50 miljard machines en apparaten met elkaar in verbinding staan. Dit wordt onderschreven door de analyses van IBM. Wat daarbij vooral duidelijk wordt, is dat het aantal “things” dat via het internet is verbonden, exponentieel toeneemt.

Wat is het Internet of Things?

Het IoT wordt vaak beschreven als “het verbinden van alledaagse apparaten door ingebouwde sensoren en actuatoren, die via het Internet-Protocol met elkaar verbonden zijn en gegevens uitwisselen, zonder tussenkomst van mensen”.

Denk bij alledaagse apparaten aan een huiskamerthermostaat. Of aan een industrieel product als een pompgemaal dat wordt uitgerust met sensoren die de conditie, de omgevingstoestand en/of het verbruik meten. Via een IP-adres heb je toegang tot de sensoren en kunt deze uitlezen. De informatie die wordt verzameld, wordt opgeslagen in een (cloud) database en komt daarmee beschikbaar om er allerlei acties op te ondernemen. De grote toegevoegde waarde van het IoT ligt dan ook in het feit dat cirkelwe de informatie kunnen gebruiken om hier – al dan niet automatisch – op te reageren en dat we de informatie kunnen delen met andere objecten. Een simpel voorbeeld is dat ik mijn Hue-lamp kan laten knipperen, iedere keer als het International Space Station over mijn woonplaats komt. De positie van het ISS wordt via IFTTT gedeeld met de Hue-lampen, die daar – afhankelijk van de positie – automatisch op reageren.

Mooie alledaagse toepassingen, maar de vraag is hoe we deze technologie gaan inzetten om onze bedrijven en economie te versterken. Want juist door het samenvoegen van apparaten, ontstaan veel nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om hun efficiëntie te verhogen. Bovendien komen hiermee ook nieuwe businessmodellen beschikbaar.

The future is now

De technologische middelen die nodig zijn om IoT toe te passen, zijn vaak niet nieuw, maar worden tegenwoordig wel steeds meer betaalbaar en daarom inzetbaar. Denk aan de cloud, data-analysetechnieken, betaalbare sensoren, etc.
Recent in het nieuws was bijvoorbeeld ook het LoRa-netwerk (Long Range Low Power), dat wordt uitgerold door KPN. Voor 200 euro is er al een gateway beschikbaar waarmee je in een straal van 5 kilometer tot wel 20.000 apparaten met het internet kunt verbinden.

Of neem de Raspberry Pi 2, deze is al voor minder dan 40 euro beschikbaar en je kunt hierop eenvoudig sensoren aansluiten. De camera is niet voor niets de meest verkochte sensor voor de Pi. Kortom, door de lagere prijzen van hard- en software komen deze middelen en de toepassingen voor meer mensen binnen handbereik.

Het Internet of Cows

Een zeer interessante toepassing is de inzet van IoT in de melkveehouderij. Traditioneel worden in deze branche veel data verzameld over de condities van melkvee. Dit werd tot nu toe vaak offline bijgehouden, op papier of door de oormerken van het vee te scannen.

internet of cowsAnno 2016 kunnen we door middel van sensoren voor het melkvee allerlei informatie over de fysieke condities van de individuele koe verzamelen. Via de cloud worden de sensoren uitgelezen en kunnen we allerlei informatie over de koe meten. Denk aan het analyseren van de melkopbrengst, de locatie (waar is de koe?), lichaamstemperatuur, lichaamsbeweging (beweegt het beest genoeg?), etc.

De veehouder kan hierdoor iedere individuele koe die zorg geven waar behoefte aan is. Dit verbetert het rendement én het welzijn van de koe. En dat scheelt weer in de kosten. Daarnaast is het belangrijk dat het ook de impact op het milieu sterk verminderd.

Processen effectiever en efficiënter

Terug naar de productiewerkvloer. In de industrie is het mogelijk dat we de goederenstroom in een bedrijf 1 op 1 verbinden met de informatiestroom. De informatiestroom, fysiek product en bewerkingsmachine worden op deze manier één.
In een productieproces vinden allerlei statusveranderingen plaats rondom het artikel dat bewerkt wordt. Traditioneel wordt achteraf informatie vastgelegd, zoals het gereed melden van de bewerking, het starten van de volgende bewerking, kwaliteitsmetingen, etc. Traditioneel gezien zijn de fysieke goederenstroom en de informatiestroom van elkaar gescheiden. Ze vinden los van elkaar plaats.

Door toepassing van de nieuwe technologieën worden deze stromen nu met elkaar verweven. Ze worden één. Op deze manier is altijd en realtime bekend waar het artikel zich in het proces bevindt, welke bewerkingen al hebben plaatsgevonden, onder welke kwaliteitscondities, etc. De registratie vindt plaats wanneer het zich voordoet. Altijd up-to-date, met minder (handmatige) handelingen en een minimale kans op fouten.

Predictief onderhoud

Denk bijvoorbeeld ook aan de mogelijkheden voor leveranciers van machines zoals liften. Zij streven naar 24/7 uptime. Om dit te bereiken is predictief/preventief onderhoud essentieel. Via sensoren en systemen worden allerlei data verzameld over het functioneren van de liften. We verkrijgen realtime inzicht in de KPI’s van de lift, door gebruik te maken van datavisualisatie. Op deze manier wordt direct duidelijk welk apparaat service nodig heeft en wanneer! Voegen we predictieve modellen toe, dan kunnen we anticiperen op toekomstige benodigde service per machine, voordat de storing optreedt.

Zes tips: aan de slag en change te game

De beschikbare technologie geeft ons nu de kans om ons businessmodel te veranderen. Doen we het niet, dan doet de concurrent het wel. Geen industrietak is immuun voor deze transformatie. Het gaat iedereen raken en de impact is enorm en disruptief.

Daarom tot slot een aantal tips om zelf met IoT aan de slag te gaan:

  1. ‘Connect’ met je klanten en je leveranciers. Betrek je klanten bij jouw proces of beter nog andersom: zorg ervoor dat jouw dienst onderdeel wordt van het proces van je klant. Stel de klant echt centraal!
  2. Biedt gepersonaliseerde informatie aan je klanten aan en verhoog hiermee je service. Iedere klant heeft tegenwoordig zijn eigen ‘mainframe computer’ in zijn broekzak: de smartphone. Gebruik dit middel.
  3. Verlaag je onderhoudskosten door de producten die bij je klanten staan te verbinden.
  4. Verbind en monitor je producten via operators, klanten, service engineers; lees de realtime data van je apparaten uit en gebruik deze data. Gebruikt je klant je product wel optimaal? Kan het beter? Informeer je klant proactief hierover. Dit scheelt de klant tijd en geld en verhoogt jouw toegevoegde waarde.
  5. Investeer in software development net zoals Valk Welding, groot op het gebied van lasautomatisering. Het aantal software developers in de organisatie is de afgelopen jaren sterk gegroeid en terecht! Het onderscheid wordt gemaakt in de automatisering in plaats van de traditionele lasproducten. De klanten van Valk Welding huren hen in voor hun software development expertise.
  6. Gebruik de beschikbare data. Statistieken tonen aan dat 90% van alle data in de wereld in de laatste 24 maanden zijn gegenereerd. En dit wordt de komende tijd niet minder. Slechts 1 % van de data wordt op dit moment gebruikt. Denk aan alle kansen wanneer je dit 1% kunt verhogen!

Gebruik jouw data en verander het spel. Change the game!

Auteur: Auke Hylarides is senior product marketing manager bij Exact Software

Reageer op dit artikel