blog

Hoe hoog staat ‘werkvloer’ op uw prioriteitenlijst?

Supply chain 897

Hoe hoog staat ‘werkvloer’ op uw prioriteitenlijst?
Edith Bevers

Hoewel industriële productie op technologie gebied drastisch veranderd is, zijn een aantal zaken onveranderd gebleven. Zo is de werkvloer nog steeds het hart en de ziel van iedere productieactiviteit. Edith Bevers waarschuwt: zet die werkvloer niet onderaan je prioriteitenlijst.

De media richtte zich recent op de meer glamourrijke onderwerpen van produceren, zoals The Internet of Things, 3D printen, de inzet van cloud en Big Data. Dit zijn de zaken die de interesse, verbeelding en het budget van vele fabrikanten hebben verworven. De basis, namelijk de activiteiten op de werkvloer, verplaatsen zich simpelweg naar de onderzijde van de lijst met IT-prioriteiten. Asymptomatische problemen, zoals onjuistheden in de inventaris of inactieve apparatuur, kunnen onopgemerkt blijven tot het moment dat zich een groot aantal incidenten voordoet dat de klant raakt en ervoor zorgt dat de problemen naar de oppervlakte worden gebracht.

Processen op werkvloer niet negeren

Het negeren van processen op de werkvloer is een serieuze vergissing. Problemen die klein lijken, zoals onbegrijpelijke fluctuaties in de arbeidskosten, kunnen ineens escaleren en leiden tot een grote tegenvaller waarbij de groei, winst en productiecycli op verschillende departementen negatief worden beïnvloed.

Een reguliere screening helpt beter inzicht te krijgen in de interne werking van planningen, schema’s, inventarissen en de logistiek. Daarnaast krijgt men inzicht in hoe er met materiaal wordt omgegaan, de werkzaamheden en de bestede tijd.

Verminderde zichtbaarheid

Fabrikanten hebben meer opties voor het managen van fabrieksvloeren, van tools binnen hun ERP-systemen tot add-on MES-systemen en losstaande oplossingen. Omdat er meer datasilo’s van niet-geïntegreerde systemen bestaan, kan de zichtbaarheid van de volledige operatie gelimiteerd zijn en moeilijk te ontcijferen van gefragmenteerde rapportages. Zonder integratie en real-time zichtbaarheid van een versie van de productiestatus, wordt het aanwijzen van fouten of inefficiënties wellicht onmogelijk.

Managers kunnen simpelweg een vaag gevoel hebben dat de productie niet is “wat het zou moeten zijn” en vertragingen “uit de hand kunnen lopen” en er “iets” moet gebeuren. Maar wat? Wellicht veroorzaken sporadische gaten in de communicatie de vertragingen van orders. Misschien worden machines niet gebruikt terwijl de verzendingen van ruwe materialen staan te wachten om van het magazijn naar de vloer te worden verplaatst. Kan het zijn dat de noodzakelijke componenten helemaal niet op voorraad zijn, van de leverancier niet zijn ontvangen – of nog erger – helemaal niet zijn besteld. Dit soort fouten in de productie lijken misschien normale, noodzakelijke aspecten van een complex productieproces.

Succesvolle fabrikanten hebben dit soort oneffenheden doorgaans onder controle. Ze weten dat zelfs de kleinste verstoringen in productiecycli kunnen leiden tot significante effecten onder de streep. Elke vertraging betekent verspilling van middelen en risico’s voor het op tijd bezorgen van volledige orders bij de klant. Dit is de gladde helling die de fabrikant in een neerwaartse spiraal kan brengen en die moeilijk te stoppen, laat staan, om te keren is.

Begrijpen van arbeidskosten

Elke fabrikant weet dat het rekruteren en trainen van werknemers met de juiste vaardigheden prioriteit heeft. Babyboomers die met pensioen gaan, slaan gaten die voor fabrikanten maar moeilijk op te vullen zijn. In vele fabrieken treft men inactief personeel op de werkvloer aan. Productieteams die stilstaan omdat ze wachten op productspecificaties of op een conformatie van de klant over een verandering in het ontwerp.

Het begrijpen van arbeidskosten en inefficiënties is voor sommige fabrikanten een complexe uitdaging. Automatisering verhelpt veel van deze problemen. De vraag is echter welke taken moeten worden geautomatiseerd en welke door werknemers moeten worden verricht. Het proces om de factor arbeid te verbeteren, begint met het begrijpen van de huidige omstandigheden. Fabrikanten missen vaak simpelweg het inzicht in de werkzaamheden op de werkvloer en weten niet welke tijdsinvesteringen bij bepaalde orders horen. Zonder de mogelijkheid om arbeidsinspanningen bij te houden, moet de manager gokken. Dit betekent dat de offertes en rekeningen voor klanten te laag of te hoog kunnen zijn.

Dit is een complicatie die relatief eenvoudig te verhelpen is, aangezien software beschikbaar is die kan worden gebruikt voor het bijhouden van specifieke activiteiten en om het monitoren van teams of individuen te verbeteren.

Materiaalkosten traceren

Het traceren van materiaalkosten is nog een “basis” werkvloerfunctie die vaak over het hoofd wordt gezien. Ontwerpingenieurs kunnen materialen en componenten specificeren en de kosten al in een vroege fase van de productieplanning ramen. Maar ongeziene materiaalkosten kunnen worden vergeten en wellicht niet worden geüpdatet naarmate processen zich ontwikkelen. Het laten draaien van productieapparatuur lijdt tot kosten, inclusief preventief onderhoud. Het klaarmaken en opnieuw bewerken kost materialen. Afgewezen producten die niet door de kwaliteitscontrole kwamen, hebben ook een prijskaartje. Deze kosten kunnen voor de fabrikant moeilijk te traceren zijn, tenzij hiervoor de juiste tools worden gebruikt.

Met mogelijkheden om materiaal te traceren kan de fabrikant niet alleen het volume van de goederen die in de productie worden gebruikt monitoren, maar hij kan ook eventuele afwijkingen nader bestuderen. Waarom wordt tijdens een sessie twee keer zoveel lijm gebruikt voor het verpakken als de shift ervoor? Waarom dankt machine B meer elektronische componenten af? Waarom was er in maart een toename van 10 procent aan afgeschreven producten, terwijl ze gerecycled hadden moeten worden? Dit soort vragen moeten gesteld en beantwoord worden met behulp van monitoringstools. Zonder de juiste software, zal een manager simpelweg moeten observeren, vragen stellen, of speculeren. Geen van deze opties vormen het betrouwbare systeem dat een manager nodig heeft om moeilijke beslissingen te rechtvaardigen, zoals het vervangen van personeel of het sluiten van een productielijn voor onderhoud.

Stroomlijnen van workflows

Een automatiseringsoplossing moet op zijn minst de exploitant op het juiste moment, de juiste informatie geven om de productie te verhogen. Als de operators op de fabrieksvloer constant op zoek zijn naar nieuwe werkpakketten, of wanneer supervisors niet zichtbaar genoeg zijn bij teamactiviteiten, kan dat impact hebben op de productiviteit – en niet worden opgemerkt. Het veranderen van de werkvloer in een digitale hub helpt managers workflows te controleren en processen te stroomlijnen. Wanneer workflows worden getraceerd en gemonitord door geïntegreerde IT-oplossingen, zien managers vaak verbeteringen in snelheid en productiviteit. Tijd wordt niet verspild aan het zoeken naar schema’s, spreadsheets of activiteiten. Het verbinden van de werkvloer aan een digitaal zenuwcentrum – het ERP-systeem – laat managers de relaties, context en invloed zien van meerdere systemen met twee belangrijke doelen: meer winst en een hogere klanttevredenheid.

Met geavanceerde oplossingen kunnen fabrikanten een grote variëteit aan productieprocessen automatiseren en stroomlijnen, waardoor machines verbonden worden en processen worden geïnitieerd. Event triggers en workflows kunnen gecreëerd worden zodat de volgende stap in de productiecycli automatisch wordt toegewezen, waardoor de noodzaak voor een persoon die een beslissing maakt wegvalt. Bijvoorbeeld, het bedrijf kan statistieken over de kwaliteit gedurende het hele productieproces bijhouden (van inkomende ruwe materialen, work in progress (WIP), tot aan werkbonnen), waarbij afgekeurde componenten direct uit de batch worden verwijderd, in plaats van bij de definitieve inspectie. Excessief kwaliteit falen kan een volledige kwaliteitscontrole veroorzaken.

De trackingmogelijkheden kunnen ook overweg met serienummerhiërarchieën op meerdere niveaus (eind item, subassemblage, onderdelen, etc.) en het bijhouden van de materiaalconsumptie. Elke afwijking kan aanleiding zijn voor verdere rapportage en inspectie. Het gedetailleerd bijhouden van serienummers en subassemblages kan helpen het terugroepen te automatiseren en verbetert het naleven van regelgeving.

Kwaliteit op de werkvloer

Het automatiseren van belangrijke activiteiten helpt bij het voldoen aan bedrijfsregels en kwaliteitsverwachtingen. Bijvoorbeeld, productinspecties kunnen worden geautomatiseerd en gecontroleerd door sensors die vaak vele malen accurater en betrouwbaarder zijn dan menselijke inspecteurs. Sensoren kunnen microscopische imperfecties detecteren en controleren op gewicht, volume, afmeting en dichtheid in fracties van seconden. Door dergelijke controles te automatiseren, en de specificaties en redenen voor infracties te traceren, kunnen fabrikanten de operationele efficiëntie en de financiële omstandigheid verbeteren. Ook kan de tijdige executie van productiepannen verbeterd worden. Dit leidt uiteindelijk tot verhoogde klanttevredenheid – het einddoel van de meeste fabrikanten.

Het beschermen van kwaliteit en het op tijd leveren van goederen helpt ervoor zorgen dat het merk van de fabrikant is beschermd. Zelfs een fabrikant met meerdere locaties, onderaannemers en off shore leveranciers kunnen vertrouwen op consistente productspecificaties en prestaties.

Om concurrerend te kunnen blijven in de huidige economie, is het belangrijk voor organisaties om continu hun huidige processen op de werkvloer te evalueren en te zoeken naar kansen voor verbetering.

Auteur Edith Bevers is country manager Benelux voor Infor.

Reageer op dit artikel