blog

In vijf stappen naar een efficiënter verpakkingsproces

Supply chain

In vijf stappen naar een efficiënter verpakkingsproces
Philippine van der Putten

Wie wel eens gestoeid heeft met de Rubiks-kubus herkent de frustratie meteen: je hebt de puzzel bijna opgelost en bijna alle kleuren vallen binnen het goede vlak op één blokje na. Het liefst zou je dat met één enkele draaibeweging oplossen, maar voor je het weet staan alle kleuren weer helemaal door elkaar. Hoe dat komt? Omdat ieder blokje vastgeketend zit aan een aantal andere blokjes.

Bij logistieke processen werkt dit volgens Philippine van der Putten net zo: organisaties die hun logistieke keten willen optimaliseren, kunnen niet één proces aanpassen zonder dat dit gevolgen heeft voor de rest van de keten. Toch valt er voor hen vaak nog veel winst te behalen als ze één of meer processen in hun logistieke keten – zoals het verpakkingsproces – efficiënter zouden inrichten. Hoe kun je processen optimaliseren, zonder de hele keten overhoop te halen? Met de volgende vijf stappen moet het zeker lukken.

Stap 1: breng de processen in kaart

Wie de logistieke keten wil optimaliseren, kan deze het beste eerst helemaal in kaart brengen. Kijk daarbij naar alle processen, zoals het inkoopproces, het orderproces en het inpakproces, en inventariseer per onderdeel hoe dit proces verloopt. Wie is er verantwoordelijk? Van welke leveranciers maak je gebruik? Hoe verloopt de orderverwerking? Hoeveel vierkante meters en FTE heb je daarvoor nodig? Welke kwaliteitscontroles pas je toe? En de belangrijkste vraag: hoe verhouden al deze onderdelen zich tot elkaar?

Stap 2: informeer naar de kosten

Organisaties zijn zich niet altijd bewust van de directe en indirecte kosten die ieder procesonderdeel met zich meebrengt. De primaire focus ligt meestal op hun corebusiness. Overige processen, zoals het verpakkingsproces, verliezen ze nog wel eens uit het oog. Wie niet alleen de activiteiten, maar ook de bijbehorende kosten in kaart brengt, krijgt een beter beeld van de logistieke processen en de besparingsmogelijkheden. Een reductie van de inpaktijd kan bijvoorbeeld een flinke kostenbesparing opleveren op het gebied van werkkapitaal, verpakkings-, arbeids- en opslagkosten.

Stap 3: erken de knelpunten

Nu kunnen de knelpunten aangewezen worden. Welke onderdelen vormen een bottleneck in de keten? Op welke onderdelen kan flink bespaard worden? Zo liet Power-Packer, een leverancier van hydraulische oplossingen en aandrijfsystemen, haar logistieke processen en de bijbehorende kosten in kaart brengen en bemerkte daardoor dat het verpakkingsproces steeds onoverzichtelijker werd. Het bedrijf had wel tien verschillende verpakkingsleveranciers, onvoldoende inzicht in de voorraden, veel administratieve rompslomp en hoge indirecte kosten.

Ook bij een van de grootste speelgoedretailers in de Benelux bleek het verpakkingsproces een uitdaging in de supply chain. De online afzet groeide snel en de productdiversiteit was groot. Na een inventarisatie  bleek dat met een aantal pragmatische aanpassingen, zoals het rationaliseren van het dozenpakket, het verkorten van de orderpicktijd en de verandering van het doostype, een aanzienlijke hoeveelheid FTE – en daarmee kosten – kon worden bespaard.

Stap 4: win advies in

Het is raadzaam om je bevindingen voor te leggen aan een expert. Of beter nog: de hele inventarisatie van je supply chain door een expert te laten uitvoeren. Dat betaalt zich terug in een advies op maat en bespaart je niet alleen kosten, maar ook tijd. Logistieke experts weten wat er in de markt speelt en kunnen je helpen de logistieke keten efficiënter in te richten op een manier die het beste bij jouw bedrijf past.

 Stap 5: laat je ‘ontzorgen’

Je kunt je logistieke keten efficiënter vormgeven, maar je kunt je ook helemaal laten ‘ontzorgen’. Dat betekent dat je niet alleen de knelpunten aanpakt, maar alle zorgen uit handen geeft. De speelgoedretailer koos bijvoorbeeld voor een one stop shopping-concept met just in time-levering: één leverancier voor het hele verpakkingsproces die de verpakkingen pas komt leveren op het moment dat ze echt nodig zijn. Hierdoor kwam de retailer tot enorme verbeteringen op het gebied van ruimtebenutting, voorraad, werkkapitaal en voorfinanciering en een kostenbesparing van meer dan 22 procent.

Philippine van der Putten is Business Unit Manager Non Food bij Bunzl Retail & Industry.

Reageer op dit artikel