blog

Big data tilt transportplanning naar hoger niveau

Supply chain

Big data tilt transportplanning naar hoger niveau
Stefan Apel

De combinatie van big data en geavanceerde analytische technieken kan een besparingspotentieel van 15 à 20 procent op de transportkosten opleveren, dat blijkt uit onderzoek van marktanalyse- en adviesbureau Gartner in juni 2014. Dit zorgt ervoor dat het structureren van big data voor bedrijven steeds van groter belang wordt, blogt Stefan Apel.

Volgens een wereldwijde enquête van Gartner in juni 2014 had 73 procent van de ondervraagde bedrijven plannen om de komende 24 maanden in big data te investeren. Een stijging van 9 procent ten opzichte van 2013. Deze cijfers bevestigen dat de verwachtingen omtrent big data hooggespannen zijn. Terecht, want met big data kan de klantervaring worden verbeterd en de operationele efficiëntie worden verhoogd.

Toch lijken nog opvallend veel bedrijven een zeer belangrijke succesfactor uit het oog te verliezen. Big data kan immers enkel de verwachtingen inlossen als big data en de bijhorende tools en technieken duidelijk kaderen binnen de strategische prioriteiten van de organisatie. De eerste vraag die bedrijven zich moeten stellen, is dus: waarvoor willen we big data gebruiken? De technologie mag geen doel op zich zijn, enkel een middel om de business waardevolle inzichten te verschaffen.

Eveneens een constante in veel onderzoeken en enquêtes is de vaststelling dat de definitie van big data niet duidelijk is. De focus ligt veelal op de grote volumes aan data, terwijl big data lang niet alleen om volume draait. We spreken over big data wanneer het volume, de variëteit en de snelheid van de gegevens dusdanig groot zijn dat een traditionele IT-infrastructuur ze niet meer kan verwerken.

Groot potentieel

Logistiek en transport zijn twee domeinen waar big data een grote meerwaarde kan betekenen. Enerzijds om dat het voor veel bedrijven domeinen zijn met nog veel ruimte voor verbetering, anderzijds omdat er al veel data in verzameld worden – via sensoren en track&trace-oplossingen – waar vandaag nog onvoldoende inzichten uit gehaald worden. Ook hier geldt dat big data een belangrijke bijdrage kan leveren tot het verhogen van de klanttevredenheid, het verbeteren van de operationele efficiëntie en het creëren van nieuwe businessmodellen. Vraag is natuurlijk waar precies het grootste potentieel schuilt. In veel bedrijven zijn de middelen om in big data te investeren niet eindeloos en dus worstelen ze met het bepalen van de juiste focus.

Een van de meest veelbelovende kansen voor big data in logistiek is volgens de Boston Consulting Group het optimaliseren en visualiseren van transportroutes. Hoewel er al oplossingen op de markt zijn die toelaten om elke dag nieuwe routes te berekenen op basis van historische gegevens over verkeerspatronen en andere databronnen, laten veel traditionele planningsystemen nog te wensen over.

De recente vooruitgang in geo-analytische mappingtechnieken, de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden locatiedata en snelle en goedkope cloudgebaseerde rekenkracht creëren ongeziene kansen. Bedrijven zijn in staat om op een dynamische manier miljoenen data-inputs, van truckmonitoring tot realtime verkeersinformatie, te analyseren en honderden mogelijke routescenario’s te draaien. Voeg daar nog een sterke visualisatietool aan toe, en je krijgt een haarscherp beeld op het verbeterpotentieel in de routeplanning, en bij uitbreiding het hele distributieproces.

Complexiteit ontrafeld

Behalve voor het optimaliseren van transportplanningen is big data ook een ‘game changer’ bij het (her)inrichten van een distributienetwerk. In veel bedrijven is dat netwerk door de jaren heen uitgegroeid tot een complex kluwen van fabrieken, distributiecentra en lokale magazijnen. Aanpassingen om beter in te spelen op evoluties in de markt of het leveranciersnetwerk verlopen vaak heel stroef. Ook binnen deze context creëren big data tools en technieken mogelijkheden om gefundeerde beslissingen te nemen op basis van veel meer variabelen, databronnen en scenario’s dan ooit tevoren. Niet in het minst omdat de data waarop bedrijven vandaag hun beslissingen baseren nog wijd verspreid zijn over verschillende systemen en tools. Het gevolg is een gebrek aan visibiliteit en suboptimale beslissingen.

Let wel, geavanceerde analytische tools en technieken mogen dan wel een grote meerwaarde bieden, ze vormen evenmin de essentie van big data. Om een digitale transformatie in transport en distributie succesvol te maken, moet net zoals in andere domeinen aan drie basisvoorwaarden voldaan zijn: de big data-initiatieven moeten binnen de strategische doelstellingen van het bedrijf kaderen, er moet een duidelijke focus bepaald worden en de juiste tools moeten ingezet worden voor de juiste doelen.

Auteur: Stefan Apel, country general manager bij Chep Benelux

Reageer op dit artikel