blog

Op prijs inkopen kost miljarden

Supply chain

Op prijs inkopen kost miljarden

Verspilling in de keten wordt enorm onderbelicht. We focussen op goedkoop inkopen terwijl het onnodig verbruik in de processen soms gigantisch is. Jan Scheffer schetst dat er miljarden bespaard kunnen worden, zeker in de zorglogistiek. Hoeveel verspilt u in uw keten?

Logistiek op prijs inkopen kost veel geld, zeker in de zorglogistiek. In de zorg-processen is het verbruik veel hoger dan nodig. Eigenlijk is de huidige situatie nog erger: het (onnodig) verbruik is onbekend. En nog sterker: in veel zorgorganisatie gaat minder dan 70 procent via de eigen inkoopafdeling of zelfs via het systeem.

Een prijsverlaging van bijvoorbeeld 5 procent wordt dus volledig overschaduwd door de verspilling in de keten van minstens 20 procent. Denk bijvoorbeeld aan het weggooien van voeding van 40 procent. Of het niet gebruiken van medicijnen van minimaal 25 procent. ‘Disposables’ betekent niet dat het ongebruikt weggegooid moet worden. Mogelijke ketenbesparingen van 20 tot 30 procent zijn eerder regel dan uitzondering.

Lagere prijzen vermindert bereidwilligheid

Veel inkopers leveren een goede prestatie als ze de prijzen van vorig jaar kunnen verlagen in hun onderhandelingen. Echter door lage prijzen vermindert de bereidwilligheid van een leverancier om mee te denken met verbruiksanalyses in de gehele keten. Juist die samenwerking is van het grootste belang om verspilling te ontdekken en te bestrijden. Total Cost of Ownership heet dat maar dan door de hele keten van producent tot patiënt/cliënt.

Besparing 2 miljard mogelijk

Ik heb berekend (ervaring, interviews, eerdere onderzoeken) dat een besparing van 2 miljard mogelijk moet zijn op een totaal van 18 miljard. Dit is nog exclusief dubbel werk in de keten, dus besparing op personeel. Als ik daarmee kom bij mensen uit de zorg heb ik alleen nog maar als reactie gehad: dit is erg voorzichtig geschat. Waarom blijven inkopers dan op prijs inkopen, besteden verzekeraars hier geen aandacht aan, is niemand bezig om verbruik te toetsen en zijn we liever bezig om programma’s op te zetten om 60 miljoen te besparen?

Gebrek aan afstemming zorglogistiek

De meest voorkomende verspilling in de keten is gebrek aan afstemming met extra buffer als gevolg. Onvolledige informatie (omdat deze concurrentiegevoelig is) leidt tot eigen inschattingen en dus liggen er verkeerde producten op voorraad. Er worden goederen weggegooid aan het eind van de keten zonder terugkoppeling in die keten over de redenen. Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen waar gebrek aan samenwerking kan leiden tot verspilling. In de zorg wordt veel, heel veel weggegooid. Naast de eerder genoemde voorbeelden zit ook in de keten van implantaten (hoge kosten) veel verspilling.

Ongelijk partnerschap

In de industrie kennen we het probleem van ongelijk partnerschap als drempel voor supply chain management. Albert Heijn loopt voorop met supply chain samenwerking, maar gebruikt daarbij wel zijn positie, waardoor er een ongelijke discussie ontstaat. Echte gelijke samenwerking in de keten blijft lastig als er geen respect is voor elkaars doelstellingen.

Supply chain management denken is 20 jaar geleden in de industrie gestart. Toch zijn er weinig echte verticale ketensamenwerkingen. In de technische sector waar kennis op onderdelen van belang is, wordt samengewerkt in R&D. In andere sectoren waar veel handel in de keten zit, wordt veel minder samengewerkt. Natuurlijk zijn er partnerships tussen klant en leverancier, maar dan weer niet tussen verkoop en inkoop.

Verspilling in de keten onderbelicht

De meeste van de succesvolle initiatieven komen, zoals eerder aangegeven, uit de technische sectoren en zijn gericht op waardecreatie. Dat is mooi en dat moet ook als we logistiek op de agenda willen krijgen. Maar verspilling in de keten krijgt nog weinig aandacht. In de zorg wordt deze geschat op 20 procent, wat is de verspilling in uw keten?

Lees meer over Zorglogistiek op Logistiek.nl.

 

Reageer op dit artikel