blog

Efficiënt verpakken: unieke doos per order

Supply chain

Efficiënt verpakken: unieke doos per order
Willy van Vliet (links) en Peter de Martines.

Met de sterk opkomende e-commerce groeit de vraag naar een efficiënt verpakkingsproces in distributiecentra. Een van de ontwikkelingen is de unieke doos per order.

In de verpakkingswereld zijn veel ontwikkelingen gaande: van het gemechaniseerd prepareren van dozen tot aan het voorzien van documenten, afvullen, sluiten en labellen. Deze ontwikkelingen komen hoofdzakelijk vanuit de voedingsmiddelenindustrie, waar technieken als top, bottom en side loading en wrapping around al jaren gesneden koek zijn. Tot voor kort werden de meeste besparingen behaald op arbeid; dozenopzetters en –sluiters, allerlei vormen van documentenverwerking en etiketteervoorziening zorgen voor een hogere verpakkingsproductiviteit. Naast besparing op arbeid wordt op dit moment ook steeds meer gekeken naar besparingen op verpakkingsmateriaal (verbruik en voorraad) en op transportkosten. Ook zaken als schadevermindering en hogere betrouwbaarheid worden steeds belangrijker.

Unieke doos per specifieke order

Een ontwikkeling die op dit soort besparingen aansluit, is het ‘box on demand-concept’. Op basis van het totale volume van een order wordt een doos berekend waar die order precies in past; met andere woorden een unieke doos voor een specifieke order. Deze unieke doos wordt op maat uitgesneden en opgezet, waarna de doos beschikbaar is voor het vullen van de doos met artikelen en eventueel vulmateriaal.

Met de unieke doos per order wordt uit eindloos golfkarton met een dikte van 2 – 7 millimeter een doos op maat gesneden. Hiermee kunnen dozen van verschillende afmetingen en verschillende doostypen geproduceerd worden in willekeurige volgorde. In willekeurige volgorde bedraagt de capaciteit van dit systeem ongeveer 4 dozen per minuut (240 dozen/uur). Wanneer formaten of doostypen in series gemaakt kunnen worden, kan deze capaciteit oplopen van 8 tot 10 dozen per minuut (± 500 dozen/uur). Naar behoefte kunnen dozen bedrukt worden met barcodes of met een bedrijfslogo.

Kartonverlies tegengaan

Om kartonverlies tegen te gaan wordt over het algemeen gewerkt met verschillende kartonbreedtes die allemaal tegelijk beschikbaar zijn in de machine. Binnen de beschikbare opstelruimte achter de machine kunnen tot 12 verschillende kartonbreedtes tegelijk aangeboden worden naar 1 machine. De kartonbreedte kan variëren tussen 40 centimeter en 2,5 meter. Het aantal kartonbreedtes is een afweging tussen het minimaliseren van kartonverlies en de beschikbare ruimte voor het plaatsen van het karton achter de machine. Indien noodzakelijk, kan de doos semi-automatisch gelijmd worden op een e-gluer.

Het is ook mogelijk om de doos volledig automatisch op te richten. Hiermee is de doos direct beschikbaar voor verpakken of voor orderverzamelen. Deze doos kan gesloten worden als een Amerikaanse vouwdoos en heeft een vlakke (dubbele) bodem. Bij het manueel oprichten kan ook gekozen worden voor een doostype waarvoor geen lijm of tape nodig is.
Naar behoefte kan het systeem uitgerust worden met een functionaliteit die uitrekent wat de afmeting van de omdoos moet zijn voor orders met meerdere orderregels. Het plaatsen van de artikelen in de doos wordt dan middels instructie aan de operator gevisualiseerd.

Het systeem kent de volgende voordelen:

  • Geen hoge voorraad van verschillende doosformaten, alleen pallets met eindloos golfkarton
  • Het volume van de verpakking loopt terug; zeker bij luchtvracht een voordeel
  • De hoeveelheid vulmateriaal wordt sterk gereduceerd
  • Er treedt minder schade op, omdat producten minder kunnen schuiven
  • Voor extra kwetsbare producten kunnen speciale dozen worden geprepareerd
  • Operators hoeven niet meer te zoeken naar het juiste doosformaat
  • Het eindloos golfkarton kan voorzien worden van een strooibedrukking (bijv. bedrijfslogo)
  • Door verschillende kartonbreedtes is de hoeveelheid afval minimaal

Gevolgen voor warehouseproces

Voor het warehouseproces moeten we voor de afweging van box on demand onderscheid maken in twee soorten: man-to-goods en goods-to-man.

* Man-to-goods
Binnen het man-to-goods verhaal is het belangrijk om te bepalen in hoeverre de operator in staat is om zelf een optimale vulling in de doos te maken. Als je immers het pick to carton concept toepast en met de verschillende cartons het magazijn in gaat, is voor een order van te voren bepaald hoe groot de doos moet zijn. De operator moet dan wel in staat zijn om op zijn/haar pickroute de artikelen op de goede wijze passend in de doos te krijgen. Als je zou kiezen voor een opgelegde pickroute om de artikelen in de goede volgorde in de doos te krijgen zou je dit bij 1 order/pickronde kunnen doen, waarbij je dan de artikelen optimaal in de pickroute zou kunnen plaatsen.

Als je echter meerdere orders in een pickronde wilt verzamelen zou dat een enorme toename in loopafstand betekenen. De ervaring leert dat een operator tot 5 a 6 regels redelijk goed in een van te voren bepaalde doos kan krijgen. Als het aantal regels per doos veel meer wordt (10 tot 20 regels) dan kan de operator geen optimale vulling meer realiseren. Dan zou gekozen moeten worden voor een minder ambitieuze vullingsgraad bij orders met veel regels. Wat eventueel overwogen kan worden is het verzamelen naar bakken en op een centraal packstation vullen in een specifieke doos. Dit is echter alleen interessant wanneer de besparingen in volume voldoende opwegen tegen de dubbele handling die dan gecreëerd wordt. Wat in de afweging daarbij zeker meegenomen moet worden is de hoeveelheid administratie en controle die nog plaats moet vinden na het orderverzamelen.

* Goods-to-man
Bij goods-to-man zijn de mogelijkheden om een hoge vulgraad te halen nog een stuk groter. Gebruik kan worden gemaakt van een opgelegde pickvolgorde in combinatie met een instructie aan de operator om het product op de juiste manier in de doos te plaatsen. Via een scherm of een projectie in de doos kan oriëntatie en positie opgegeven worden. Harde voorwaarde hierin is wel dat de aanvoer van de goede orderdoos en aanvoer van de juiste artikelen volledig gesynchroniseerd is, wat een grotere buffercapaciteit binnen het systeem vereist.

Het kan dus zijn dat wanneer een fastmover gepickt is, deze fastmover bij de volgende order weer direct beschikbaar moet zijn. Dit kan een hogere dynamiek in beschikbaarheid van artikelen betekenen en in sommige gevallen zelfs dat bepaalde artikelen vast bij de werkplek beschikbaar moeten zijn.  Ook aan de kant van de kartonaanvoer is het belangrijk om naar de dynamiek te kijken, met name wanneer men een mix van standaarddozen en box on demand wil gebruiken. Een goed voorbeeld hierin is het onderscheid tussen grote en kleine dozen. Als gekozen wordt om alleen voor de grootvolume orders box on demand toe te passen (omdat daar de besparing het grootst is) en voor de kleine orders standaard dozen, kan het interessant zijn om voor kleine dozen een apart pickstation in te richten en zo de dozenstromen gescheiden te houden en de mechanisatie specifieker in te richten voor grote of kleine dozen.

BOD

Transportkosten

Vaak is een operatie genoodzaakt om een spectrum aan doosformaten op voorraad te houden, waarbij een vulgraad gehaald wordt die over het algemeen nog steeds niet boven de 60-65 procent komt. Een ontwikkeling die hier op ingehaakt heeft, is het op hoogte insnijden van dozen met 2 á 3 verschillende vloermaten. De verbetering in vulgraad die je daar ziet, ligt in de orde van grootte van 75-80 procent. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het soort product.

Wanneer transportkosten nog zwaarder wegen binnen de totale kosten van een aflevering, kan het interessant zijn om hier nog verder in te gaan, namelijk vulgraden van 90 procent of meer. Dit zie je voornamelijk terug bij internationaal transport, met name luchtvracht. Producten die beschermd worden door omhulsels als tempex (piepschuim) of luchtkussenfolie hebben over het algemeen een laag volumegewicht (minder dan 170 kg/m3). Als deze producten ook nog eens samen in een verpakking komen, zal het volume de doorslag geven in de tariefstelling van de logistiek dienstverlener. Als je er van uit gaat dat een kilo, wat gelijk staat aan 6 liter, met luchtvracht 1 euro kost (ongeacht bestemming) dan is de kostenbesparing voor een volle trailer van 60 m3 bij een volumereductie van 10 procent al snel 1.000 euro per trailer.
Voor sommige operaties is een investering in een box on demand-systeem dus snel terugverdiend. Natuurlijk is het voor de meeste magazijnprocessen belangrijk om altijd alle aspecten mee te nemen.

shutterstock_132421478

 

Zeer kleine pakketten

Je kiest voor box on demand omdat je het te verzenden volume wilt verlagen en omdat je op karton wilt besparen. Je kiest er niet voor om op arbeid te besparen tenzij je door het toepassen van doos op maat rechtstreeks in de doos kunt picken. Dan kan namelijk het ompakken als processtap uitgespaard worden. Geef je een instructie aan de operator met de oriëntatie en positie van een artikel dan zal de vulgraad nog hoger komen te liggen. Voorwaarde is wel dat de producten in de juiste volgorde aangeboden moeten worden om tot die hoge vulgraad te komen. Voor zeer kleine pakketten zal de besparing in transport en in karton zeer beperkt zijn en zal een box on demand-systeem dan ook niet interessant zijn.

Auteurs: Willy van Vliet (DENC) en Peter de Martines (Cretech)

Reageer op dit artikel