blog

Is uw fundament stevig genoeg voor de nieuwe economie?

Supply chain

Is uw fundament stevig genoeg voor de nieuwe economie?

Wat hebben binnenstedelijke distributie, internationaal multimodaal vervoer, 3PL/4PL en omni-channel distributie met elkaar gemeen? Ze worden allemaal beïnvloed door ingrijpende veranderingen. Is het fundament van uw bedrijf voldoende stevig en flexibel voor gezonde groei?

Vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, e-commerce en IT-datakwaliteit zijn voorbeelden van ontwikkelingen die zich in hoog tempo voltrekken. En technologische ontwikkelingen als LNG in de binnenvaart,platooning in wegtransport en drones in warehousing gaan de sector blijvend veranderen.

De houdbaarheidsdatum van uw bedrijf wordt sterk beïnvloed door veel nieuwe externe factoren. Strategie en visie zijn doorslaggevend voor succes. Laat u hierbij niet verrassen. Hou de controle op processen en mensen in uw bedrijf. Is het fundament van uw bedrijf klaar voor gezonde groei?

Vermogen om te veranderen

Nog niet zo lang geleden pasten veel transportbedrijven hun strategie aan om zich te ontwikkelen naar logistieke dienstverlener. Dit was noodzakelijk om te kunnen inspelen op de outsourcing van logistieke activiteiten door verladers. Tijdens de crisis was het alle hens aan dek, met een focus op het stroomlijnen van het bedrijf. Middelgrote en grote bedrijven hebben hun relatief ‘zware’ organisaties (assets in eigen beheer) aangepast door hun flexibele schil te vergoten. Hierdoor konden zij zich sneller aanpassen aan nieuwe marktomstandigheden en kreeg de logistieke kennis in de sector een impuls. Zo is de weg ingezet naar nieuwe toegevoegde waarde in de keten van opdrachtgevers. Vernieuwend denken gaat ver, en verbindt de drie modaliteiten weg, spoor en binnenvaart, synchromodaal transport heeft de toekomst. Op organisatorisch gebied liggen de zaken echter complexer. Hier is vernieuwing nodig om tot nieuwe en duurzamere verdienmodellen te komen.

Geschakeld’ als nooit te voren

Er zijn weliswaar betere tijden aangebroken, maar tegelijkertijd wordt ‘geschakeld’ als nooit te voren. Middelgrote- en grote logistieke bedrijven hebben een nieuwe focus. Zij zetten in op het sociaal innovatief vermogen, veranderpotentieel en duurzaamheid. Factoren die de continuïteit van een bedrijf bepalen en samenkomen in de strategie. er is geen keuze: zonder strategie is een bedrijf gedoemd stuurloos rond te dobberen. Ook is er visie nodig om de juiste richting te kiezen.

De jaarlijkse Logistieke Top 100 toont verschuivingen, waarbij de grote spelers de laatste 5 jaar groter zijn geworden ten koste van middelgrote bedrijven. De Top 10 is in aantal werknemers behoorlijk gegroeid: van 20.500 werknemers in 2011 naar 22.575 in 2013. Dit zet zich door in de Top 25. Schaalvergroting in specifieke marktsegmenten, inspelen op veranderende supply chains en het aanbieden van een uitgebreid netwerk zijn de belangrijkste redenen geweest. Recent onderzoek toont dat deze trend ook in de nabije toekomst zal doorzetten.

Vernieuwend ondernemerschap

Ondernemerschap vraagt naast een ondernemende geest om extra kwaliteiten. Hierbij dient zich een grote uitdaging aan: het bedrijf blijvend aan te passen aan steeds veranderende eisen. Dit is de eerste stap naar continu verbeteren. Pas het fundament aan de huidige normen aan, zodat het bedrijf duurzaam kan groeien. En ook een cultuurverandering hoort hier bij.

Nederland aan de logistiek top

Nederland doet het erg goed op de internationale logistieke ladder. Zeehavens breiden zich uit en geven hiermee een duidelijk signaal aan buitenlandse investeerders. Er is een prima vestigingsklimaat voor Europese distributiecentra en vele logistieke bedrijven daaromheen maken sterke logistieke ketens. Logistiek is een prachtig vak, maar ook een vak waar steeds hogere eisen gesteld worden aan kennis van processen en IT-systemen. Zo wordt verwacht dat medewerkers op hoog niveau kunnen meedenken met de supply chain manager van opdrachtgevers. De markt signaleert deze behoefte.

Ieder bedrijf vormt een belangrijke schakel in de keten. Niet alleen vanuit kostenoverwegingen. De groei komt juist vanuit kwaliteit en toegevoegde waarde, daarin ligt uw continuïteit. Wat is eigenlijk de houdbaarheidsdatum van uw bedrijf? Of: is het huidige fundament nog krachtig genoeg om te voldoen aan de eisen van deze tijd?

Reageer op dit artikel