blog

Drie technologische ontwikkelingen voor slimmere logistiek

Supply chain

Drie technologische ontwikkelingen voor slimmere logistiek

De ambitie is dat de Nederlandse logistieke sector in 2020 een internationale toppositie heeft, maar om dit te realiseren is het slimmer benutten van de technologische mogelijkheden noodzakelijk. Robin Scholten benoemt drie essentiële aandachtspunten.

De sector Transport en Logistiek is verantwoordelijk voor maar een aanzienlijk deel van het totale Bruto Nationaal Product van Nederland. Om de logistieke sector sterk te houden heeft de overheid logistiek benoemd tot één van de topsectoren. De ambitie is dat de sector in 2020 een internationale toppositie heeft. Slimmer benutten van de technologische mogelijkheden is dan wel noodzakelijk.

Complexiteit als uitgangspunt voor Nederlandse transportondernemers

Voortdurende verandering is één van de factoren die van invloed is op de ontwikkeling van de logistieke sector. De vraag die bij deze uitdaging centraal staat de komende jaren, is: hoe kunnen logistiek dienstverleners toegevoegde waarde blijven bieden tegen lagere bedrijfskosten?

Naast het inspelen op verandering is het flexibiliseren van middelen een belangrijk aandachtspunt voor logistiek dienstverleners. De vervoerdersvolumes schommelen al jaren en dit zet de tarieven onder druk. Efficiënter werken en kostenbesparing zijn hierdoor belangrijker dan ooit. Binnen deze complexe marktomstandigheden streven logistieke dienstverleners naar een optimale bezettingsgraad en maximale flexibiliteit. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van flexrijders of leasevrachtauto’s.

Klanten stellen bovendien steeds hogere eisen en dit zet de supply chain onder druk. Bestellingen moeten steeds sneller geleverd worden en klanten willen volledig inzicht hebben in de voortgang en het logistieke proces. Ze eisen comfort en gemak. Maatwerk in levering, in combinatie met verregaande flexibiliteit, is langzaam maar zeker de standaard aan het worden in transport en logistiek.

Slimme en praktische concepten in opkomst binnen de logistiek

Drie voorbeelden van innovatie logistieke sector

Ondanks alle complexiteit, bieden de technologische ontwikkelingen in de logistieke sector steeds meer mogelijkheden om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Innovatie helpt logistiek dienstverleners om efficiënter te werken en operationele kosten te verlagen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

1. Neutraal Logistiek Informatie Platform: data-integratie

Een belangrijk onderdeel van het topsectorenbeleid is de komst van een Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP): een dataplatform voor de gehele logistieke keten. Dit is een gedeeld systeem waar alle partijen binnen de logistieke keten toegang toe hebben. Deze informatie-uitwisseling moet ertoe leiden dat weg, water, spoor en lucht optimaal worden benut. Als twee verladers van elkaar zien dat ze allebei dicht bij elkaar in de buurt een vracht willen vervoeren, kunnen ze besluiten om de lading te bundelen en zo een betere prijs te bedingen bij een expediteur. Als vervoerders dankzij een koppeling met verkeersinformatiesystemen van de (lucht)havens weten hoe lang de wachttijden zijn, kunnen zij een zeer strakke aanlevertijd hanteren.  En niet onbelangrijk, data hoeft niet steeds weer opnieuw te worden ingevoerd en blijft actueel.

2. Van track & trace naar intelligent agents

Tracking & tracing devices tonen de precieze locatie en de status van een lading of pakket. Uiterst nuttig, want iedere logistieke dienstverlener wil graag weten waar zijn vracht is, waar containers zich bevinden en welke producten deze bevatten. Internet of Things-concepten worden steeds meer in praktijk gebracht waarbij in principe alles – vervoermiddelen, containers of mensen – via een sensor of RFID-chip data kan leveren. Bij Radio Frequency Identification (RFID) worden tags bevestigd aan objecten of mensen om op afstand informatie op te slaan of af te lezen. De volgende stap is eventueel het inzetten van Intelligent Agents (IA). Dit zijn softwareprogramma’s die zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren en beslissingen nemen op basis van het ‘vraag & antwoord’-principe en te onderhandelen met andere ‘agents’. Door de IA-technologie te integreren met RFID-technologie is het in de toekomst mogelijk dat pallets, bakken en dozen zelf hun weg door het magazijn zoeken, zelf conveyors, sorters, kranen en robots aansturen en het zo regelen dat ze op de juiste locatie terechtkomen.

3. Geofencing: virtueel hekwerk zorgt voor ordelijke logistiek

Bij een grootschalig evenement als Lowlands rijden circa 1.200 vrachtwagens het festivalterrein op. Dit moet in een logische volgorde gebeuren, volgens een strak tijdschema: elke vijf minuten rijdt een vrachtwagen het terrein op. Om dit te realiseren wordt met geofencing gewerkt. Geofencing gebruikt GPS of RFID om geografische grenzen in te stellen. Tussen fysieke punten op aarde wordt een virtuele lijn getrokken. Zodra een vrachtwagen dit virtuele hekwerk nadert, rapporteert de vrachtwagen dit automatisch via RFID. De chauffeur krijgt vervolgens te horen wat hij het beste kan doen om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Nederland goed op weg

De logistieke sector van Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om de ambities voor 2020 waar te maken. Een voorwaarde hierbij is dat de logistieke sector bereid blijft om nieuwe concepten te ontwikkelen en uit te proberen. Wanneer bovendien bewezen innovaties op brede schaal worden uitgerold kan er efficiënt worden ingespeeld op de kansen die er internationaal zijn. In het gratis e-book ‘Smart logistics: op weg naar een superslimme logistieke sector’ worden deze en andere tips uitvoerig beschreven.

Reageer op dit artikel