blog

Hoe succesvol zijn modellen en theorieën in supply chain?

Supply chain

Hoe succesvol zijn modellen en theorieën in supply chain?

Nieuwe modellen en theorieën volgen elkaar in de logistiek in rap tempo op. Maar hoe succesvol zijn deze nieuwe impulsen in de alledaagse praktijk van de supply chain? Professor dr. Ton de Kok verwoorde het al eens mooi tijdens een lezing: “er is niets praktischer dan een mooie theorie”, en daarmee slaat hij de spijker op de kop, zegt Marc Mallant.

Als je de vakliteratuur volgt, bekruipt je het gevoel dat vrijwel ieder bedrijf zijn supply chain heeft ingericht met een keuze aan beschikbare modellen en methodieken waardoor zij state-of-the-art weten te excelleren in supply chain prestaties. Hoe bitter is de alledaagse realiteit; ik krijg keer op keer bewezen dat de meeste bedrijven ver van deze virtuele realiteit hun operatie draaiende proberen te houden.

Problemen met voorraden

Veel van de problemen in de keten zijn terug te voeren op het niet goed functioneren van voorraden: het is altijd teveel en te weinig. Zo naïef als ik ben, vraag ik vaak welke van de beschikbare voorraadmodellen er gebruikt worden. Soms ga ik zelfs een stap verder en vraag of er gewerkt wordt met veiligheidsvoorraden. Op dit laatste wordt door iedereen zonder uitzondering positief geantwoord en er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Maar dan gaat het los! Als ik vraag naar de formule die gebruikt wordt voor de veiligheidsvoorraad krijg ik wazige blikken terug. Als ik vervolgens vraag de formule op te schrijven lukt dat 99 van de 100 personen niet. De perceptie over de veiligheidsvoorraad is dat deze een ‘ijzeren voorraad’ is en de voorraad mag nooit lager zijn dan de veiligheidsvoorraad. En, sterker, de relatie servicegraad en veiligheidsvoorraad is bij velen onbekend. En als ik vertel dat er ook een relatie ligt tussen seriegrootte en hoogte van de veiligheidsvoorraad gaat bij velen het licht helemaal uit.

Ruimte voor innovatieve concepten?

Het voelt dubbel dus: aan de ene kant lees je over fantastische modellen en concepten, aan de andere kant merk je gewoon dat bij velen niet eens de basis solide is gelegd om nog maar te zwijgen over de kenniscomponent. Is supply chain daarmee een vak geworden dat louter rust op de alledaagse praktijk of is er nog wel ruimte voor innovatieve concepten? Of is dit alleen weggelegd voor de topbedrijven? Wat is uw mening?

Reageer op dit artikel