blog

Wat kunnen we leren van een pretpark?

Supply chain

Wat kunnen we leren van een pretpark?

De drukke periode voor de recreatieparken is weer voorbij. Tijd voor hen om de balans op te maken, maar ook voor anderen. Wat kunnen we leren van de inzet van personeel en de ‘dynamic pricing’ bij recreatieparken, dierentuinen en musea? Beweegt de logistiek zich daar als een achtbaan?

In de logistiek worden orders meestal vooraf geboekt. Ook zijn er dikwijls klantafspraken en zijn er patronen te herkennen. Hierdoor weet je, hoewel soms laat, waar je aan toe bent.

Boeken niet vooraf

Bij recreatieparken boeken bezoekers niet vooraf, en hebben het weer en vakanties een enorme invloed. Des te belangrijker is het hier om:

  1. vanuit historie en trends zo goed mogelijk de verwachte bezoekersaantallen te schatten,
  2. vooraf een aantal scenario’s te maken met hoe te anticiperen op elk scenario, en
  3. bij het gekozen scenario nog zo goed mogelijk flexibel te kunnen bijsturen met de inzet van parttimers en uitzendkrachten.

Sturen met prijzen

Een recreatiepark heeft verschillende prijzen: abonnnementsvormen als je vaker komt, hoog tarief tijdens de vakanties, en korting als je zelf op internet al je kaartjes gekocht hebt en dus werk bespaart bij de kassa. ‘Dynamic pricing’ is in de logistiek nog maar mondjesmaat ingevoerd. We komen nog nauwelijks verder dan de tijdslot-tarieven bij Albert Heijn Online en de dynamische luchtvrachtprijzen, waardoor er vaak pieken en dalen op de dag, gedurende de week en gedurende het jaar ontstaan. En geven we ook korting voor het goed aanleveren van de data of het gebruik van de data?

In control voor de personeelsinzet

Tot voor kort werd de personeelsinzet in magazijnen vaak volledig uitbesteed aan één of meerdere uitzendbureaus. Je had regulier een tarievendiscussie, en stuurde op kwaliteit. Meer en meer zien bedrijven in dat je zelf slimmer kan zijn over de personeelsinzet, door te kijken naar het afvlakken van de pieken en te optimaliseren op starttijden en eigen versus extern personeel. Het uitzendbureau ontvangt een opdracht en een overzicht van de te factureren kosten, en het bedrijf blijft zelf in control.

Mocht je een bezoek brengen aan bijvoorbeeld het Rijksmuseum, Artis of Bobbejaanland, bedenk dan tijdens de ontspanning ook gelijk hoe zij omgaan met personeelsplanning tijdens hoog- en laagseizoen. Zo voorkom je dat je zelf in een logistieke achtbaan komt.

Wat is jou opgevallen in het pretpark?

Reageer op dit artikel