blog

Het zorgdebat: hoever zijn we?

Supply chain

Het zorgdebat: hoever zijn we?

Al lang praat iedereen over de zorg, maar de laatste weken is dit alles nog eens in een versnelling gekomen. Daarnaast is het precies 10 jaar geleden dat logisticus Peter Bakker het rapport Sneller Beter opleverde. Redenen genoeg om die zorgprocessen eens nader te bekijken.

Afgelopen nacht heb ik tot 02:00 uur het zorgdebat in de Tweede Kamer gevolgd. Erg interessant maar gebrek aan logistieke kennis bij de kamerleden staat echte verbetering, in kwaliteit en prijs, flink in de weg. In het door Peter Bakker onderzochte deel van de zorg, gaf hij aan dat 20,3% kan worden bespaard met logistieke technieken. Hij heeft daarbij voornamelijk ziekenhuizen en de geneesmiddelenprocessen bekeken. Echter alle aandacht richt zich de laatste weken op de ouderenzorg. Wat is er gedaan en wat kan er nog gebeuren? Allereerst maar even wat cijfers om u een indruk te geven op de omvang van zorg.

Post 2003 2013 Stijging
Gezondheidszorg (o.a. ziekenhuizen) 36.183 53.916 49,0%
Langdurige zorg (ggz, thuiszorg) 24.571 37.033 50,7%
Overige 3.895 5.608 44,0%
Totale zorgkosten 63.197 94.228 49,1%
Medewerkers 1.179.000 1.427.000 21,0%

* Bedragen in miljoenen euro’s. Bron: CBS

En om even compleet te zijn dan ook de cijfers van het rapport ‘Sneller Beter – Logistiek in de Zorg’ van Peter Bakker van TPG.

Post Budget Potentieel Besparing
Ziekenhuizen 11.900 2.500 21%
Goederenlogistiek (incl. inkoop) 1.000 150 15%
Geneesmiddelen 4.300 850 20%
Totaal 17.200 3.500 20,3%

* Bedragen in miljoenen euro’s. Bron: rapport Sneller Beter juni 2004

Het rapport van Bakker heeft destijds veel aandacht gekregen en veel acties in gang gezet. Zo is er de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het lean inrichten van zorgprocessen. Daarnaast zijn er ‘zorgpaden’ ingericht. Hierin worden alle stappen van veel voorkomende aandoeningen op elkaar afgestemd waardoor wachttijden en afstemmingsproblemen sterk zijn gedaald. Daarnaast zijn diverse zorgorganisaties samen gaan werken in inkoopcombinaties. De meeste acties zijn echter gericht op afdelingsoptimalisatie terwijl er in de zorgketen steeds meer schakels bijkomen.

Kwaliteit versus kosten

Dit alles is wel erg gericht op de kosten, maar in de zorg is de kwaliteit veel belangrijker. In de industrie kunnen we de afweging maken welke betrouwbaarheid wij willen leveren passende bij onze marktpositie en prijsstelling; kortom servicelevel versus kostenniveau. In de zorg kan en wil men deze keuze niet maken. Met als gevolg dat onze kosten hoog liggen, maar de kwaliteit van onze zorg tot de beste in de wereld wordt gerekend. Dit wordt beoordeelt door de snelheid en accuraatheid waarmee mensen van hun lichamelijke en mentale problemen af worden geholpen.

De discussie van de laatste tijd gaat dan met name om het verder verbeteren van die kwaliteit. Tenslotte willen we een zorg waar iedereen voor 100% op kan vertrouwen. In de industrie weten we echter dat het verschil tussen een performance van bijvoorbeeld 96% en 98% heel erg veel extra inspanning kost. Wij maken dan de keuze of die extra inspanning en extra kosten ons die 2% wel waard zijn. Omdat echt iedereen ervaringen heeft met de zorg (voor zichzelf of een naast familielid) is de sector interessant voor media en politiek.  De zorgconsument is in de afgelopen jaren wel meer gaan eisen. Naast genezing  (ziekenhuis) of kwaliteit van leven (thuiszorg) willen we netjes aangesproken worden, weten we door internet zelf meer van aandoeningen,  stellen we eisen aan wachttijden, voeding etc. maar we vinden allemaal dat de zorg te duur wordt.

Knelpunten en oplossingen zorg

Ik ben bezig met een inventariserend onderzoek naar de staat van processen in de zorg. Dit onderzoek is breder opgezet dan Sneller Beter omdat de gehele zorgsector wordt bekeken. De eerste resultaten van knelpunten en oplossingen presenteer ik op de Dag van de Zorglogistiek op 16 december in Utrecht.

U winkelt bij Albert Heijn of bij de Aldi afhankelijk van gewenst serviceniveau, beschikbaarheid en prijs: welke afwegingen maakt u voor de zorg?

Congres Zorglogistiek

Jan Scheffer is dinsdag 16 december een van de sprekers op de Dag van de Zorglogistiek van Zorgvisie. Op deze dag komen de laatste ontwikkelingen op het gebied van patiëntenlogistiek, cliëntenlogistiek en goederenlogistiek voorbij. Bekijk hier het programma van de Dag van de Zorglogistiek.

Lees hier meer blogs over Zorglogistiek op Logistiek.nl.

Reageer op dit artikel