blog

Zo verdien je geld samen mét leveranciers

Supply chain

Zo verdien je geld samen mét leveranciers

In de praktijk kom ik dagelijks voorbeelden tegen van ondernemingen die niet inzien dat er een groot verschil is tussen ‘geld verdienen aan leveranciers’ en ‘geld verdienen mét leveranciers’. In specifieke gevallen is het onder druk zetten van toeleveranciers een prima strategie, maar in de meeste gevallen is het zoeken naar samenwerking veel effectiever.

De kunst is om kosten te besparen en tegelijkertijd de continuïteit en kwaliteit te bewaken. De impact van inkoop op de performance van de supply chain wordt nog te vaak onderschat. Uiteraard hebben de meeste organisaties aandacht voor het scherp inkopen bij toeleveranciers, want de inkoopprijs blijft immers belangrijk. Maar een goede leverbetrouwbaarheid is minstens zo belangrijk om verstoringen in het productieproces te vermijden. Denk aan incomplete leveringen of leveringen die te laat of helemaal niet komen. Er moet meer aandacht komen voor de rol van inkoop als onderdeel van de operational excellence-strategie.

Marel mooi voorbeeld

Dat er veel winst te behalen valt door het stroomlijnen van de planning van leveringen blijkt uit de praktijk. Marel, producent van systemen voor vleesverwerking, is daar een mooi voorbeeld van. Door de leveranciers eerder informatie te geven over de toekomstige vraag hebben zij de efficiëntie van de fabriek met maar liefst 40 procent verbeterd, omdat ze de capaciteit van de fabriek veel gelijkmatiger konden bezetten. In het verleden konden zij de leveranciers enkel melden welke inkooporders er uitstonden. Marel had geen zicht op mogelijke piekbelasting bij hun toeleveranciers. Zij kregen hierdoor te maken met leveranciers die niet tijdig konden leveren, met als gevolg een productieplanning die spaak liep. Door ook de Aanvragen tot Bestelling (Purchase Order Requisitions) mee te nemen kregen zij beter inzicht in de door hen gegenereerde piekbelasting bij toeleveranciers. Op basis van dit inzicht kunnen zij nu besluiten om bestellingen te vervroegen of juist uit te stellen, waardoor goederen gelijkmatiger aangeleverd worden en planningen stabiel blijven. Het komt nauwelijks meer voor dat leveranciers de vraag niet aan kunnen. Dit voorbeeld is me altijd bij gebleven omdat het goed laat zien hoe het beter benutten van beschikbare data aanzienlijk kan bijdragen aan operational excellence. Het stelt productiebedrijven als Marel in staat om efficiënter en tegen lagere kosten te produceren.

Aandacht voor zaken met impact

In de praktijk zie je dat Inkoop vele honderden open inkooporders onderhanden heeft, waarvan er een flink deel te laat kunnen zijn. Tegelijkertijd is het niet effectief om achter al die te late orders aan te hollen. Je moet snel kunnen vaststellen welke inkooporders écht impact hebben op de productie of de levering aan de klant. Waarom zou je tijd en energie besteden aan zaken die nauwelijks impact hebben? In SAP is zo’n analyse echter complex. Je moet dit immers order per order uitzoeken en de relatie tussen een inkooporder en een verkooporder is vaak moeilijk terug te vinden.

Levering even essentieel als voordelig inkopen

Productiebedrijven moeten zich bewust zijn van het feit dat samenwerking met toeleveranciers, van het inplannen van de inkoop tot aan de uiteindelijke levering, een grote invloed heeft op de performance van de supply chain. Door meer aandacht te besteden aan dit onderdeel van de supply chain valt nog veel winst te halen in efficiëntie, productiviteit en uiteindelijke kostenbesparing. Denk hierbij aan het voorkomen van bottlenecks in het productieproces, het reduceren van backlogs, het detecteren van leveringsrisico’s en het optimaliseren van de workflow. Inkoop is niet alleen verantwoordelijk voor goede prijsafspraken. De inkoopfunctie speelt ook een belangrijke rol bij het verbeteren van de samenwerking tussen leverancier en klant. Ik heb het dan over échte samenwerking, waarbij de toeleveranciers de kans krijgen om hun kennis in te brengen en waarbij de koper nuttig gebruik maakt van die kennis. Jammer genoeg heb ik dat nog niet al te vaak gezien. Kent u goede voorbeelden?

Reageer op dit artikel