blog

Top vijf: wanneer kies je als fabrikant voor cloud?

Supply chain

Top vijf: wanneer kies je als fabrikant voor cloud?

Het is verbazingwekkend dat sommige leidinggevenden er nog steeds aan twijfelen of cloud de moeite waard is voor het productieproces van de eigen organisatie – maar er zijn enkele duidelijke voorbeelden bekend waaruit blijkt dat de cloud altijd overwogen zou moeten worden. Edith Bevers komt hier met de top vijf scenario’s.

Cloud-oplossingen kunnen uiterst kostenbesparend zijn, omdat door het wegsnijden van datacenters en IT-personeel er zowel tijd als geld wordt bespaard.

Top vijf scenario’s

Iedere leidinggevende die twijfels heeft over de inzet van cloud zou rekening moeten houden met onderstaande situaties, waarbij activiteiten in de cloud niet belemmeren maar juist de business helpen.

  1. Situatie één: succesvolle integratie na een fusie of overname. Het is van groot belang dat de twee organisaties zonder veel moeite in staat zijn met elkaar te integreren. Cloud-oplossingen kunnen een goede gemeenschappelijke basis bieden voor beide. Herstructurering van hardware-platforms en datacenters en training van het IT-personeel is daardoor niet meer nodig.
  2. Situatie twee: de mogelijkheid snel uit te breiden en te groeien in nieuwe landen. Verzendkosten zijn erg hoog en fabrikanten staan altijd onder druk om te voldoen aan de steeds hogere eisen van consumenten om een pakketje eerder in huis te hebben. Het bouwen van fabrieken en distributiecentra dichtbij de gebieden met een hoge vraag is daardoor erg gebruikelijk. Dat betekent dat bedrijven snel informatiesystemen moeten uitrollen om nieuwe faciliteiten online te kunnen brengen. Een cloud-oplossing biedt bedrijven de tools om dat soort snelle en volledige ondersteuning te kunnen bieden tegen lage kosten en in een korte tijd. Ook is het risico door het verlagen van de vaste kosten die gemoeid gaan met het bouwen van locaties drastisch verminderd, omdat de dienstverlening makkelijk verplaatst kan worden wanneer de vraag van de klant verschuift.
  3. Situatie drie: het verplaatsen van offshoring en reshoring behoeftes. De wens om de productie offshore te verplaatsen, verandert vaak en is afhankelijk van wat er in de economie gebeurd. Niet zo lang geleden wilden veel organisaties concurrerend blijven en voelden ze zich onder druk gezet om hun productieactiviteiten naar China te verplaatsen om kosten te besparen. Uiteindelijk liepen de arbeidskosten in China hierdoor dermate hoog op dat nearshoring en reshoring weer gerechtvaardigd waren. Iedere verhuizing bracht weer eigen problemen met zich mee en voedde de vraag naar nieuwe en innovatieve manieren waarop fabrikanten IT-infrastructuur in konden richten. Cloud computing geeft fabrikanten de mogelijkheid om ICT-middelen snel en economisch in te zetten, daar waar en wanneer ze nodig zijn. Door cloud-technologieën kunnen bedrijven ook oplossingen inzetten die beter zijn afgestemd op lokale behoeften.
  4. Situatie vier: in staat zijn speciale projecten en eenmalige opdrachten snel om te slaan. Snel kunnen reageren op situaties is een duidelijk concurrentievoordeel voor veel organisaties. In een wereld waar nieuwe technologieën en producten snel geproduceerd moeten worden om aan de behoeften van de early adopters te voldoen, is het tegenwoordig essentieel dat technologie snel kan worden geïmplementeerd. Cloud-technologieën kunnen met een snelheid worden uitgerold die een paar jaar geleden ondenkbaar zou zijn geweest. Een bedrijf kan door in te spelen op snel veranderende marktvraag kansen grijpen en enorme winst maken.
  5. Situatie vijf: het succesvol uitvoeren van een testfase. Testen is een noodzakelijke fase bij het uitrollen van een nieuw technologieplatform van een bedrijf. De kosten voor de hardware, faciliteiten en ondersteuning kunnen snel oplopen wanneer de testfase wordt overgeslagen. De meeste zakelijke software kan zowel als cloud-dienst als on-premise geïmplementeerd worden. Bedrijven die een on-premise implementatie plannen kunnen gebruikmaken van de cloud als testomgeving. Hierdoor worden de dagelijkse activiteiten van het bedrijf niet verstoord en worden zo uiteindelijk kosten en tijd bespaard.

Uiteindelijk draait het toch allemaal om reactiesnelheid. Fabrikanten moeten klaar staan om snel nieuwe strategieën uit te voeren en nieuwe procedures in acht te nemen, want alleen dan blijven ze concurrerend. Cloud gebaseerde oplossingen bieden de beste route om op een kostenbesparende manier snel te schakelen en snel in te spelen op nieuwe mogelijkheden. Twijfelt u nog steeds?

Reageer op dit artikel