blog

Impact van complexiteit bij supply chain risico’s

Supply chain

Impact van complexiteit bij supply chain risico’s

Wat is de impact van complexiteit bij supply chain risico’s en hoe zit het met de rol van de planning in het managen van die risico’s?

In de eerste blog van onze serie over supply chain risico’s identificeerden we een aantal mogelijke risicofactoren voor supply chains; problemen met de kwaliteit van data, inzicht in de status van verzendingen, wet- en regelgeving en mensen. We richten ons nu op de impact van complexiteit en de rol van planning in het managen van risico’s.

Hoe meer handelspartners er zijn, hoe complexer het beheer van de supply chain natuurlijk is; risico’s op verkeerde zendingen, goederen die niet op tijd aankomen of zelfs kwijtraken nemen toe.

Binnen een eenvoudige supply chain worden goederen vervaardigd in een fabriek, lokaal opgeslagen en vervoerd naar een klant om de hoek. Het is eenvoudig om inzicht in en controle over de goederen te behouden en de risico’s zijn relatief laag. Echter wanneer onderdelen afkomstig zijn uit de hele wereld, worden geleverd aan een fabriek in een andere regio voor productie en de eindproducten vervolgens worden verspreid over meerdere magazijnen op verschillende locaties wereldwijd, zijn de risico’s groter. De kans dat klanten niet tevreden zijn, er niet is voldaan aan wet- en regelgeving en bedrijfsdoelstellingen niet zijn behaald is simpelweg groter wanneer je te maken hebt met verschillende ketenpartners.

Samenbrengen mensen, processen, systemen

Soms liggen factoren die van invloed zijn op supply chains volledig buiten de controle van het supply chain-team, zoals de recente wereldwijde financiële crisis en de gevolgen van natuurrampen. Maar een goed beheerde supply chain zal de risico’s die wereldwijde veranderingen met zich meebrengen vooraf inschatten en gebruik maken van de beschikbare oplossingen om de keten aan te passen in reactie op de veranderingen. Deze herstructurering kan worden doorgevoerd op korte, middellange of lange termijn om de inherente risico’s te verminderen. Een snelle reactie op veranderende omstandigheden kan alleen worden bereikt met inrichting van de juiste supply chain-processen, ondersteund met effectieve supply chain execution software.

Maar hoe kunnen bedrijven risico’s blootleggen? Het testen van verschillende scenario’s kan helpen bij het vaststellen van mogelijke zwakke plekken of tekortkomingen. Supply chain-software heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt en helpt bedrijven potentiële risico’s in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te formuleren; zodat deze kunnen worden opgenomen in reactie- en herstelplannen, afhankelijk van de situatie.

Tools beperken supply chain risico’s

Wanneer bedrijven kiezen voor software om risico’s in de supply chain te beperken is het van belang een oplossingsleverancier te selecteren die mensen, processen en systemen bij elkaar brengt. Door de inzet van de juiste mensen te combineren met de inrichting van best practice-processen, ondersteund door slimme applicaties is het mogelijk om de potentiële impact van supply chain risico’s te verminderen.

Welke tools kunnen helpen in het ​​risicobeperkende proces? Compliance-software voor douane en handel ligt voor de hand. Het is echter ook zaak om te kijken naar supply chain-oplossingen – inclusief TMS, WMS, freight forwarding software – die ervoor zorgen dat standaardprocessen kunnen worden ingericht, gewijzigd en gehandhaafd. Hiermee wordt voorkomen dat buiten de grenzen wordt gewerkt die gesteld zijn door het eigen bedrijf, de industrie of overheden.

De beste manier om risico’s te beheersen is het verkrijgen van volledig inzicht in uw supply chain en de integratie van logistieke processen en handelspartners. Op deze manier is het mogelijk om de gehele reis van goederen door de supply chain te volgen en waar nodig aan te passen.

Reageer op dit artikel