blog

Thuisbezorging via drones, waarom niet?

Supply chain

Thuisbezorging via drones, waarom niet?

Het bedrijf Amazon trok nog niet zo lang geleden wereldwijd de aandacht met een videofragment van hun toekomstbeeld in thuisbezorging: een drone die een op internet besteld pakketje aflevert bij de voordeur van de consument (CBS News). Was dit een publiciteitsstunt of wordt het echt mogelijk? Martijn Rosman, student Logistics and Supply Chain aan de Hogeschool van Amsterdam, zet de mogelijkheden op een rij.

Veel bedrijven houden al rekening met het toekomstbeeld dat wordt geschetst door Amazon. Echter, moeten bedrijven Amazon volgen in deze ontwikkeling? Zijn deze bedrijven op de hoogte van de mogelijke voor- en nadelen omtrent het gebruik van drones? Vooralsnog lijkt het toekomstbeeld nog verre van haalbaar, al zijn de logistieke mogelijkheden enorm.

Techniek van drones

Drones komen in alle vormen en maten voor en elke drone is tot iets anders in staat. Om onder de noemer ‘drone’ te vallen moet er in ieder geval aan één eis worden voldaan: een drone is een onbemand luchtvaartuig, dat wil zeggen: een luchtvaartuig waarbij er geen piloot aan boord is. Dit wil niet per se zeggen dat de drones geen piloot hebben, want voor veel van de onbemande luchtvaartuigen geldt dat zij vanaf de grond worden bestuurd. Daarnaast zijn er ook onbemande luchtvaartuigen die in staat zijn op zichzelf te vliegen met behulp van een geprogrammeerde opdracht.

De drone die in het videofragment van Amazon wordt gebruikt voor de thuisbezorging van pakketten is een octocopter, dat wil zeggen een drone met acht propellers. Deze drone is in staat om artikelen tot 2,3 kilogram, geheel autonoom, binnen een half uur bij de klant af te leveren en heeft een actieradius van 16 kilometer. Om hiertoe in staat te zijn moet de drone beschikken over een lithium-ion batterij van ongeveer 2,0 kilogram. De overige massa van de drone komt neer op ongeveer 3,5 kilogram, hierin zit de motor, het besturingssysteem en het GPS (Allain, 2013). De totale massa inclusief minimale belasting bedraagt dus: 7,8 kilogram.

Veiligheid

Nu duidelijk is dat er voor de thuisbezorging van pakketten een octocopter met bovengenoemde specificaties ingezet zou kunnen worden, is de vraag in hoeverre deze drone ook daadwerkelijk veilig is om mee te vliegen. Onder veilig vliegen wordt onder andere verstaan dat de drone geen gevaar vormt voor de samenleving.

Volgens Arnout de Jong van Delft Dynamics zijn drones die goed ontwikkeld en goed getest zijn, dusdanig veilig dat deze niet zomaar uit de lucht kunnen vallen. Echter geeft Arnout de Jong wel aan dat het volledig veilig autonoom vliegen met een drone vooralsnog één van de grootste problemen is waar men nu tegen aanloopt. De drone zou volgens hem nog niet in staat zijn om te kunnen gaan met obstakels die zich onverwacht voordoen tijdens het vliegen. De techniek die hierbij komt kijken is volgens hem ook nog verder weg dan door Amazon wordt geschetst.

Impact op de logistiek

Om erachter te komen wat de impact is van het gebruik van drones voor thuisbezorging op het bedrijfsleven, zal er worden gekeken naar de veranderingen die dit met zich meebrengt op logistiek gebied bij bedrijven in de retail branche. Om de impact goed in kaart te brengen wordt er gebruik gemaakt van een integrale logistieke benadering (Visser & van Goor, 2011). Deze benadering kijkt naar de mogelijke logistieke veranderingen dan wel aanpassingen in verschillende onderdelen van een bedrijf.

De impact van het gebruik van de drone op de strategie van een bedrijf zit hem in feit dat de drone ervoor zorgt dat artikelen in een razendsnel tempo bij de consument kunnen worden bezorgd. Deze verandering brengt met zich mee dat de strategie van het bedrijf zich zal moeten richten op het aanpassen van de customer service en dan voornamelijk de snelheid, doorlooptijd en flexibiliteit van leveren. Voorgenoemd zijn tevens de logistieke doelstellingen die voor het bedrijf belangrijk worden wanneer er voor wordt gekozen gebruikte maken van drones voor thuisbezorging.

Verder geldt voor bedrijven dat zij tijdig de juiste strategische beslissingen moeten nemen om de implementatie van drones mogelijk te maken. Dit heeft er mee te maken dat het gebruik van drones zorgt voor veel veranderingen in het primaire proces van het bedrijf. De voornaamste veranderingen zullen plaatsvinden in de magazijnprocessen en de fysieke distributie. Het magazijn zal zo moeten worden aangepast dat de drones af en aan kunnen vliegen om pakketten op te halen. Daarnaast zal de complete fysieke distributie van een bedrijf veranderen, waar eerst alleen vrachtwagens/bestelauto’s werden volgeladen zullen drones een deel van de bezorging op zich nemen.

Aangezien de drone een kleinere actieradius heeft dan een vrachtwagen/bestelauto zullen de landelijke distributiecentra veranderen in regionale distributiecentra. Hier verandert de besturing van de goederen, het bedrijf moet nu namelijk de goederen besturen op ‘maken voor lokale voorraad’ in plaats van ‘maken voor centrale voorraad’. Dit kan tevens resulteren in een extra schakel in de keten aangezien de goederen via een centraal opslagpunt moeten worden verdeeld over de verschillende regionale distributiecentra.

Koppelen aan informatiesystemen

Om de drone te implementeren in het bedrijfsproces zal er gebruik moeten worden gemaakt van informatiesystemen die hiertoe in staat zijn. De drone zal namelijk moeten worden gekoppeld aan het bestaande warehouse management systeem (WMS). Daarnaast is er voor de drone zelf ook veel ICT nodig aangezien de drones volledig autonoom naar de juiste coördinaten moeten kunnen vliegen.

Wanneer de drones vliegen zal er vanuit het bedrijf continue controle moeten zijn op dit proces, er zal dus personeel moeten zijn die in een ‘control ruimte’ alle vluchten volgen en bij mogelijke ongeregeldheden hierop in kunnen spelen. Naast deze minimale verandering in de personele organisatie, zal er vermindering plaatsvinden bij het personeel dat zorgt voor de belading en bezorging van de pakketten.

Om uiteindelijk alle veranderde strategieën, doelstellingen en processen goed in de gaten te houden moet men de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) ook aanpassen. De focus van de nieuwe KPI’s zal voornamelijk komen te liggen op: levertijd, uitval, doorlooptijd en voorraadniveau.

Voor- en nadelen van drones

Op dit moment zijn de grootste nadelen de techniek en de veiligheid. Tot op heden is men namelijk nog niet in staat de drone volledig autonoom te laten vliegen, dit houdt in dat de drone niet in staat is om zelfstandig te reageren op onverwachte obstakels. Dit zou uiteindelijk kunnen resulteren in onveilige situaties waarbij er bijvoorbeeld drones uit de lucht komen vallen. Naast de problemen rondom het autonoom vliegen, hebben de huidige batterijen niet voldoende capaciteit om drones lang in de lucht te houden.

Een ander groot nadeel is de huidige wet- en regelgeving omtrent het gebruik van drones. Zonder ontheffing is het vooralsnog verboden drones te gebruiken voor commerciële doeleinden (Hoogtezicht, 2013). Aangezien de overheid momenteel druk bezig is met het creëren van een nieuwe wet voor gebruik van drones, is het nog niet duidelijk of dit in de toekomst positief of negatief veranderd.

Verder is de maatschappelijke acceptatie over dit onderwerp een ander nadeel, dit houdt in dat bedrijven zich af moeten vragen of men acceptatie van de maatschappij met betrekking tot het gebruik van drones zou kunnen bewerkstelligen. Een van de belangrijkste aspecten hierbij is de veiligheid van de drone.

Naast de eerder genoemde nadelen zijn er ook meer dan genoeg voordelen. Een van de voordelen die behaald wordt door het gebruik van drones is de vermindering in de congestie die plaatsvindt doordat veel vrachtwagens/bestelauto’s worden vervangen door drones. Dit resulteert in minder drukke wegennetwerken en in grove vermindering van de CO2-uitstoot.

Door deze vermindering in CO2-uitstoot kan gesteld worden dat het gebruik van een drone duurzamer is. Daarnaast is men druk bezig met de ontwikkeling om drones te laten vliegen op zonne-energie wat niet alleen zorgt voor een langere batterijduur maar voornamelijk voor een groene manier van energieverbruik.

Uiteindelijk is voor bedrijven belangrijk dat er geld mee valt te verdienen en in dit geval is dit ook zo. Naast het feit dat er door de snelle manier van beleveren een hoge servicegraad valt te behalen is het vliegen met een drone wel tot vijf keer goedkoper dan het rijden met een vrachtwagen.

Waarom niet!

Wanneer we kijken naar het aantal internetaankopen in de afgelopen jaren zien we dat er een enorme stijging heeft plaatsgevonden. Dit heeft als resultaat dat er door Post NL in Nederland per jaar 131 miljoen pakketten moeten worden bezorgd. Aangezien al deze pakketten bij de consument thuis moeten worden afgeleverd resulteert dit in een grote hoeveelheid vrachtwagens/bestelauto’s op de weg. Dit resulteert weer in drukkere steden en een hoog percentage congestie in het verkeer.

Een oplossing voor het toenemende aantal online bestellingen is er niet, bedrijven profileren zich tegenwoordig door steeds sneller en flexibeler te bezorgen. Hierdoor moet er naar een andere oplossing voor dit probleem worden gezocht. Het gebruik van een drone voor thuisbezorging is één van deze oplossingen. Ondanks het feit dat de drone momenteel nog niet in staat is om autonoom te vliegen en tevens niet toegestaan is om te gebruiken, is het een toekomstbeeld met veel potentie.

De problemen die zich nu nog voor doen bij thuisbezorging met behulp van drones zouden in de toekomst kunnen worden verholpen. Zo is het technisch mogelijk maken om een drone autonoom te laten vliegen is een kwestie van tijd, want men is nu al in staat drones samen te laten werken om fysieke problemen op te lossen. Een ander probleem waar men tegen aanloopt is de capaciteit van de batterij, maar door gebruik te maken van zonne-energie is men nu al in staat een drone langer dan 9 uur in de lucht te houden.

Al met al is het vrij duidelijk dat alle huidige technische problemen in de toekomst kunnen worden verholpen. En zoals eerder vermeld zijn de mogelijke voordelen (duurzamer, goedkoper en sneller) zeer groot. Het enige wat nog rest is de vraag of de maatschappij klaar is voor dit futuristische toekomstbeeld. Wanneer dit wordt gevraagd aan een willekeurige persoon is de reactie vaak terughoudend of zelfs afkeurend. Eenzelfde soort reactie die de maatschappij in de jaren negentig had tegenover het mogelijke gebruik van een mobiele telefoon. Waar men eerst de voordelen er niet van in zag is het tegenwoordig niet meer is weg te denken uit het straatbeeld.

Misschien moeten we ons daarom niet afvragen of het gebruik van drones er in toekomst überhaupt wel moet komen, maar eerder: hoe kunnen wij hier een invulling aan geven? Ik zeg daarom ook ‘thuisbezorging met behulp van drones, waarom niet!’

Discussieer mee over de zin en onzin van drones op Logistiek Link:

Drones als koerier is luchtfietserij

Pakketten bezorgen met drones de toekomst?

Draait de overheid de drone de nek om?

En lees ook: Amazon wil drone-plan doorzetten

Auteur: Martijn Rosman

Reageer op dit artikel