blog

Vier knelpunten in risicobeheer supply chains

Supply chain

Vier knelpunten in risicobeheer supply chains

Het is noodzakelijk voor organisaties die willen blijven groeien om te begrijpen welke mogelijke risico’s ze lopen in hun supply chain. Jan-Paul Boos zet hier de belangrijkste knelpunten in risicobeheer op een rij.

Het beheersen van risico’s in de supply chain is altijd al belangrijk geweest. Steeds meer organisaties zijn tegenwoordig in meerdere landen actief, waardoor ook de risico’s die zij lopen toenemen. Wanneer er meer wordt samengewerkt met verschillende handelspartners, moet er ook meer data worden verzameld en verwerkt om de status van zendingen bij te kunnen houden en op schema te leveren. Dit betekent ook dat de kans groter is dat iets kwijtraakt. Daarnaast maken de verschillende talen, tijdzones en culturen de zaken nog complexer.

Groot aantal ketenpartners

Internationaal opererende organisaties hebben te maken met leveranciers, retailers, distributeurs, expediteurs en logistieke dienstverleners. Het grote aantal ketenpartners waarmee wordt samengewerkt brengt risico’s met zich mee die een negatieve uitwerking kunnen hebben op de continuïteit binnen de supply chain.

Belangrijke knelpunten hierbij zijn:

 1. Problemen met de kwaliteit van data

  Vaak voeren verschillende schakels in de keten dezelfde informatie handmatig in. Deze informatie wordt vervolgens verwerkt in operationele automatiseringssystemen. Dit is niet alleen inefficiënt, maar het vergroot ook de kans op fouten. Eenvoudige elektronische integratie van datastromen tussen supply chain-partners kan al heel snel een groot verschil in kwaliteit opleveren.
 2. Te weinig inzicht in de status van zendingen

  Hierdoor is het onmogelijk om proactief te reageren wanneer problemen zich voordoen. Goed inzicht maakt het mogelijk om snel actie te ondernemen wanneer bepaalde gebeurtenissen zich voordoen (bv. extreme sneeuwval of een wegafsluiting) – soms zelfs nog voordat de situatie zich voordoet. Ook hiervoor geldt dat integratie van logistieke systemen en applicaties veel voordeel kan opleveren.
 3. Veranderende wet- en regelgeving

  Er zijn grote verschillen in wet- en regelgeving die ieder land hanteert voor de invoer, uitvoer en opslag van goederen in het betreffende land. Wanneer organisaties hier niet aan voldoen, lopen ze het risico op economische sancties, zoals boetes of in extreme gevallen zelfs gevangenisstraffen voor hun bestuurders. Het is niet altijd eenvoudig om ervoor te zorgen dat alle relevante informatie over zendingen – en over verschillende partijen die bij de zending betrokken zijn – wordt verstrekt. Bovendien veranderen overheden hun handelsregelgeving regelmatig.
 4. Mensen

  Logistieke operaties zijn vaak effectief door kennis en ervaring van de medewerkers. Zo weet een goede warehouse-medewerker waar specifieke goederen te vinden zijn en weet een chauffeur dat een bepaald soort levering altijd naar een vaste locatie moet. Wanneer deze mensen er niet zijn, lopen processen ineens veel minder efficiënt. Het komt er in de praktijk op neer dat nog steeds veel bedrijfs- en supply chain-processen erg persoonsgebonden zijn. Het automatiseren van standaardprocessen en -procedures zorgt ervoor dat er minder wordt geleund op de kennis van individuen. Kennis wordt door automatisering als zodanig in de organisatie beter gewaarborgd en gedeeld.

Het is noodzakelijk voor organisaties die willen blijven groeien om te begrijpen welke mogelijke risico’s ze lopen in hun supply chain. Daarnaast is het van belang te weten hoe en wanneer ze moeten reageren op gebeurtenissen die impact hebben op de goederenstroom, zodat de impact van risico’s zoveel mogelijk kan worden beperkt. Heeft u de risico’s in kaart gebracht?

Reageer op dit artikel