blog

Supply chain management op de auto-pilot

Supply chain

Supply chain management op de auto-pilot

Vrijwel elk bedrijf heeft al veel geïnvesteerd in ERP-systemen, soms tot het bizarre aan toe. Hierdoor zijn de administratieve processen binnen bedrijven – want dat is waar ERP met name sterk in is – reeds geoptimaliseerd en valt daar nog weinig te halen. Waar nog wel veel te halen valt, is de planning, optimalisatie en besluitvormingslaag.

Districon, Oliver Wight & AIMMS tezamen hebben een wereldwijd partnership om juist op dit gebied nieuwe concepten en modellen te ontwikkelen. Wij denken dat door de combinatie van Big Data en geavanceerde optimalisatietechnieken dit juist de volgende evolutie in supply chain concepten en ontwikkelingen gaat worden. Onze visie is om naar een soort auto-pilot besluitvormingssysteem voor supply chains te gaan. Uiteraard is dit zeer complex aangezien de ene supply chain de andere niet is (deze modellen moeten dus per definitie bedrijfsspecifiek worden) en aangezien het moeilijk is om alle intelligentie en besluitvormingsprocessen in optimalisatieregels vast te leggen. Vandaar dat we bezig zijn om dit soort systemen te bouwen specifiek voor bepaalde bedrijven en met een goed omlijnde scope. Wij denken dat dit soort auto-pilot supply chain management optimalisatie concepten in de toekomst de onderscheidende factor gaan worden in supply chain ketens en dat je hiermee een significante stijging van de EBITDA kunt realiseren.

Verschillende fasen

Aangezien wij met veel bedrijven in gesprek zijn rondom dit topic, merken we dat de meest vooruitstrevende bedrijven reeds bezig zijn met dit topic, meestal nog in rudimentaire vormen. Van bedrijven die hun huidige business intelligence afdeling (vaak met een focus op rapportages) willen omvormen tot een geavanceerd analyse team wat de supply chain managers in de dagelijkse praktijk gaat helpen met besluitvorming door big data te combineren met geavanceerde analyses. Andere bedrijven die grootschalig investeren in wereldwijde control towers die hun hele supply chain (met name het uitbestede deel daarvan) in de gaten moeten houden. Dit soort systemen wordt dan gecombineerd met geavanceerde regels en intelligentie zodat bepaald kan worden op welke events er echt gereageerd moet worden. Tot aan bedrijven die grootschalig investeren in technologieën om zoveel mogelijk realtime data te verzamelen maar nog niet hebben nagedacht over wat ze nou straks precies met die data willen gaan doen.

Onze ervaring leert dat het een journey, ofwel reis, is. Een reis die verloopt in verschillende fasen. De eind ambitie is vaak nog ver weg en met de huidige data beschikbaarheid en volwassenheid van de organisatie nog niet mogelijk. Maar het geeft wel een heldere focus waar je naar toe wilt. In deze verschillende fasen van auto-pilot maturity zitten de meest geavanceerde bedrijven nog steeds in fase 1 of 2, er is nog niemand in de laatste fasen. Maar toch, de drang om te komen tot die eind ambitie roept en de voordelen lijken zeer aanlokkelijk.

Welke hobbels kom je tegen?

Op die reis komen bedrijven typisch enkele hobbels tegen:

•             Data beschikbaarheid. Alhoewel de meeste bedrijven tegenwoordig al grote hoeveelheden data hebben en verzamelen, missen er vaak nog bepaalde data verzamelingen of zijn ze afkomstig van meerdere interne of externe bronnen. Daarnaast dient er nog behoorlijk geïnvesteerd te worden in de kwaliteit van de data.

•             Menselijk gedrag. In een ideale wereld wil je real-time data en real-time beslissingen kunnen nemen. In de meeste supply chains speelt menselijke arbeid echter nog een grote rol in de supply chain executie. Een voorbeeld is realtime planning in transport operaties. Het traditionele proces is dat de vrachtwagenchauffeur aan het begin van de dag een routelijst meekrijgt waarop al zijn routes voor die dag staan weergegeven. Hij weet aan het begin van de dag reeds waar en hoe laat hij zal eindigen. In een realtime planningsomgeving krijgt de chauffeur pas zijn volgende laad- of losadres te horen zodra hij zijn vorige laad- of losactie heeft gereed gemeld. In de praktijk blijkt het een hele cultuurverandering om dit soort realtime processen geïmplementeerd te krijgen en iedereen in de verandering mee te krijgen.

•             Het verschil tussen data en informatie. Bedrijven hebben veel data maar data is nog geen informatie waarop je beslissingen kunt baseren. De meeste rapportage en business intelligence projecten komen niet verder dan wat relatief standaard rapportage overzichten. Dit blijft echter data. Het omzetten van data naar informatie blijkt voor velen complex. Veel BI projecten worden ook uitgevoerd door traditionele IT bedrijven of IT afdelingen. Dit is echter een verkeerd uitgangspunt aangezien een IT’er niet de kennis heeft om data in informatie om te zetten. Daarvoor heb je iemand nodig met bedrijfs- en proceskennis, niet iemand met IT-kennis.

•             Het beslismodel. Probeer de besluitvorming en supply chain planning maar eens vast te leggen in beslisregels. Dat blijkt nog niet zo makkelijk. Maar dat is nu ook precies de reden dat veel bedrijven niet het onderste uit de kan halen qua optimalisatie en planning. Veel besluiten worden gedaan op basis van gevoel, intuïtie en historie (zo hebben we het altijd gedaan). In de werkelijkheid blijkt echter dat dit altijd tot sub-optimalisatie leidt. Daarnaast zijn veel planners en managers natuurlijk bang om hun baan te verliezen. Dit helpt natuurlijk niet bij het helder krijgen van het beslismodel.

Kunt u nog meer doen?

Het is een reis in verschillende fasen. Een reis naar een ultiem einddoel en op elke stap in deze reis maak je stappen qua verbetering en optimalisatie. Het is niet een reis die gericht is op het overbodig maken van banen van planners en managers, maar het is wel een reis gericht op de verdere optimalisatie van uw bedrijf. Terwijl robots de komende jaren grootschalig hun intrede zullen maken in uw thuisomgeving (denk aan stofzuigers, grasmaaiers etc.) en uw magazijn (Amazon heeft net bekend gemaakt om 10.000 additionele Kiva-robots te zullen inzetten in hun magazijnen), wordt het wellicht tijd om ook eens na te denken over uw volgende stap in de planning en optimalisatie laag binnen uw bedrijf. Hebt u nooit het gevoel dat door het combineren van alle data binnen uw bedrijf (ook van andere afdelingen dan supply chain) u nog veel meer zou kunnen doen?

Serie Supply Chain Trendwatch

Wat gebeurt er in de wereld en welke invloed heeft dit op supply chains? De blogs in deze serie ‘Supply chain van de toekomst trendwatch’ worden mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Fontys Hogescholen en Districon Management Consultants.
Reageer op dit artikel