blog

ICT voor supply chains: ideale toekomst of geldverspilling?

Supply chain

ICT voor supply chains: ideale toekomst of geldverspilling?

Information & Communication Technologies (ICT) heeft de wereld beter met elkaar verbonden. ICT zorgt binnen supply chains voor efficiëntie en betrouwbaarheid en daarbij zijn logistieke kosten verminderd. Maar kunnen supply chains zich nog verder ontwikkelen door het inzetten van ICT? Moet de logistiek op zoek naar betere ICT-alternatieven? Patrick Klarenbeek ging, als tweedejaars student Logistiek en Technische Vervoerskunde aan de Hogeschool van Amsterdam, op onderzoek uit. Misschien kunnen we iets opsteken van zijn nog frisse blik op de logistiek.

De logistieke wereld begon in de jaren ’60 met het ontwikkelen van het eerste Enterprise Resource Planning (ERP-)systeem. Helaas had dit eerste systeem één groot nadeel: het kon geen gegevens uitwisselen met andere interne systemen. In de jaren ’80 werd het pas mogelijk om meerdere systemen met elkaar te verbinden via één database. Door de opkomst van internet in de jaren ’90 werd het mogelijk om gegevens razend snel uit te wisselen met bedrijven elders in de wereld. Vandaag de dag zullen goederenstromen in elkaar storten wanneer communicatie door middel van ICT niet meer mogelijk is.

Functionaliteit ERP overschat

Wat is de functie van ICT voor supply chains in de toekomst? Om daar achter te komen, moeten we eerst kijken naar de functie van ICT binnen de  huidige supply chains.

Het meest bekende hulpmiddel is een ERP-systeem, met als grote voordeel dat het mogelijk is om gegevens op logistiek-, financieel-, commercieel- en personeel gebied in één programma te tonen. Toch wordt de functionaliteit van ERP overschat. ERP kent namelijk twee grote nadelen (Ploos van Amstel, 2014):

  1. Ten eerste kan het systeem geen complexe activiteiten of ingewikkelde tijdschema’s uitvoeren.
  2. Het tweede nadeel is dat er veel softwareontwikkelaars zijn die een grote diversiteit aan systemen op de markt brengen. Deze verschillende ERP-systemen werken echter niet automatisch samen.

ERP heeft de logistieke wereld tal van successen opgeleverd, maar het feit dat informatie slecht kan worden uitgewisseld tussen verschillende systemen, is voor supply chains zeer ongewenst. Om informatie-uitwisseling wel mogelijk te maken, is nieuwe software ontwikkeld.

EDI en SOA

Binnen een supply chain is het van groot belang dat schakels gegevens van elkaar weten, zoals voorraadhoogte, factuurinformatie of de forecast. Om dit soort informatie uit te kunnen wisselen zijn er enkele oplossingen ontwikkeld, zoals Electronic Data Interchange (EDI) en Service-Oriented Architecture (SOA). EDI zet bestanden om tot een juist formaat waardoor het door zakenpartners gelezen kan worden. SOA is een technologie waarmee applicaties op basis van webservices diensten met elkaar uitwisselen. Door deze oplossingen is ketensynchronisatie een stap dichterbij. Schakels binnen een supply chain weten hierdoor van elkaar wat de behoeften zijn.

Hubs

De nieuwste toepassing op het gebied van informatieverstrekking binnen supply chains zijn ‘hubs’, een database dat een gehele supply chain kan overkoepelen. Op deze hubs staat informatie opgeslagen van alle schakels binnen een supply chain. Deze informatie is voor iedere schakel altijd paraat om te raadplegen. Door deze techniek is het niet meer nodig om informatie enkel via aansluitende schakels over te brengen.

WMS

Voor organisaties is kostenbesparing een belangrijk onderdeel, wat bereikt kan worden door zo efficiënt mogelijk te werken. Om dit doel te bereiken binnen magazijnen is het Warehouse Management System (WMS) ontwikkeld, een overkoepelend systeem voor alle systemen binnen een organisatie. Hierdoor kan alle informatie van een organisatie door middel van een WMS worden geraadpleegd. WMS biedt een organisatie dus ideale ondersteuning binnen magazijnen en bij informatie-afhandeling.

RFID

Radio Frequency Identification (RFID) bestaat uit een tag die geplaatst kan worden op een product of pallet en vervangt daarmee de barcode. Waar barcodes gescand moeten worden om gegevens af te lezen, gaat dit bij RFID-tags automatisch. De RFID-tags hebben als voordeel dat de producten tijdens opslag en transport automatisch worden gecontroleerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het controleren van de juiste temperatuur, tracking & tracing of de juiste luchtvochtigheid. Helaas heeft RFID één groot nadeel; het is nog te duur om massaal te gebruiken.

Optimaliseren supply chain

Er zijn dus vele systemen maar een supply chain is niet efficiënt wanneer iedere afzonderlijke schakel alleen op zichzelf optimaal functioneert. Sterker nog, het kan zelfs een averechts effect hebben op de totale kosten binnen een supply chain. Dit komt doordat de afzonderlijke schakels niet op elkaar zijn afgestemd op het gebied van transport, voorraadhoogte en tijdschema’s. Toch is er een mogelijkheid om een supply chain verder te optimaliseren. Het Advanced Planning System (APS) maakt het mogelijk om alle schakels binnen een keten van dezelfde informatie te voorzien. Hierdoor kan er zeer gericht worden gepland, verspillingen worden gereduceerd en klanten zo snel mogelijk worden geholpen. Helaas heeft dit systeem ook een nadelige kant.

Door koppelingsproblemen tussen schakels en eigen belangen van bedrijven, werkt dit systeem alleen ideaal wanneer schakels zich binnen één organisatie bevinden die allen eenzelfde doel nastreven. (Blitterswijk, 2011) Een APS maakt het voor organisaties mogelijk om kosten te besparen op supply chains als geheel.

In de afgelopen twee decennia heeft ICT ervoor gezorgd dat supply chains efficiënter en goedkoper zijn geworden. Maar is ICT de toekomst voor supply chains om deze ontwikkeling voort te zetten? Nee, het is slechts een hulpmiddel. ICT ondersteunt alleen de processen die worden uitgevoerd en kan deze efficiënter maken. Echter kan het geoptimaliseerde processen niet verder verbeteren. Wat is dan wél de oplossing om de evolutie binnen supply chains voort te zetten?

Hoe supply chains meer kosten kunnen besparen

Binnen een supply chain zijn organisaties altijd op zoek naar kostenbesparingen binnen processen. Alleen ICT toepassen is echter niet meer toereikend. Daarom moet er naar andere oplossingen gezocht worden. Volgens Jannie van Andel, in het artikel ‘over tien jaar geen retail DC’s meer’, ligt de oplossing niet bij de ICT, maar in de bedrijfsprocessen. Hiermee bedoelt zij dat voorraad houden verleden tijd moet worden.

Distribueren zonder voorraad

Geen voorraadbehoud betekent dat producten binnen een supply chain van begin tot eind in beweging moeten zijn. Crossdocking kan dit mogelijk maken. Op crossdocking-centra kunnen producten wisselen van transporteur, waarna producten getransporteerd worden naar een volgend crossdocking-centrum. Op deze wijze kan een bepaald product getransporteerd worden door een netwerk van cross docking centra en zo op de plaats van bestemming komen. Om een crossdock-netwerk draaiende te houden, is een constante uitwisseling van informatie nodig tussen verschillende schakels binnen een supply chain. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van huidige informatiesystemen.

Wanneer RFID wordt toegepast op producten, kunnen producten automatisch worden gelezen bij binnenkomst in een crossdocking-centrum. Een intern systeem kan de producten volgen en leiden door de processen binnen het centrum om ieder product op de juiste plaats te krijgen. Zodra de producten worden uitgegeven aan de volgende schakel binnen de supply chain, kan een systeem de benodigde informatie automatisch versturen naar de betreffende schakel. Daarbij is het mogelijk om de processen binnen de centra te automatiseren door gebruik te maken van ATLS (Automatic Truck Loading Systems), loopbanden en de benodigde besturingssystemen.

ICT geen hoofdrol

Uit het voorgaande voorbeeld is op te maken hoe ICT geen hoofdrol speelt, maar slechts ondersteunend is bij de processen die worden uitgevoerd. Door deze verandering in bedrijfsprocessen kan een organisatie veel kosten besparen.

Binnen de huidige logistieke wereld is er één organisatie die op het gebied van ketenorganisatie boven de anderen uitspringt en daarbij de crossdock-strategie hanteert, namelijk: Walmart. Om haar producten te transporteren binnen de VS maakt supermarktorganisatie Wal-Mart gebruik van 110 distributiecentra, die grotendeels functioneren als cross docking centra. Dit netwerk van winkels, distributiecentra en leveranciers functioneert zeer efficiënt. Walmart maakt voor de informatie-uitwisseling gebruik van een eigen netwerk van satellieten en zelf gefabriceerde systemen die zijn geoptimaliseerd voor Walmart. Door deze indeling van bedrijfsprocessen heeft Walmart het waar kunnen maken om producten gemiddeld 15 procent goedkoper aan te bieden dan concurrenten. De retailer laat zien wat de helpende kracht van ICT is wanneer de juiste bedrijfsvoering wordt gehanteerd.

Voor een bedrijf als Walmart, met een jaaromzet van meer dan 400 miljard dollar, is een supply chain met crossdocking-centra gemakkelijker waar te maken dan voor kleinere retailers. Toch zal het ook voor kleinere bedrijven mogelijk zijn om gebruik te maken van crossdock-strategie. Dit is te bewerkstelligen door zowel verticale als horizontale samenwerking. Bij verticale samenwerking werken bedrijven binnen een supply chain samen. Hiermee kunnen supply chains worden geoptimaliseerd, ook wel ketenoptimalisatie. Wanneer gebruik wordt gemaakt van crossdocking-centra, zoals eerder beschreven, is het in de meeste gevallen niet rendabel om dit binnen één supply chain toe te passen. Daarvoor is horizontale samenwerking een uitkomst. Bij horizontale samenwerking werken bedrijven uit één of verschillende sectoren samen die eenzelfde doel nastreven binnen hun eigen productieketen. Hierbij kan gedacht worden aan gecombineerd transport, gezamenlijk inkopen of een gezamenlijk crossdocking-centrum. Door de samenwerking tussen bedrijven kan men de krachten bundelen om de efficiëntie van Walmart te evenaren of zelfs te verbeteren. Dit alles vereist een verandering binnen de bedrijfsprocessen.

ICT is geen geldverspilling noch de ideale toekomst

Door de komst en de constante ontwikkeling van ICT zijn supply chains in de afgelopen decennia efficiënter en goedkoper geworden. Ondanks deze successen zullen supply chains niet nog verder verbeteren door innovatieve ICT.  Daarom moet er worden gezocht naar nieuwe oplossingen. Walmart laat met haar supply chain zien dat voorraad houden bijna niet nodig is wanneer de bedrijfsprocessen en ICT hierop ingesteld zijn. Waarom kunnen andere organisaties deze innoverende wijze van distribueren niet invoeren? Daarvoor mist de nauwe samenwerking tussen organisaties. De logistieke wereld zou haar blikveld moeten verruimen en durven af te stappen van de huidige bedrijfsprocessen. Veel kosten kunnen worden bespaard door het aanpassen van bedrijfsprocessen.

Hierbij zullen de volgende aanpassingen gelden als belangrijkste uitgangspositie:

  • Zowel horizontale als verticale samenwerking tussen organisaties en supply chains;
  • Opzetten van een wereldwijd cross docking netwerk;
  • Nauwelijks tot geen voorraad houden;
  • De processen ondersteunen met ICT.

Deze innovatieve inrichting van supply chains zorgt voor meer efficiëntie en minder kosten. Als bedrijfsprocessen ervoor kunnen zorgen dat supply chains goedkoper kunnen worden, zijn de investeringen in ICT dan geldverspilling? Nee! ICT zal in de toekomst ondersteuning blijven bieden bij het maken van keuzes, uitvoeren van processen en uitwisselen van informatie. Ook al is ICT niet de ideale toekomst, het zijn essentiële technologieën om huidige en toekomstige supply chains draaiende te houden.

Reageer op dit artikel