blog

Welke invloed heeft Wakker Dier op de logistieke keten?

Supply chain

Welke invloed heeft Wakker Dier op de logistieke keten?

Elke supply chain begint bij de eindgebruiker. Die stelling wordt steeds meer bewaarheid; niet alleen in de ronkende managementliteratuur maar ook in de weerbarstige praktijk. Echter, niet zozeer de individuele consument als wel de publieke opinie lijkt in toenemende mate een bepalende factor voor hoe voortbrengingsketens worden ingericht.

Ruim een decennium geleden was de term ‘ketenomkering‘ populair. De achterliggende gedachte was dat niet de producenten stroomopwaarts de ketenregie hadden maar dat die steeds meer stroomafwaarts kwam te liggen. De producten zouden door de consumenten door de keten ‘getrokken’ worden. De ultieme consequentie van de ketenomkering is dat de consumenten de ketenregie zouden hebben.

Management kretologie

Hoewel je geen managementblad of –boek kunt openslaan zonder op de kreten ‘klantgericht’, ‘klantwaarde’, en ‘de klant centraal stellen’ te stuiten, en hoewel we elkaar ook binnen organisaties allemaal nazeggen dat de klant koning is, kan toch worden gesteld dat het met de klantgerichtheid in de praktijk nogal meevalt (of liever gezegd tegenvalt). Bedrijven zijn vaak vooral met zichzelf of met elkaar bezig. Van klantgerichte (keten)samenwerking is helaas nog maar mondjesmaat sprake.

Wakker Dier

Recentelijk lijkt zich een nieuwe trend te ontwikkelen; lobbyorganisaties en journalisten bewerken de publieke opinie om zo dingen gedaan te krijgen. Een prominent voorbeeld daarvan is Stichting Wakker Dier, dat in 2010 begon met mediacampagnes waarin de ‘kiloknallers‘ bij winkelketen C1000 aan de schandpaal werden genageld. Vanuit dezelfde koker kwam het begrip ‘plofkip’; en ook hiervan werden middels commercials de pijlen op verkopers en verwerkers gericht.

Misstanden actueel

Hoewel het van alle tijden is dat de publieke opinie wordt bespeeld aangaande misstanden, lijkt het erop dat er, al dan niet geïnspireerd door Wakker Dier, steeds meer partijen bezig zijn om ketenproblemen aan de orde te stellen. Recent in het nieuws waren, om er maar een paar te noemen; de arbeidsproblemen bij de fabrieken van Apple en Samsung, de hausse aan publiciteit rond het illegaal gebruik van paardenvlees, misstanden bij textielproductie in Bangladesh, de ‘blood minerals‘ die in de telefoons worden verwerkt en het door Zembla aangebrachte poepvlees en asbestbrood.

Publiciteit werkt

Hoewel de eerste resultaten van Wakker Dier tegenvielen, kan worden gesteld dat het beïnvloeden van de publieke opinie steeds meer succes op lijkt te leveren. Een aantal zeer recente voorbeelden tonen dit aan. Zelfs de aanvankelijk tegensputterende winkelketens tekenden een convenant voor meer verantwoorde textielproductie. H&M reageerde razendsnel op een misselijkmakend YouTube filmpje door onmiddellijk alle angorawol in de ban te doen. De ‘eerlijke’ telefoon lijkt een hit. Unilever maakte bekend geen plofkip meer te gebruiken. En als gevolg van een schokkende uitzending over de mishandeling van paarden in Argentinië bij het tv-programma Radar haalden retailers producten waarin dit paardenvlees verwerkt was direct uit de schappen.

Ketenverantwoordelijkheid

Hoge bomen vangen veel wind. Dat geldt zeker voor de grote bedrijven die door media en belangengroepen worden aangesproken op hun ketenverantwoordelijkheid. En zo komt de daadwerkelijke ketenomkering misschien toch nog een beetje dichterbij. Niet zozeer de consument als individu, maar de publieke opinie lijkt ketensamenwerking weer een stukje realistischer te maken. Of zie ik het verkeerd?

Logistiek Link

Welke invloed heeft Wakker Dier op de logistieke keten? Discussieer mee!

Reageer op dit artikel