blog

Software: geel is het nieuwe blauw

Supply chain

Software: geel is het nieuwe blauw

Marketeers weten het al jaren: productbeleving is niet (alleen) een zaak van rationele afwegingen, onderliggende emotie is een van de belangrijkste drijfveren bij aankoop en gebruik. In de zakelijke markt geldt van oudsher dat rationele beweegreden de overhand moeten hebben. Nu in de software markt, door Apps en smartphones, de grens tussen werk en privé steeds meer vervaagt, wordt ook hier de psychologische factor bepalender. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van software zoals ERP, WMS of mobiele applicaties?

De spelregels bij software- of pakketselectie waren lange tijd overzichtelijk. De IT-afdeling beschikte over de technische kennis en stelde randvoorwaarden voor het gebruik van software en hardware in termen van gebruikte apparatuur, onderhoudbaarheid van de software, leverancierskeuze, standaardisatie van platformen.  Business (de gebruiker) beperkte zich vooral tot de functionaliteit. De discussie werd dus op functionele, technische en beheersmatige argumenten en dus vrij rationeel gevoerd.

Zakelijke gebruikers zijn ook consumenten

De verandering die de laatste jaren in sneltreinvaart gaande is, is dat de gebruiker ook steeds meer een mening heeft over IT-aspecten. Diezelfde gebruiker van de zakelijke toepassing is namelijk privé een consument van de technologie die bedrijven als Apple, Samsung, Google en Facebook in de markt zetten. Beleving en sfeer spelen bij het gebruik van een smartphone of een App een grote rol. Die ervaringen worden vervolgens meegenomen naar het werk.

ERP, WMS of mobiele applicaties van nu

De huidige zakelijke gebruiker stelt bij het gebruik zakelijke software als ERP, WMS of mobiele applicaties daarom steeds minder rationele eisen als: look & feel zoals men dat op de mobiele telefoon gewend is, processen mobiel kunnen ondersteunen of gebruik via de eigen telefoon (Bring Your Own Device). Lange tijd zijn dergelijke wensen buiten de deur gehouden. Dat zal met de gaande samensmelting van werk en privé en de technologie push van de grote producenten steeds minder lukken. De nieuwe realiteit is hier mee om te kunnen gaan. Bijvoorbeeld door te accepteren dat emotie en gevoel een rol speelt bij de keuze en het latere gebruik van producten. Dus ook bij software. Het gebruik van kleur is daar een belangrijk voorbeeld van.

De kleur van logistiek

Volgens onderzoek van WebPageFX maken wij mensen in minder dan 90 seconden een onbewuste afweging door alleen te kijken. Tussen 62 en 90 procent hiervan baseert die afweging vooral op kleur. Daarnaast beïnvloedt kleur onze gemoedsrust. Dit betekent dat er dus ook een effect is bij consumptie of gebruik. Marketeers en merkenbouwers wisten dit natuurlijk al langer.
Aan welke supermarktketen denkt u namelijk bij de kleur geel? En aan welke bij blauw?
Welke pakketdienst associeert u met oranje? En welke met bruin?
Zie hier: de kracht van het gebruik van kleur.

De kleur van software

Wat voor merken in retail en logistiek geldt, is ook van toepassing op software. Waar ontwikkelaars van websites, web-applicaties en mobiele Apps op grote schaal inzetten op de factor vormgeving, beleving (en dus kleur), blijft de zakelijke markt van ERP, WMS en TMS achter. Er zijn uitzonderingen zoals SAP dat over de afgelopen jaren meermalen nieuwe versies uitbracht die puur waren gericht op de gebruikersinterface. Deze initiatieven zijn echter nog zeer behoudend. Zeker in verhouding tot de web- en App-ontwikkelingen.

Kleur bekennen

Doordat privé- en werk ervaringen steeds meer door elkaar lopen, zal de onbewuste rol van kleur een grotere rol gaan spelen. Maar welke kleur vertegenwoordigt welke waarde? Een korte verkenning:

  • Blauw is een veelgebruikte kleur (denk aan: Facebook, Linkedin, Skype, Twitter). Het is een veilige keuze, omdat het een van de meest geliefde kleuren ter wereld is. Blauw wekt gevoelens van veiligheid, betrouwbaarheid, structuur en rust. Reden waarom de kleur veel toegepast wordt in de zakelijke markt.
  • Rood (denk aan: Flipboard, Yelp, Tinder) is een populaire kleur en is in de App Stores een geduchte concurrent van blauw aan het worden. Rood staat voor gevaar, opwinding, energie en jeugd. Kernwaarden waar nieuwe ,op jongeren, of op internet gerichte bedrijven zich graag op richten.
  • Groen is van oudsher de kleur van het geld, duurzaamheid, gezondheid en groei. Verklaarbaar dus waarom de kleur terug te vinden is in energie, sport, zakelijke en financiële omgevingen.
  • Geel is een opkomende kleur en heeft met kernwaarden als warmte, optimisme, kracht en zelfvertrouwen de potentie zich te meten met blauw. Vanwege de drukte in het blauwe segment, wordt geel vaker als alternatief  in het zakelijke segment ingezet. Geel is dus het nieuwe blauw.

Welke kleur wil een bedrijf uitstralen? Het is een keuze die meer impact heeft dan het op het eerste gezicht lijkt. De moeite waard dus om wat langer over na te denken. Door gericht gebruik te maken van kleur en in te zetten op beleving ontstaan nieuwe kansen op onderscheidend vermogen.

Reageer op dit artikel