blog

Ketenfinanciering – het alternatief voor het mkb?

Supply chain

Ketenfinanciering – het alternatief voor het mkb?

Het ministerie van Economische Zaken biedt voor het eerst ketenfinanciering aan voor het mkb, als alternatieve financieringsvorm. Gaat dat werken? Lector Michiel Steeman: “De grote bedrijven zijn aan zet, anders blijft het fictie”.

Het Ministerie van Economische Zaken stuurde vorige week haar halfjaarsrapportage naar de Tweede Kamer over de benutting van de financieringsinstrumenten en de voortgang van de stimuleringpakketten voor ondernemingsfinanciering. Een mondvol, maar het gaat hier natuurlijk om de ondersteuning van met name midden- en kleinbedrijven (mkb) die al jaren klagen over beperkte toegang tot financiering. De rapportage is een update over initiatieven ten aanzien van crowdfunding, kredietunies, microkredieten en allerlei regelingen. Maar voor het eerst krijgt ook ketenfinanciering aandacht als alternatieve financieringsvorm voor het mkb. Dit alles vanuit de simpele gedachte dat de financiële keten efficiënter georganiseerd kan worden doordat informatie over de status van bijvoorbeeld orders en facturen sneller gedeeld wordt.

De parallel met de fysieke logistieke keten is snel gemaakt. Informatiedeling in de fysieke keten betekent betere planning, lagere voorraden, betere bezettingsgraden en dus lagere kosten en minder risico. Informatiedeling in de financiële keten betekent zekerheid over geldstromen en dus betere cashplanning, meer liquiditeiten en ruimte om te investeren.

Grote bedrijven zijn aan zet

Zowel in de fysieke als de financiële keten zijn de grote bedrijven en instellingen nu aan zet. Neem de gedachte dat deze bedrijven een factuur binnen 5 dagen confirmeren: oftewel vrij van dispuut en verweer. Dit verhoogt direct de financierbaarheid van deze facturen. Er is nu niet alleen zekerheid dat de factuur betaald wordt maar ook op welk moment. Voor het mkb zou dit moeten leiden tot meer financiering tegen betere condities. De rapportage spreekt over meer dan 20 miljard euro wat in Nederland vrijgemaakt zou kunnen worden. De Nederlandse overheid zelf zou ook al meer dan 1 miljard euro op deze manier kunnen vrijspelen.

Oplossingen bereiken mkb niet

Banken en andere dienstverleners hebben inmiddels prachtige oplossingen ontwikkeld onder namen als Supplier Financing, Reversed Factoring of Dynamic Discounting. Toch is de conclusie van de rapportage dat deze programma’s het mkb niet weten te bereiken. Er worden allerlei oorzaken genoemd zoals vertrouwen, de relatie met de bank, kosten en onbekendheid. Allemaal waar, maar dit is niet waar het echt om draait.

Vanuit het perspectief van de grote bedrijven, instellingen en overheid als afnemer is het mkb simpelweg geen relevante leverancier. De mkb-leverancier is immers klein, makkelijk inwisselbaar en levert vaak niet de kritische componenten of diensten. Kortom het gaat voor de grote afnemers voornamelijk om goedkoop en makkelijk. Dus waarom zou je dan als grote afnemer facturen versneld gaan confirmeren en investeren in programma’s zoals ketenfinanciering om de mkb leverancier te helpen? Dit is heel vergelijkbaar met de vraag waarom grote afnemers het mkb niet gewoon op 30 dagen betalen maar steeds vaker op 60 of 90 dagen.

Korte betaaltermijnen

Dit heeft uiteindelijk gewoon te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Grote bedrijven, instellingen en overheden hebben de maatschappelijk verantwoordelijkheid om betaaltermijnen bij het mkb kort te houden en de financierbaarheid van de keten te vergroten. En zoals altijd is het ene bedrijf hier gevoeliger voor dan het andere. Ketenfinanciering voor het mkb zal werkelijkheid worden als de grote afnemers hier ook het maatschappelijk belang van inzien. En anders blijft het fictie. In ieder geval voor het mkb. Maar wie weet wat we nog kunnen bereiken met wat maatschappelijk druk. Wie doet mee?

Reageer op dit artikel