blog

Wake-up call: ERP voor de groothandel

Supply chain

Wake-up call: ERP voor de groothandel

Veel groothandels zijn traditioneel geautomatiseerd, zegt Olivier de Kort. Hij komt hier met drie strategische keuzes om het noodzakelijke onderscheidend vermogen te creëren.

Technologie speelt een steeds grotere rol in de handelsketen. Directeuren van handelsbedrijven, die vroeger IT nog zagen als noodzakelijk kwaad, zien ICT steeds vaker als strategisch onderdeel van de business. Reden is dat de generatie die is opgegroeid met computers en internet, een steeds grotere wordende groep afnemers zijn van producten. Gedreven ondernemers willen snel zaken kunnen doen met de tussenhandel, met als doel om hun klanten te geven waar ze behoefte aan hebben. IT vormt hierin de verbindende schakel en schuift daarom door naar de directietafel. Maar wordt de directeur daardoor een ICT-fan? Meestal niet. Hij zal op zoek moeten naar slimme constructies die goed werken en de kosten beheersbaar houden.

Veel groothandels zijn traditioneel geautomatiseerd. Er is een ERP voor de voorraad-, logistieke- en financiële processen. Dit kan verrijkt zijn met RF als ondersteuning bij het orderpickproces, maar daar houdt het vaak bij op. Steeds meer groothandels hebben elektronische bestelmogelijkheden, maar vaak is het online verkoopkanaal nog geen integraal onderdeel van het ERP. Slechts een handjevol groothandels besteedt hier aandacht aan. Nieuwe technologie biedt echter kansen om klantwensen te overtreffen. Een groeiend aantal groothandels beseft dit en handelt hiernaar. Een grote groep weet zich echter geen raad met de technologische tornado die op hen afkomt.

Drie strategische keuzes

Groothandels hebben 3 strategische keuzes om het noodzakelijke onderscheidend vermogen te creëren:

  1. Groei door een online strategie;
  2. Logistiek excelleren;
  3. Onderscheidend zijn op het product met het voeren van sterke eigen merken.

Bij al deze zaken is IT betrokken. De toegevoegde waarde van de groothandel kan dus niet zonder IT tot stand komen. Ook eigen merken moeten snel zijn te bestellen en eenvoudig te leveren. Groothandels moeten mee met de technologische innovatie anders verliezen ze aan concurrentiekracht. Schrikt u hiervan? Dat is niet de bedoeling: zie dit verhaal als een wake up call.

Er zijn groothandels die hebben geïnvesteerd in een ERP en hieraan verder weinig hebben gedaan. Vele groothandels motiveren dit als volgt: ‘De aanschaf van het ERP was al duur genoeg. Het kan dus een hele tijd mee’. Behalve noodzakelijke updates zijn er weinig vernieuwingen doorgevoerd. Maar zonder vernieuwingen verliezen bedrijven aan concurrentiekracht. Dit geldt ook voor groothandels. Hoe langer je wacht met het ERP opwaarderen naar de behoefte van vandaag, hoe hoger de ‘herstelkosten’ uitvallen. Een nieuw ERP selecteren en laten implementeren, kost dan bijna net zo veel als het verouderde ERP oplappen. Willen groothandels hun ambities realiseren dan moet de basis op orde zijn: de bedrijfsprocessen en de IT.

Een groeiende groep directeuren beseft dit. Sinds de recessie zijn er mensen ontslagen om de kosten te drukken. Maar al snel is dit middel uitgewerkt en moeten besparingen uit slimme IT-oplossingen komen. Toch willen directeuren zich blijven concentreren op de handel, ICT is niet hun ding, maar wel erg belangrijk. Wil ik IT nog wel in huis doen nu de ontwikkelingen zich zo snel opvolgen? Heb ik het budget ervoor (over)? Er gaan altijd wel eens dingen mis. In geval van escalatie gaat de meter bij de IT-leverancier lopen. Kan dit niet anders? Vragen waarvan de directeur van het handelsbedrijf steeds vaker wakker ligt.

Uitbesteding

Het maken van de juiste keus gaat in een aantal stappen. Het begint bij een inventarisatie van wat je als handelsonderneming zelf nog goed kan of wilt blijven en doen in het kader van de strategie. Bepaal voorts voor welke IT gebieden uitbesteding een betere keuze is gezien de snelheid in de innovatie en de complexiteit van de technologie en het beheer. Met goed advies op technologisch gebied en een goede samenwerking met je IT-leverancier kan deze ontwikkeling ook beter gerelateerd worden aan de betekenis en waarde voor de business. Rendement en voordelen van uitbesteden komen zo beter naar voren. Daardoor wordt de beslissing strategisch in plaats van technologisch van aard. Maak duidelijke afspraken over het advies op technologisch gebied (e-commerce, mobile, koppelen met klanten en leveranciers) zodat je maximaal kunt profiteren van de mogelijkheden. Daardoor kan je klantwensen overtreffen en ben je in staat te groeien en ambities te realiseren.

Reageer op dit artikel