blog

Goede voornemens voor transporteurs in 2014

Supply chain

Goede voornemens voor transporteurs in 2014

De transportsector draait op volle toeren, zowel in het wegvervoer als de binnenvaart. Wereldwijd groeide de logistieke sector zelfs met bijna tien procent. Dat is goed nieuws na vijf magere jaren. Maar, transportondernemers kunnen niet rustig achteruit gaan zitten; margekillers liggen op de loer.

In transport zijn er vijf margekillers:

  1. Niet papierloos werken.
  2. Geen greep hebben op het brandstofverbruik.
  3. Enkel operationeel plannen.
  4. Geen inzicht hebben in de winstgevendheid van de vloot.
  5. Geen fundamentele strategische keuze maken.

Wat kunnen de goede voornemens voor transporteurs in 2014 zijn met deze vijf margekillers in het achterhoofd?

Papierloos werken

Maak in 2014 alle processen papierloos; met de opdrachtgevers ‘from order to cash’, en bij de eigen inkoop van transport ‘from purchase to pay’. De digitale vrachtbrief gaat alle processen en informatiesystemen raken. Neem de bestaande processen kritisch onder de loep; loopt alles nog wel zo logisch? Wacht niet af tot de verladers met ieder hun eigen eisen en systeemkoppelingen komen.

Als processen on time-in full-no error-no contact verlopen dan kan ook de factuur, natuurlijk digitaal, eerder de deur uit en komt het geld vlotter en zonder gezeur binnen.

Pak het rijgedrag aan

Transportondernemers die via de rijstijl van de chauffeurs het brandstofgebruik aanpakken, kunnen 4 tot wel 8 procent brandstof besparen. Dat is niet alleen meer duurzaam, maar het levert onder aan de streep direct netto resultaat op.

Kijk vooruit: maak tactisch plannen

Met big data uit boordcomputers en transport management systemen hebben de planners goed inzicht in het transportnetwerk. Vroeger werd gedacht dat transportstromen onvoorspelbaar waren en het bepalen van de winstgevendheid van opdrachtgevers onmogelijk was. Ervaring van transportondernemers die tactisch plannen (dat is enkele weken tot enkele maanden vooruit) leert dat er wel degelijk vaste patronen zijn.

Tactische planning kan 1 tot 2 proces meer nettomarge opleveren, zeker als je die planning ook nog eens samen met de opdrachtgevers maakt. De tactische planning geeft een antwoord op vragen als: staan onze voertuigen op de goede locaties, waar zitten de lege kilometers in het netwerk, bij welke klanten verliezen we onnodig veel wachttijd, met wie kunnen we de beladingsgraad verbeteren, wat is de optimale inhuur en hoe gaan we het personeel plannen in de komende maanden?

Tactische planning verbetert de overal-transport-effectiveness. Dat doet een transportplanner er natuurlijk niet even aan het einde van de middag bij. Dat vraagt aparte, goed opgeleide, tactische planners.

Die inzichten helpen ook bij het vinden, en op de juiste manier benaderen, van nieuwe opdrachtgevers met passende tarieven en met margeverbeterprogramma’s. Het gedrag van de klant bepaalt 90 procent van de kosten die een transporteur maakt; lege kilometers, venstertijden, onnodig wachten en halflege vrachtwagens. Daar moet je greep op hebben.

Pak de waarde van de vloot aan

De transportsector is kapitaalintensief. Honderden miljoenen zijn geïnvesteerd in vrachtwagens, trailers en containers. Het zijn grote rondrijdende fabrieken. Met supply chain finance initiatieven komen er steeds meer mogelijkheden om samen met leveranciers en financiers te kijken naar de optimale inzet van het geïnvesteerd vermogen, de integrale kosten van die inzet en het aanpassingsvermogen van de vloot.

Kies voor een strategie

Een transportondernemer moet kiezen voor een duidelijke strategie. In de honger naar omzet zijn de afgelopen jaren soms nieuwe klanten binnen gehaald die, onder het onterechte motto van ‘wij doen alles voor de klant’, worden gepamperd. Onder aan de streep resulteert geen nettoresultaat. Niemand in de organisatie weet op welk kompas het management vaart.

Kies een duidelijke strategie en richt compromisloos alle processen, systemen en de organisatie hierop in. Voor 9 van de 10 transportondernemers is dat gewoon ‘operationeel excelleren’; goedkoper en slimmer zijn dan je collega’s. Een enkeling in de sector kan het zich veroorloven te kiezen voor ‘klantintimiteit’ of ‘productleiderschap’.

Innoveer

De klok tikt door. De verwachte chauffeurstekorten, steeds slimmere verladers, transparantie van data in ketens, schonere en veiligere voertuigen, de problemen in de binnensteden en de uitdagingen van de bio based en circulaire economie zijn de potentiële margekillers van de toekomst. Speel daar nu al op in.

Zet innovatie hoog op de agenda, naast de aanpak van de margekillers. De thema’s zijn: horizontale samenwerking (met de directe collega’s), schonere technologie, intelligente transport systemen, revenu management, veilige en stille stedelijke distributie en synchromodaliteit.

We starten in 2014 voorzichtig met mooie cijfers, maar er is geen enkele aanleiding om niet vol gas in te zetten op betere processen en innovaties in de sector. Aan de slag! Welk voornemen komt zeker op uw lijstje?

Reageer op dit artikel