blog

De logistiek droogt op?

Supply chain

De logistiek droogt op?

De afgelopen maanden zijn er in de NRC drie uitstekende pleidooien verschenen over de wenselijke competenties van docenten in het universitaire en HBO-onderwijs. Toch ontbreekt er in alle verhalen nog een belangrijke competentie: toetsen praktijkkennis. Een waarschuwing van Ad van Goor: “Nederland, let op Uw Saeck”.

De verhandeling van Barbara Oomen in de NRC van 21 augustus vormt een welkome tegenhanger tegen de eenzijdige kijk op onderzoekcompetenties van hoogleraren en universitaire docenten. Door Martin Slagter wordt in de NRC van 3 september terecht de vraag gesteld hoe het masterniveau van HBO docenten zal worden bereikt/gecontroleerd? Tenslotte manifesteert de groep Science in transaction zich in de NRC van 2 november en pleit voor het meten van het maatschappelijk nut van de wetenschap.

Nog nooit bedrijf van binnen gezien

Naar onze mening ontbreekt er in de meeste verhalen nog één belangrijke competentie. En wel het toetsen van praktijkkennis. Helaas heb ik in mijn 40-jarige loopbaan als bedrijfseconoom en bedrijfskundige moeten constateren dat het merendeel van de universitaire docenten en een deel van de HBO-docenten “nog nooit een bedrijf van binnen heeft gezien”. Of docenten die vanuit een nogal afwijkende achtergrond ineens logistieke vakken moeten gaan doceren. Vanzelfsprekend kun je door omscholing een heel eind komen. En kun je op het HBO wel de eis van een mastertitel gaan neerleggen Maar dat wil nog lang niet zeggen dat je het eigene van een bedrijf zo maar ineens aan een student kunt overbrengen.

Nog schrijnender is de situatie op universiteiten. Daar moet een docent niet alleen een mastertitel bezitten, maar ook gepromoveerd zijn. En dat promoveren geschiedt op universiteiten steeds meer door AIO’s die afkomstig zijn uit andere culturen. In 3 of 4 jaar moeten ze een proefschrift schrijven. Veelal over een niche-onderwerp, waar het bedrijfsleven betrekkelijk weinig profijt van heeft. Tijdens of na hun PhD komen ze voor de klas te staan, maar weten nauwelijks wat de werkelijke logistieke problemen zijn die in het Nederlandse of Europese bedrijfsleven spelen. Laat staan dat ze studenten oplossingen kunnen aandragen, waarmee ons bedrijfsleven – in ieder geval logistiek gezien – competitiever kan worden.

Onderwijs moet radicaal anders

Nederland is naar de achtste plaats gedaald op de toplijst van het World Economic Forum. De WRR stelt in haar deze week verschenen rapport dat ons onderwijs radicaal anders moet om onze welvaart te behouden. Dat zijn naar onze mening keiharde signalen in de richting van onze minister van OC & W, dat er met de bedrijfscomponent in ons universitaire en HBO onderwijs iets ernstigs aan de hand is. Laat het ministerie daarom zo snel mogelijk komen met het definiëren van praktijkcompetenties, waar alle docenten logistiek aan moeten voldoen. Over KPI’s hebben we met zijn allen de mond vol. Dus het bepalen van een KPI voor praktijkcompetenties mag niet het probleem zijn. Stop met de eenzijdige focus op onderzoekcompetenties en zorg ervoor dat onderwijscompetenties (zie Barbara Oomen) en praktijkcompetenties ( en dat is wat anders dan enkel vakkennis) tenminste gelijkwaardig meetellen bij het aanstellen van universitaire en HBO docenten, die verantwoordelijk zijn voor logistieke vakken. Nederland “let op Uw Saeck”, want anders komt het vak logistiek veel en veel te ver van de praktijk af te staan en droogt onze logistieke kennis binnen de kortst mogelijke keren op.

Reageer op dit artikel