blog

Van synchromodaal naar synchro-logistics

Supply chain

Van synchromodaal naar synchro-logistics

Sinds het Topteam Logistiek het als speerpunt opnam, wordt er in de media veel gesproken over synchromodaliteit. Het is een goed concept, maar ik betwijfel of de term synchromodaliteit wel ver genoeg gaat als we het hebben over het synchroniseren van processen. Een artikel van Jeroen Bouman.

Bij het woord ‘modaliteit’ denk ik al snel aan transportmodaliteiten. We moeten echter niet alleen streven naar het synchroniseren van transportprocessen, maar ook naar het synchroniseren van de gehele keten, inclusief de interne bedrijfsvoering. Daarom gebruik ik liever de term synchro-logistics: het synchroniseren van alle in- en externe processen en goederenstromen, vanaf de strategische planning tot het realtime bijsturen.

Waarom synchro-logistics?

Logistiek wordt met de dag complexer, onder andere vanwege het veranderende gedrag van de consument. De ‘klant aan het stuur’ is een veelgehoorde term, die ook tot uiting komt in de omnichannel-visie waar retailers zich op (moeten) richten. Het aantal webbestellingen stijgt nog steeds en zonder dat het totale aantal verkopen stijgt, nemen de logistieke stromen (inclusief retouren) flink toe.

Een andere trend is dat steeds meer Business-to-Consumer en Business-to-Business klanten (en leveranciers) internationaal georiënteerd zijn. Met als gevolg dat de ketens langer worden. Ook heeft de logistiek te kampen met stijgende kosten, minder chauffeurs en een lage beschikbaarheid van infrastructuren. Dat betekent dat er meer gedaan moet worden met minder.

Drie pijlers

Om de toenemende logistieke druk het hoofd te bieden, hebben wij drie pijlers van synchro-logistics opgesteld.

  • Pijler 1: Interne synchronisatie

    Mensen, afdelingen en (internationale) businessunits moeten met gebruik van dezelfde data realtime gesynchroniseerd samenwerken via slimme integrale IT-systemen. Alleen dan is het realtime uitwisselen en verwerken van transparante en correcte data mogelijk.
  • Pijler 2: Tactische planning

    Een goedlopende logistieke operatie vraagt  om een goede planning: een tactische planning van de operationele resources in de breedste zin (capaciteiten van mensen, middelen en gebouwen). Gedurende een tactische planningsperiode worden scenario’s opgesteld om zoveel mogelijk goederenstromen binnen de gestelde parameters te consolideren en zo efficiënt mogelijk af te handelen. Dit gebeurt op basis van orders, forecasts, data uit de keten, historische data, SLA’s, beschikbare resources en de fysieke situatie. Vervolgens kan met de ketenpartners en klanten proactief worden afgestemd voor de meest optimale en winstgevende operatie.
  • Pijler 3: Synchromodaliteit

    Hoe goed er ook gepland wordt, in de praktijk ontstaan er kleine of grote verstoringen. Door een ultieme samenwerking tussen ketenpartners wordt het mogelijk om waar nodig realtime bij te sturen en eventueel van modaliteiten te wisselen. Deze aanpassingen worden realtime afgestemd, voordat ze worden ingezet. Veranderingen worden bovendien realtime met partners en klanten uitgewisseld, zodat deze op hun beurt ook weer kunnen synchroniseren.

Wereldtop

Ik daag je uit om de mindset te veranderen en vanuit de klant of zelfs vanuit de klant van je klant te denken. We moeten de interne processen en ketens aan elkaar koppelen, synergie zoeken door samenwerking, data delen, de klant durven sturen en partijen laten meedelen in de winst (gain sharing) die wordt geboekt bij synchronisatie. Oftewel, maak van logistiek daadwerkelijk een toegevoegde waarde!

Zoals onlangs op het Year Event van Dinalog gezegd werd is samenwerking alléén mogelijk op basis van vertrouwen. Heb je voldoende vertrouwen in je leverancier, je klanten en je partners? Ik hoop dat je deze vraag met ‘ja’ beantwoordt. In dat geval is synchro-logistics de manier om de supply chain in te richten en om zo de Nederlandse logistiek weer naar de wereld top te brengen.

Bron: Centric.nl

Reageer op dit artikel