blog

Supply CHANGE management: hakken uit het zand?

Supply chain

Supply CHANGE management: hakken uit het zand?

Voor vele logistici is de term Supply Chain Management (SCM) een kwestie van oude wijn in nieuwe zakken. Voor anderen is het een logische uitbreiding van het eigen vakgebied. Maar wie SCM echt serieus neemt weet dat het gaat over een fundamenteel andere aanpak en dat grote veranderingen nodig zijn. Een oproep.

We leven in een geweldige tijd, aldus een recente commercial van Triodos Bank. Inderdaad maken alle recente ontwikkelingen op allerlei gebied (DESTEP; Demografisch, Economisch, Sociaal, Technologisch, Ecologisch en Politiek) totaal nieuwe business modellen niet alleen mogelijk maar ook hard nodig. Of om met Jan Rotmans te spreken: “We zitten in het oog van een orkaan; het lijkt rustig maar om ons heen is alles stormachtig in beweging”.

SCM als katalysator

Binnen het aandachtsgebied van de logistiek is SCM waarschijnlijk een van de belangrijkste katalysatoren van de noodzakelijke en wenselijke veranderingen. In essentie draait SCM om het idee dat verschillende entiteiten door intensief samen te werken in de interne en externe supply chain sneller, beter, goedkoper, innovatiever en duurzamer kunnen werken (en dat allemaal tegelijkertijd). Meer tevreden eindgebruikers en beter bedrijfsresultaten voor alle deelnemende partijen. Klink dit te mooi om waar te zijn? Wel als we blijven vasthouden aan de oude (logistieke) systemen. Niet als we de verandering omarmen en ketensamenwerking echt serieus gaan oppakken.

Andere manier van managen

Voor interne ketensamenwerking is een totaal nieuwe manier van managen nodig. In de traditionele organisatie hebben we de activiteiten opgesplitst in afdelingen zoals inkoop, marketing, operations, logistiek en financiën. Boven de afdelingen is er een piramide van managementlagen met aan het hoofd de ‘board’ aangevoerd door de CEO. De organisaties van de toekomst zien er heel anders uit. Ten eerste staan daar de klantgerichte processen centraal en werkt iedereen vanuit de eigen expertise samen om deze processen optimaal te laten verlopen. Ten tweede is het primaire proces weer leidend, en worden de professionals ondersteund (in plaats van aangestuurd) door het management.

Wederkerigheid en gemeenschapszin

Ook voor externe ketensamenwerking (met toeleveranciers en afnemers) is een paradigmaverandering nodig. In een globaliserende economie waarin organisaties zich concentreren op hun ‘core business’ worden bedrijven steeds afhankelijker van elkaar. De traditionele manier om ketens te coördineren waren macht, regelgeving en marktwerking. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat deze Angelsaksische denkwijze volstrekt is doorgeschoten met alle negatieve gevolgen van dien. Bij ketensamenwerking wordt de balans herstelt en daarbij is veel meer aandacht voor wederkerigheid en gemeenschapszin. Met andere woorden, we moeten de oude zandbakwijsheid “samen spelen, samen delen” weer in de praktijk gaan brengen.

Niet ‘of’ maar ‘hoe’

Voor wie het wil zien is het een feit dan het anders moet en anders kan. Er zijn boekenkasten vol geschreven over nut en noodzaak van ketensamenwerking. De economische, sociale en psychologische wetten en modellen tonen keer op keer aan dat ketensamenwerking een uitstekende manier is om de gewenste en noodzakelijke verbeteringen te realiseren. Dus de vraag is daarom niet of ketensamenwerking een goed idee is, maar veel meer hoe je de gevraagde veranderingen realiseert. Kortom, het gaat over een vraagstuk van verandermanagement.

Innovatie is moeilijk voor logistici

Logistici zijn van nature graag bezig met voortdurend verbetering. Maar innovatie is een ander verhaal. Het gaat daarbij over visie en strategie; iets wat voor operationeel gedreven logistici lang niet altijd makkelijk is. Ook gaat veranderen heel veel over ‘mindset & gedrag’; voor de vaak rationeel gedreven logistieke managers vormen emoties niet de natuurlijke habitat. Bovendien is innovatie een ontdekkingsreis; er zijn geen geplaveide paden en er staan geen richtingwijzers. En innovatie kan (en zal) ook vaak niet goed gaan, er is een relatief groot risico dat je niet gelijk het ‘goede’ doet; voor risicomijdende logistici is dit allemaal vaak moeilijk te accepteren.

Als het makkelijk was, had iedereen het al gedaan

Om toekomstbestendig te zijn en om de vele kansen die er ook in de huidige tijd nog zijn te grijpen zal verandering richting ketensamenwerking nodig zijn. Maar verandering is moeilijk, zeker ook voor logistici. Daar ligt ook gelijk de kans. Als het makkelijk was dan had iedereen het al lang gedaan. Voor de logistici die zich blijvend willen onderscheiden geldt daarom het advies: leer alles wat je kan over de noodzakelijke veranderingen en hoe die te realiseren en ga aan de slag; just do it!

Masterclass Succesvol verandermanagement in de logistiek

Deze bijzondere masterclass Succesvol verandermanagement in de logistiek op 3 december 2013 gaat in op uw rol: Hoe krijgt u als logistiek professional uw mensen mee, wat is er nodig om als leidinggevende succesvol te kunnen veranderen:

• Hoe pakt u een verandering aan, in zowel de praktijk als theorie;
• Hoe geeft u leiding aan de verandering;
• Hoe krijgt u uw mensen mee en hoe gaat u om met weerstand!

Experts Jan Scheffer, Arend Ardon en Jack van der Veen helpen u deze dag antwoorden te geven op deze vragen en meer over hoe succesvol te veranderen in de logistiek! Profiteer nu van de vroegboekkorting tot 1 november!

Lees ook: Verandering is simpel: E = K * A

Reageer op dit artikel