blog

Handel in kennis om de crisis te trotseren

Supply chain

Handel in kennis om de crisis te trotseren

“De essentie van kennis is, als je haar hebt, haar ook te gebruiken” – een van de wijsheden van Confucius. Het advies van John Schellekens is dan ook: handel niet alleen mét kennis om uit de crisis te komen, maar ook ín kennis.

Nederland benoemde recent negen topsectoren waarop onze economie vooral moet groeien. Er werden per sector topteams benoemd waaronder Logistiek. De teamleden bundelden krachten vanuit overheid, onderwijsinstellingen en ondernemingen. Er werden plannen gemaakt en ambities uitgedragen. Doel- en resultaatgericht zijn we als BV Nederland; nu aan het werk dit alles ook te realiseren.
De handelssector werd niet als topsector benoemd. Dat leidde tot discussie, verbazing en geconditioneerde boosheid, met name uit de hoek van bestuurders die de handelsbranche een warm hart toedragen. Ik heb me met deze discussie nooit bemoeid. In eerste plaats omdat ik me niet of nauwelijks bezighoud met politieke discussies. In de tweede plaats omdat wij, als Syntens, het belang van de sector Groothandel altijd al hebben onderkend.

Wat karakteriseert handel?

Sinds ondernemers Syntens vroegen om innovatieadvies zoveel mogelijk te organiseren rondom relevante sectoren, werk ik voor de sector Logistiek en Groothandel. Handel kan niet zonder topprestaties in de logistiek. Handel is verkoopgericht en is voortdurend op zoek naar het openen van markten. Handel is ook inkoopgericht. Inkoopmarketing en het vinden van bronnen zijn de bouwstenen van een succesvol handelsbedrijf.
Het vergroten van het innovatief vermogen en het verstevigen van de innovatiekracht binnen handelsbedrijven vraagt om specifieke kennis, kunde en verbindingen. De taal spreken van de sector en grensverleggend bezig zijn in de wereldhandel is topsport. Nergens anders is de mondialisering zo goed zichtbaar!

Geen topsector, wel topeigenschap

Er is nog een derde reden waarom ik het niet erg vind dat de sector Handel niet beschouwd wordt als topsector. Als je de wereld vraagt om Nederlanders te typeren, dan roemen ze al vrij snel onze handelsgeest. Wij bezitten daarmee een topeigenschap!
Handel drijven zit in onze genen. De wereld vertrouwt ons handel toe. We zijn goed in het overschrijden van grenzen. Logistieke kennis en mondiale handelsgeest verbinden wij tot transparante leveringen van producent tot aan de consumentendeur. Nederlanders weten wat er te koop is in de wereld. We weten ook op welke wíjze we moeten kopen, we hebben kennis van gedragscodes. We gaan op handelsmissies en we surfen op internet.
Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod zorgt, als je het goed doet, voor de verdiensten. En laat Nederland hier nu heel goed in zijn. Laat Nederland nu dagelijks bezig zijn om hier goed in te blijven. En laat Nederland nu ook al haar innovatiekracht en kennis inzetten om deze goede handelskwaliteiten perfect in te (blijven) vullen.

Waarom handelen in kennis?

Handel met kennis, want kennis die je niet toepast is verspilling. Handel ín kennis is de meest nieuwe dimensie die ik zie. Distributie van kennis wordt met moderne technologische middelen ook steeds makkelijker. De wereld heeft behoefte aan kennis ‘hergebruiken’, dus handelen is wenselijk. Kennis die in de USA wordt toegepast en bruikbaar blijkt, moet waardevol kunnen worden ingezet in de UK, bijvoorbeeld. De handelsgeest van Nederlanders stelt ons in staat om een zuivere, correcte en juiste handel in kennis mogelijk te maken.
Handel is voor veel bedrijven de weg om uit de crisis te komen. Handel hierbij niet alleen mét kennis, maar ook ín kennis. Dat betekent namelijk dat je jezelf, én ondernemingen wereldwijd helpt te ontwikkelen. Door effectieve, internationale handelsrelaties aan te gaan versterken we de topsectoren en dus ook de topsector Logistiek.

Reageer op dit artikel