blog

Generatiekloof in de supply chain?

Supply chain

Generatiekloof in de supply chain?

Ik kom regelmatig bij bedrijven over de vloer die hun logistieke processen willen optimaliseren. Het valt me op dat er bij vrijwel elke organisatie sprake is van een zekere technologische generatiekloof, waarbij het vaak de oudere generatie is die nieuwe werkwijzen en software met angst en beven tegemoet ziet. Op zich is dat begrijpelijk, maar die angst kan wel remmend werken op de vernieuwing van een organisatie. Een blog van Barry Loekenbach.

Logistieke processen worden al snel een tweede natuur voor organisaties en hun medewerkers. Zo zijn er genoeg bedrijven waar magazijnmedewerkers met een blinddoek hun orders kunnen picken en forecasting geschiedt op basis van gevoel en ervaring. Dat klinkt misschien mooi, maar technologische vernieuwing stuit hierdoor wel eerder op weerstand, zeker bij werknemers die niet zijn opgegroeid met computers en het internet. Maar is dat wel terecht?

Supermarkketens

Al jaren zien we bij de grote supermarktketens een continue streven naar meer efficiëntie en kostenbesparing. Tegelijkertijd moet er voldaan worden aan allerlei regelgevingen en eisen voor het traceren van goederen, temperatuurregistraties en labels. Kortom: de supply chain-kosten moeten omlaag en de dienstverlening moet omhoog. De grote ketens zijn vaak leidend in dit vernieuwingsproces, maar het brengt veel MKB-leveranciers in een lastige situatie. Zij hebben vaak minder mogelijkheden om hun processen te automatiseren en te investeren in de vereiste technologie. Voor hen is het do or die, want je wilt je grote klanten natuurlijk niet verliezen.

Efficiëntie en informatie

In de supply chain worden steeds meer nieuwe technologieën gebruikt die het snel vastleggen en uitwisselen van informatie verbeteren. Ouderwetse barcodes worden vervangen door RFID-chips, processen worden geautomatiseerd en zelfs het traditionele EDI gebruikt tegenwoordig het internet als standaard voor het uitwisselen van gegevens in de supply chain. Dit werkt immers sneller, gemakkelijker en gedetailleerder. Ondanks die verbeterde efficiëntie en snelheid is een belangrijk punt: wat gebeurt er met al die verzamelde data? Worden er analyses op losgelaten om de processen en dienstverlening verder te optimaliseren? Of worden alle gegevens ergens in een database bewaard, zonder dat de organisatie er ook daadwerkelijk iets mee doet?

Donkere wolken

Dat brengt me bij het overkoepelende platform waarin al die technologie samen wordt gebracht: de cloud. Steeds meer supply chain-oplossingen zoals EDI en WMS, worden tegenwoordig als cloud-dienst geleverd, waardoor er geen software op locatie meer nodig is. De toepassingen en de informatie zijn overal via internet beschikbaar. Ondanks de voordelen wordt hier vaak nog huiverig naar gekeken, zeker door mensen die geen idee hebben wat ‘de cloud’ precies is. Toch bieden deze oplossingen enorme voordelen. Ze zijn een online platform waarin alle verzamelde informatie beschikbaar is, en dat biedt veel mogelijkheden om ketens te integreren. Processen die voorheen stopten bij de deur van het magazijn, kunnen in de cloud eenvoudig gedeeld worden met de overige partners in de supply chain.
Cloud-gebaseerde supply chain-oplossingen zijn volgens mij de toekomst, zeker voor het MKB. Het  verlaagt de drempel om nieuwe technologie te gebruiken, omdat je naar gebruik afrekent, zonder grote investeringen in hardware. Het maakt samenwerken met partners een stuk eenvoudiger en je kunt de concurrentiepositie ten opzichte van grotere partijen verbeteren. Ik denk dat cloud-oplossingen voor de supply chain in de nabije toekomst eerder de regel worden dan een uitzondering. Tot die tijd zouden bedrijven moeten proberen om hun technologische generatiekloof te overbruggen door eens te gaan neuzen in de cloud.

Reageer op dit artikel