blog

Connectivity key voor ketensamenwerking

Supply chain

Connectivity key voor ketensamenwerking

Control towers geven transparantie en inzichten aan een organisatie. Waarom is een control tower dan nog geen gemeengoed? Simon Dalmolen gaat hier in op de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle cross chain control tower.

Intensievere samenwerking tussen bedrijven en het realtime delen van informatie zorgt voor meer flexibiliteit en efficiëntie in de logistieke keten. Dit zorgt ervoor dat bedrijven sneller kunnen inspelen op veranderingen in de markt en op de weg. Intensievere samenwerking tussen organisaties kan alleen succesvol zijn als we erin slagen om de verschillende informatiesystemen op de juiste manier te koppelen. In dit kader spreken steeds meer organisaties over control towers. Deze control towers geven meer transparantie en inzichten aan een organisatie. Maar waarom is een control tower nog geen gemeengoed?

De commissie Van Laarhoven stelde in 2008 al voor om een Cross Chain Control Center (4C) te ontwerpen, maar tot op heden is dit vrij lastig gebleken. Er zijn enkele commerciële organisaties die claimen een 4C te zijn en/of aan te kunnen bieden.

Definitie van een 4C volgens de commissie van Laarhoven: ‘Een regiecenter van waaruit meerdere supply chains gezamenlijk gecoördineerd en geregisseerd worden met behulp van de modernste technologie, geavanceerde software concepten en logistieke topprofessionals; niet alleen met betrekking tot fysieke stromen, maar ook informatie en financiële stromen, zoals forecasting, financial engineering en datamanagement.’

Een 4C maakt het mogelijk om de bezettingsgraad van vrachtauto’s te verhogen en reduceert het aantal lege kilometers. Waarbij een 4C de mogelijkheid biedt om multimodale beslissingen te nemen. Kortom, een 4C verhoogt de flexibiliteit van logistieke ketens en helpt bedrijven kosten en CO2-reductie te realiseren.

Er zijn twee belangrijke voorwaarden voor een succesvolle cross chain control tower:

 1. Vertrouwen tussen bedrijven onderling
 2. De juiste IT-infrastructuur die samenwerking in de keten ondersteunt

Als bedrijven informatie met elkaar moeten delen om hun supply chains op elkaar af te stemmen, moeten zij er vanuit kunnen gaan dat de control tower op een vertrouwelijke manier met hun gegevens omgaat. Dat vertrouwen ontbreekt nu vaak nog. Daarnaast moet de IT-infrastructuur van bedrijven zo ingericht zijn dat het mogelijk is om snel en eenvoudig gegevens met elkaar te kunnen delen. Dit is nog lang niet altijd het geval. Hieronder staan de belangrijkste redenen waarom IT- infrastructuur momenteel het knelpunt is waar veel organisaties in de keten mee worstelen.

IT: knelpunt voor samenwerking in de keten

Starre ERP-implementaties

Veel bedrijven hebben lange en zware implementatieprojecten achter de rug wat betreft ERP-software. De software heeft zelfs grote invloed op de bedrijfsprocessen. De processen worden aangepast op het ERP-systeem en niet andersom. Daarnaast heeft een ieder heeft zich erbij neergelegd dat IT leidend is op bepaalde punten. Het geïmplementeerde ERP-systeem beschikt over het algemeen over de functionaliteit voor interne processen en de functionaliteit om over organisatiegrenzen data te delen ontbreekt.

Organisaties gebruiken informatiesystemen om binnen de eigen organisatie te optimaliseren, met een continue focus op de kosten. De beschikbare data en informatie wordt over het algemeen gebruikt binnen de eigen afdeling of organisatie. En de reeds geïmplementeerde systemen blinken niet uit qua flexibiliteit. Een gevolg hiervan is dat veel werknemers de systemen als lastig ervaren. De juiste gegevens zitten daardoor niet altijd in de systemen, maar in de hoofden van de werknemers. Hierdoor kan informatie niet gedeeld worden met andere bedrijven.

Gefragmenteerde markt
Logistiek Nederland is zeer gefragmenteerd; veel kleine bedrijven of 1-pitters voeren het transport uit. Hier gaan orders soms nog via de telefoon, fax en worden handmatig in de IT-systemen ingevoerd. Dit betekent dat real-time informatie delen met ander partijen (nog) niet haalbaar is. Van deze groep kunnen we geen grote IT-implementaties verwachten. Dit maakt innoveren lastiger.

Virtuele ecosystemen en digital shadows

Om ketens te optimaliseren dient er dus meer data en informatie te worden gedeeld. Zoals besproken zijn er echter twee barrières waardoor deze ketenoptimalisatie nog niet gerealiseerd is: vertrouwen tussen bedrijven onderling en de IT-infrastructuur van afzonderlijke bedrijven. Virtuele ecosystemen waarbij iedere organisatie met behulp van procedures en regels informatie kan delen, bieden een oplossing voor deze knelpunten.

Het virtuele ecosysteem helpt de keten om het vervoer van containers en producten te optimaliseren. Het is mogelijk om voor één of meerdere containers een digitale schaduw te creëren, hierin kan informatie virtueel worden gecategoriseerd. Deze virtuele container maakt gebruik van een e-dossier. Hierin staan de eigenschappen van de lading, de locatie, maar ook welke beperking de vracht heeft, zoals bijvoorbeeld het constant houden van temperatuur en luchtvochtigheid. De partners mogen naar gelang hun rechten het dossier of bepaalde delen van het dossier inzien. Deze digitale schaduwen worden tevens bijgehouden voor vrachtauto’s en schepen. Dit betekent dus dat organisaties zelf bepalen wie hun gegevens mogen inzien, waardoor ze niet bang hoeven te zijn dat hun informatie in verkeerde handen valt.

Een voordeel van deze aanpak is dat er nu weer wordt gedacht aan de vrachtstromen zelf. Het gaat er dus niet om, om per proces of per organisatie een (sub) optimale oplossing te vinden, maar juist vanuit de vracht over de gehele keten. Door de data slimmer te organiseren tot beslissingsinformatie voor de keten is er nu één ‘waarheid’ over de status van de container, vrachtauto of schip. Dit staat in schril contrast met de huidige informatiedeling; veel organisaties beheren dezelfde order, maar de data is redundant en niet accuraat.

Bedrijven kunnen de data nu over de organisatiegrenzen heen in het ecosysteem beschikbaar te stellen, waardoor ketenoptimalisatie bijvoorbeeld als het gaat om truckbezetting en CO2-reductie gerealiseerd kan worden.

Internet of Things

Een andere technologie die bedrijven helpt real-time informatie uit te wisselen is het Internet of Things. Dit staat voor sensoren, voorwerpen en machines die met elkaar in verbinding staan om informatie uit te wisselen zonder enige menselijke tussenkomst.

Het Internet of Things maakt het mogelijk om zowel binnen als buiten de onderneming extra informatie te verzamelen over wat van belang is voor een organisatie.

Bijvoorbeeld vervoerders die met elkaar willen samenwerken, waarbij de chauffeur op zijn smartphone de apps van beide vervoerders kan downloaden ongeacht het type on-board-unit. En met behulp van deze app alle ritinformatie krijgt. De operationele afdelingen kunnen de chauffeur ondersteunen en zien real-time de laatste stand van zaken.

Het controleren van cold-chain-ladingen is vele malen gemakkelijker met het gebruik van temperatuur- en luchtvochtigheidssensoren, waardoor er real-time kan worden bijgestuurd indien een vracht te warm of te koud wordt. Een extra voordeel is dat vervoerders de kwaliteit van hun dienstverlening kunnen verbeteren en aantonen aan de klant.

 

Afbeelding 1: Virtueel ecosysteem en digital shadows

Connectivity

Organisaties die willen samenwerken dienen in de toekomst op een soepele en veilige manier met elkaar te worden verbonden en ontsloten, dit noemen we ook wel connectivity. Connectivity is de belangrijkste voorwaarde voor samenwerking tussen organisaties. Dit blijkt in de praktijk erg lastig. De discussie gaat verder dan gebrek aan functionaliteit van IT-systemen, maar bijvoorbeeld over de interpretatie van data. Organisaties die willen samenwerken zijn pas echt met elkaar verbonden als de volgende stappen zijn genomen:

 • Interpretatie van data
  – Wat is een order? Grootte – Chep of EURO, ETA is dat op locatie of als de order is gelost?
 • Toegankelijkheid van data
  – Op welke manier kan de data worden benaderd? Of wordt het toegestuurd?
  – Wie kan en mag de data inzien?
 • Organiseren van data
  – Wordt de data telkens gekopieerd per proces waar de data benodigd is?
  – Of gaan we data opslaan en maakt het proces gebruik van de data?

IT onderscheidende factor voor ketensamenwerking

Cloud computing, Internet of Things, augmented reality & smartphones gaan de huidige logistieke omgeving veranderen. Toekomstige 4c’s kunnen zich onderscheiden door gebruik te maken van IT-trends, waardoor organisaties in de keten eindelijk flexibel worden. Hierdoor kunnen bedrijven sneller inspelen op veranderingen in de markt en op de weg.

De volgende stap is dat de lading zelf zijn weg door de keten vindt met IT-oplossingen als ‘Transport as a Service’ en ‘Last Mile as a Service’. Wanneer gaan we beginnen aan deze volgende stap?

Lees ook: Hoe efficiënt is het transport nu echt?

Reageer op dit artikel