blog

Visibility met stip op één in supply chain agenda

Supply chain

Visibility met stip op één in supply chain agenda

Meer dan ooit draait het om visibility in de supply chain. Dat vraagt nogal wat van de supply chain manager. Inhoudelijk zal hij vooral richting moeten geven aan het bepalen van doelstellingen en scope van het visibility project, omdat op dat gebied veel variaties mogelijk zijn. Ook moet hij in samenwerking met zijn IT-collega’s de juiste keuzes maken wat betreft de benodigde IT-oplossing.

Uit: Logistiek Magazine april

Projecten die tot doel hebben om de supply chain visibility te verbeteren staan bovenaan de projectenkalender van supply chain managers. Dit blijkt uit de vijfde editie van het Supply Chain Agenda 2013 onderzoek van Capgemini Consulting. In Nederland geeft zelfs 68% van supply chain managers aan in 2013 een dergelijk project te ondernemen. In de vijf jaar dat de studie is uitgevoerd hebben projecten gericht op ‘zichtbaarheid in de supply chain’ bovendien steeds in de top-5 gestaan. Hoe komt het dat supply chain visibility projecten al jaren volop in de aandacht staan en welke bijdrage wordt van supply chain managers verwacht bij het doorvoeren van verbeteringen op dit gebied?

Proactief acties nemen

Supply chain visibility betreft het snel en eenduidig beantwoorden van vragen over de status of kosten van een order, voorraad van een product, performance van een logistieke dienstverlener of oorzaak voor logistieke problemen.

Door globalisering van supply chains en verdergaande uitbesteding van logistieke activiteiten is het voor bedrijven steeds moeilijker geworden om grip te houden op de uitvoering van supply chain activiteiten. De steeds verdergaande klantwensen en interne doelstellingen wat betreft kostenreductie en risicobeheersing stellen bovendien steeds hogere eisen aan dit inzicht. Alleen dan kunnen verdergaande verbeteringen worden doorgevoerd. Daarbij komt dat andere projecten met dezelfde doelstelling, bijvoorbeeld op het gebied van operational excellence, netwerkoptimalisatie, S&OP en contractonderhandelingen met logistieke dienstverleners, afgelopen jaren veelal al zijn uitgevoerd en het verbeteren van supply chain visibility is dan een logische volgende stap.

Voor iedereen van belang

De scope van een supply chain visibility project kan per bedrijf verschillend zijn:

 • Retailers zijn veelal op zoek naar het verbeteren van de ‘inbound’ visibility: voor producten die in Azië worden geproduceerd geldt dat er in het algemeen te weinig inzicht is wat betreft de status van de productie, verscheping naar Europa en verwachte aankomst in het DC.
 • Producenten met veel toeleveranciers en/of uitbestede productieactiviteiten hebben vooral behoefte aan ‘manufacturing’ visibility: meer inzicht in eventuele problemen bij toeleveranciers en status van de (uitbestede) productieactiviteiten.
 • Producenten met een of meer centrale DC’s in Europa waar vandaan een groot gebied wordt bestreken willen hun ‘outbound’ visibility verbeteren.
 • Producenten met veel ‘make-to-order’ of ‘engineer-to-order’ activiteiten zijn op zoek naar ‘end-to-end’ visibility, en
 • Logistieke dienstverleners bieden visibility diensten aan voor dat deel van de supply chain waar zij als forwarder, vervoerder of warehouseprovider voor verantwoordelijk zijn.
 • In alle gevallen geldt dat voor het verbeteren van de visibility het volgende nodig is:
 • Verdergaande externe samenwerking met leveranciers, onderaannemers en logistieke dienstverleners.
 • Verdergaande interne samenwerking ter overbrugging van ‘silo thinking’.
 • Een systeem voor het vastleggen van plannings- en statusgegevens en het verstrekken van de benodigde visibility informatie.

IT-oplossingen beschikbaar

Voor ondersteuning van de externe en interne samenwerking wordt vaak gebruik gemaakt van Control Towers. Een control tower is een gecentraliseerde ‘hub’ bestaande uit:

 • Medewerkers met de juiste competenties om een (groter) deel van de supply chain te besturen.
 • Processen en business rules op het gebied van planning, order management, event management, e.d.
 • IT tools:de IT tool zal minimaal functionaliteit moeten bieden op het gebied van order management, event management en informatie-uitwisseling met betrokken supply chain partners.

Minder kosten, meer kwaliteit

Het doel van visibility projecten is reductie van kosten en verbetering van kwaliteit. Kostenbesparingen worden gerealiseerd op de volgende gebieden:

 • Vermindering van werkkapitaal en interestkosten door verlaging van voorraden.
 • Vermindering van transportkosten.
 • Verlaging van productiekosten door een betere afstemming van planningen, betere allocatie-beslissingen en verminderen van spoedorders.
 • Verlaging van personeelskosten omdat door de IT-tool minder inspanning nodig is voor het verzamelen van gegevens bij supply chain partners, het identificeren van afwijkingen en het verstrekken van informatie aan (interne) klanten.
 • De verbeteringen hebben veelal betrekking op:
 • Verbeterde productbeschikbaarheid door meer inzicht in voorraden en status van productie-orders.
 • Verbeterde leverbetrouwbaarheid.
 • Verkorting van doorlooptijden.
 • Verbetering van de performance van partners.

Nog meer dan bij de andere verbeteringsprojecten zal een beroep worden gedaan op de ‘soft skills’ van de supply chain manager en zijn team, omdat voor het verbeteren van de visibility intensief moet worden samengewerkt met externe en interne partijen. De supply chain manager zal in het managementteam een verbindende factor moeten zijn tussen collega’s van inkoop, verkoop, productie en finance om het denken in silo’s te overbruggen en het delen van informatie, ook met supply chain partners, te stimuleren. Van de project manager zal meer verwacht worden op verandermanagementgebied. Mogelijk dat ook een aanpassing van de organisatiestructuur nodig is om de benodigde samenwerking te faciliteren.

Reageer op dit artikel