blog

Wie wordt de Koning van de Logistiek?

Supply chain

Wie wordt de Koning van de Logistiek?

Koning Willem Alexander kan vanaf 30 april op een groot vertrouwen van het Nederlandse volk rekenen. Ondertussen is de logistiek bezig met de vraag naar wat goed logistiek leiderschap inhoud. Kunnen we voor de logistiek ook een soort modern koningschap definiëren?

Rond de troonwisseling is alles wat met het koningspaar te maken heeft ‘breaking news’. Tussen de stroom aan berichten zijn ook een aantal opmerkelijke te vinden. Uit een vertrouwensmeting blijkt dat de Nederlander veel meer vertouwen heeft in het koningshuis (recent gestegen naar 73%) dan in de zelfgekozen regering (12%). In een analyse van het leiderschap van het koningspaar wordt de enorme populariteit gedeeltelijk toegeschreven aan menselijke factoren zoals ‘fouten toegeven’ en ‘het tonen van twijfel, beperkingen en kwetsbaarheid’.

 

Ondertussen is de Logistiek druk bezig met het thema Leiderschap; het is het jaarthema van de vLm en ook bij SCELP, het platform voor supply chain managers is leiderschap een belangrijk thema.  Daarom een aantal reflecties op logistiek leiderschap met een knipoog naar het nieuwe koningspaar.

 

Optimale fit

Bij leiderschap is het van belang de situatie, de persoon van de leider en de volgers (medewerkers) te onderscheiden. Goed leiderschap is in feite een goede ‘fit’ tussen deze drie componenten. Bijvoorbeeld vragen laaggeschoolde medewerkers een hele andere aansturing dan professionals (lees bijvoorbeeld het onvolprezen boek van Mathieu Weggeman: leiding geven aan professionals – niet doen!) In een crisissituatie is een ander type leiderschap gewenst dan in een situatie van stabiliteit. Churchill was een briljant leider in oorlogstijd maar in andere omstandigheden was hij beduidend minder effectief. De leider als persoon heeft verschillende capaciteiten en kwaliteiten en die kunnen uitstekend werken in sommige situaties en bij sommige typen volgers en totaal niet werken bij andere situaties en andere volgers. Guus Hiddink werd als voetbalcoach op handen gedragen in Zuid-Korea maar kon in Turkije geen potten breken. Bij de populariteit van het koningshuis speelt Maxima een cruciale rol; ze heeft zich op bewonderenswaardige aangepast aan de Nederlandse situatie; wij als volgers zien haar niet als allochtoon maar als een van ons.

 

Management versus Leiderschap

Een populaire uitspraak is “managers doen de dingen goed, leiders doen de goede dingen”. De breed gedeelde mening lijkt te zijn dat in de logistiek we uitblinken in management maar dat leiderschap ontbreekt. Waarin onderscheiden leiders zich dan van managers? Het belangrijkste verschil ligt in de visievorming. Waar managers zorgen voor structuur met SMART doelstellingen en er middels planning & control voor zorgen dat processen elke dag weer goed verlopen zijn leiders bezig met het zetten van een stip aan de horizon en het stimuleren, motiveren en inspireren van de volgers om die richting op te gaan en met de noodzakelijke veranderingen die daar bijhoren.

 

Toch zijn management en leiderschap geen tegenstellingen maar twee zijden van dezelfde medaille. Een schip dat niet onderhouden wordt gaat ten onder en bereikt nooit de voorziene bestemming aan de horizon. Een schip dat goed onderhouden wordt maar geen bestemming heeft dobbert doelloos rond. Het koningshuis lijkt geen visie over de toekomst van Nederland te (mogen) hebben maar heeft ondertussen wel een belangrijke verbindende functie voor de Nederlandse samenleving en wordt daarom toch leiderschapskwaliteiten toegedicht. Wellicht dat hetzelfde geldt voor logistieke managers?

 

Dé logistieke leider bestaat niet

Verschillende situaties en verschillende volgers vragen om verschillende leiders. Is er dan ook een type leider die specifiek hoort bij logistiek? En een type leider die hoort bij supply chain management? Nee. Althans zo luidt de voorlopige conclusie. Precies zoals Maxima aangaf dat de Nederlandse identiteit niet bestaat geldt dat “de logistiek” en “de supply chain manager” niet bestaan. Het maakt nogal uit of je bij een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf werkt of bij een Nederlands familiebedrijf. Er is een groot verschil tussen de logistiek bij een verlader en die bij een logistiek dienstverlener. Met chauffeurs en distributiemedewerkers moet je anders omgaan dan met de medewerkers op het hoofdkantoor. Uit een recent onderzoek naar de rol van supply chain managers bleek dat er een enorme verscheidenheid aan taken is die deze mensen uitvoeren. Kortom, bij een zo grote verscheidenheid aan omstandigheden en volgers lijkt het onmogelijk om logistiek leiderschap eenduidig te definiëren.

 

Visie op logistiek vraagt nieuw leiderschap

Maxima kreeg een hausse aan kritiek op haar vermeend ontkennen van de Nederlandse identiteit. Hoewel er vele verschillen zijn tussen Nederlanders is er wellicht toch ook veel wat ons bindt. Geldt hetzelfde voor de logistiek? Misschien toch wel. Als we de logistiek gaan zien als onderdeel van een groter geheel (de end-to-end supply chain) waarbij samenwerking cruciaal is, als we gaan inzien dat er steeds meer professionals in onze organisaties werken, als we beseffen dat organisaties in ketens een gemeenschappelijk doel hebben namelijk om de eindgebruiker zo optimaal mogelijk te bedienen, als we afstappen van het eendimensionaal kostendeken dan hoort daarbij weldegelijk een bepaald type leiderschap. Iemand die mensen kan binden, motiveren en inspireren om die nieuwe wegen op te gaan. Iemand die niet redeneert vanuit macht en hiërarchie maar vanuit kernwaarden en wederkerigheid. Iemand die niet alleen denkt in processen en KPIs maar ook vanuit de menselijke maat en die zich kwetsbaar durft op te stellen. Het nieuwe koningspaar kan ons wellicht inspireren bij het ontwikkelen van dit type logistiek leiderschap.

Reageer op dit artikel