blog

Supply chain integratie vraagt om standaards in transparante keten

Supply chain

Supply chain integratie vraagt om standaards in transparante keten

Als je betrokken raak in een supply chain is het van groot belang dat alle medewerkers van alle deelnemende partners in die keten altijd over de juiste gegevens beschikken. Hoe kunnen we die gegevens gaan delen in de keten? Wie mag er dan allemaal gebruik maken van die informatie? En tot hoever gaan we eigenlijk? Mag een leverancier bijvoorbeeld inzage hebben in de planning en de voorraad van de klant? Wat levert dat delen eigenlijk op?

Laten we eerst eens kijken naar al het dubbele werk en de mogelijke fouten die er kunnen optreden in de keten. Vorige week was ik bij een bedrijf dat zich richt op materiaalverhuur. Daar mocht ik de stappen in het verhuurproces in kaart brengen van klant tot cash. Het viel me op dat de verschillende betrokken personen binnen en buiten deze organisatie er hun eigen administratie op na houden. Verschillende keren worden de gegevens overgeschreven van document naar document. De ene keer in het ERP-systeem en de andere keer in een Excel-sheet. U wilt niet weten wat dit allemaal mag kosten en nog erger wat dit voor fouten oplevert. Denk niet dat dit bedrijf tot de uitzonderingen behoort. Een kijkje in een gemiddeld DC laat u zien hoe vaak u nog geschreven informatie op pallets of dozen ziet staan. Dan moet toch anders kunnen?

Artikelgegevens in datapool zoals GS1 DAS

In diverse ketens is men gelukkig wel ver gevorderd. In de levensmiddelenbranche zien we al vergevorderde systemen zoals GS1 DAS. De artikelgegevens van meerdere partijen uit de keten liggen opgeslagen in een centrale database die door GS1 wordt beheerd. Meer informatie en een mooi filmpje vindt u op de informatiepagina van GS1 DAS. Bij GS1 DAS worden de artikelgegevens al in een vroeg stadium gedeeld door deze in één datapool op te nemen. GS1 is inmiddels ook actief geworden in diverse andere gebieden zoals de Doe-Het-Zelf-keten en de tuinsector.

Naar verwachting zullen ook andere sectoren stap voor stap hun gegevens gaan delen middels een dergelijk platform. Mijn indruk is dat hier voor de bouwsector grote kansen liggen. Sterker nog, wil de bouw overleven dan zullen ze naar mijn mening nog verder moeten standaardiseren en modularisen zoals ik al eerder twitterde. Kyra Blankenstein van GS1 schrijft op de DeLaatsteMeter.NL een interessante blog over “Data alignment: transparantie is eenduidig en duidelijk communiceren in de bouwketen

Zij schrijft daarin: “het artikelnummer (de GTIN, ofwel Global Trade Item Number) is onmisbaar. De GTIN is de sleutel  tot de gestandaardiseerde productinformatie die tussen de leverancier en afnemer moeten worden uitgewisseld, net als vele andere producteigenschappen.

Met standaard naar massa en kassa naar persoonlijke productie

Wat kunnen we dan verdienen met het toepassen van diverse standaards? Het antwoord op die vraag is terug te vinden in het boek: “The Machine That Changed the World” van Womack and Jones.

Zij laten zien dat standaardisatie de sleutel is om de groei in te zetten en kosten te reduceren, zoals bij Ford al 100 jaar terug is gebeurd. Vervolgens dien je echter ook klantgericht te gaan werken door over te gaan van massa naar mass customization, zoals dat bij Toyota is uitgevoerd. Vervolgens zal de stap naar persoonlijk produceren (mass individualization) gemaakt moeten worden. Zie figuur 1 voor de achtereenvolgende stappen die een onderneming zou moeten doorlopen. Deze Koninklijke weg die vele succesvolle ondernemingen hebben afgelopen is geschetst in figuur 1 (zie onderaan pagina)  De bouw is echter nog lang niet zo ver. Daar is nog veel standaardisatie nodig.

Synchronisatie van data in de keten

Om in een keten goed te kunnen functioneren, zullen de diverse datacomponenten, die te maken hebben met de artikelgegevens en de klantgegevens, gesynchroniseerd moet worden. Onze voortbrengingsketens zullen hiervoor wel zo transparant mogelijk ingericht moeten worden. De leverancier-klant-relatie zal anders uitgevoerd moeten worden. Dit vraagt ook een andere inrichting van ERP-systemen en de daarmee verwante software zoals CRM, PDM, TMS en WMS. Pas als de diverse leveranciers van deze software hun poorten open zetten voor het doorgeven van de noodzakelijke artikel- en klantgegevens zal er een echte supply chain integratie kunnen plaats vinden. Helaas zijn er op dit gebied nog te veel verschillende standaards. We moeten afstemmingen in de keten realiseren over stuklijsten en voorraden. Pas dan is er een integrale logistieke keten. Het is toch te gek voor woorden dat er zoveel mensen zijn met verspillende activiteiten als het overschrijven van allerlei gegevens in de keten. Voor een zinvolle aanpak van verbeteringen in de keten kan het ketenmodel van de vLm en het integrale logistieke concept een goede basis vormen. In ons boek “Werken met logistiek” gaan we hier diep op in. Het is goed om die theorie nog eens op te halen alvorens u aan een verbetertraject gaat beginnen.

 

Voor een zinvolle aanpak van verbeteringen in de keten kan het ketenmodel van de vLm (zie figuur 2) en het integrale logistieke concept (zie figuur 3) een goede basis vormen. In ons boek “Werken met logistiek” gaan we hier diep op in. Het is goed om die theorie nog eens op te halen alvorens u aan een verbetertraject gaat beginnen.

 

Vindt de juiste standaards en zet die door in planning en klantafstemming

Gelukkig zijn er diverse voorbeelden van geslaagde standaardisatie te vinden. Vooralsnog zijn die vooral te vinden in de retailsector en de automotive, zoals bij Volkswagen met het MQB platform. Dat standaardiseren begint bij de artikelgegevens en loopt door naar de planning van de organisatie. Voorraadbeheer kan vervolgens op de juiste plaats in de keten gaan plaats vinden. Het klantenorderontkoppelpunt (KOOP) wordt dan mogelijk ook dynamisch in de keten. Als de keten voldoende transparant en gestandaardiseerd is, zal dat leiden tot gigantische verschuivingen en kostenbesparingen. Producten met hoge omloopsnelheid in de keten zullen dan, stroomafwaarts, dichter bij de klant komen te liggen en langzaam lopers zal je de tegengestelde richting op zien bewegen in de keten. Dat levert een enorme besparing op kapitaalkosten op en een tevreden klant.

Een betere sturing van de klantenorder in de keten kan alleen gerealiseerd worden als de standaardisatie van ontwerp tot en met persoonlijke productie en aflevering aan de klant zover mogelijk wordt doorgevoerd. Van order tot cash op tijd compleet leveren zonder fouten en contact zal dan steeds haalbaarder gaan worden. Dit zal een positief effect hebben op de OTIFNENC (on time-in full-no error-no contact). Zo leidt standaardisatie in de keten tot een tevreden klant met lagere integrale kosten en leidt tot een beter rendement voor alle partijen in de supply chain. Willen we nog sterker de trend kunnen volgen, om op klantenorder gestuurd te gaan werken, dan is standaardisatie een sleutel tot het verbeteren en het realiseren van de gewenste resultaten te komen.

Reageer op dit artikel