blog

Wijze ERP-lessen uit het faillissement van Saab

Supply chain

Wijze ERP-lessen uit het faillissement van Saab

Wat verkopers u ook willen doen geloven – auto’s en ERP software hebben maar weinig met elkaar gemeen! Toch is het aardig om eens te kijken welke ERP lessen we kunnen trekken uit het faillissement van de Zweeds/Nederlandse autofabrikant Saab. Cruciaal daarbij is het verschil tussen een productbenadering en een conceptbenadering

Ik rijd al vele jaren met veel plezier een Saab. Het faillissement van deze fabrikant eind 2011 kwam dan ook als een onaangename verrassing. Toch ben ik ook na deze onheilstijding nog steeds een blije Saab rijder. De redenen daarvoor zijn eigenlijk heel eenvoudig! Zo lang er voldoende onderdelen en technische kennis beschikbaar is kan ik vrolijk rond blijven toeren. De benodigde brandstof is immers gestandaardiseerd en overal te koop – ongeacht wie de aanbieder is. Bovendien is de auto geleased, dus ook over restwaarde geen zorgen. Voor alle duidelijkheid: een auto is een product!

 

Toegang tot de broncode

Stelt u zich nou eens voor dat ik een denkbeeldig ERP-systeem van Saab had afgenomen. Dan zag de wereld er anderhalf jaar na het faillissement volslagen anders uit! De beschikbaarheid van ‘onderdelen’ en technische kennis zou voor de korte termijn waarschijnlijk nog wel te organiseren zijn. Als er althans toegang tot de broncode was – wat zonder een gedegen escrow overeenkomst, waarin u afspraken over intellectueel eigendom vastlegt, overigens nog een hele opgave kan zijn!

De crux zit ‘m echter in het feit dat de ontwikkeling en vernieuwing van een ERP oplossing na een faillissement bijna altijd abrupt stil valt. En daar gaat het dan ook meestal wringen – we leven immers in een wereld die in hoog tempo verandert! En een ERP-systeem zonder innovatie en nieuwe versies vormt dan al snel een blok aan uw been. Voor alle duidelijkheid: een ERP-systeem is een concept!

 

Cruciale belang van continuïteit

Eigenlijk bevestigt deze vergelijking van een product met een concept het cruciale belang van continuïteit. Laat u daarom bij een pakketkeuze goed voorlichten over de continuïteitsverwachting van de verschillende aanbieders op uw shortlist. En toets ze één voor één  aan een lijstje van zorgvuldig opgestelde criteria. Heeft u geen vervanging in het verschiet? Zorg dan tenminste voor het afsluiten van een escrow overeenkomst. Zodat u in geval van een faillissement tenminste toegang tot de broncode heeft.

 

Werkt u op dit moment met een ERP-systeem waarvan de ontwikkelaar onderuit is gegaan? Of met een pakket dat om een andere reden niet meer wordt doorontwikkeld? Heeft u uw ERP-oplossing meer als product dan als concept gekocht? En kampt u nu dagelijks met de gevolgen? Dan ben ik benieuwd welke lessen u daaruit heeft getrokken. Mag ik die van u horen?

Reageer op dit artikel