blog

Vijf aanbevelingen ter beperking van supply chain risico’s

Supply chain

Vijf aanbevelingen ter beperking van supply chain risico’s

De risico’s van supply chains omvatten meer dan alleen de financiën; compliance-risico’s, ethische verantwoordelijkheden, politieke en culturele kwesties en natuurrampen. Andre Janssen zoemt nader in op de vijf grootste risico’s volgens het World Economic Forum.

Onze transportsector is als geen ander afhankelijk van het reilen en zeilen van de wereldeconomie. Nederland weet goed internationale kansen te benutten. Maar, internationaal zakendoen is niet geheel zonder risico. In een rapport van het World Economic Forum wordt uiteengezet wat de vijf grootste risico’s zijn in zowel de eigen keten als extern. Bij die vijf risico’s horen een aantal aanbevelingen. In dit artikel een overzicht van die aanbevelingen en wat u daarmee kunt doen.

Nederland internationaal gezien erg aantrekkelijk

Internationaal gezien staat Nederland op nummer 5 van meest aantrekkelijke regio’s om een bedrijf te voeren. Daarmee  scoren we bijzonder goed en doen mee met de wereldtop. Maar, juist landen die nu goed presteren lopen relatief gezien veel risico, blijkt uit het rapport.

Grootste risico’s

Als grootste externe risico’s werden opeenvolgend genoemd: natuurrampen, conflicten, onverwachtse pieken in de vraag, export- import beperkingen en terrorisme. Als grootste risico’s binnen de keten werden genoemd: afhankelijkheid van olie, beschikbaarheid van informatie, fragmentatie, veel onderaannemers en de (on)zichtbaarheid van de leverancier. De meeste van deze risico’s zijn u waarschijnlijk niet geheel onbekend. Op basis van de genoemde risico’s komt men met een lijst goed onderbouwde aanbevelingen.

Suggesties ter beperking van de risico’s

1. Verbeter de kwaliteit van programma’s en standaarden die de veerkracht bevorderen

Uit het onderzoek van het WEF blijkt dat (overheids)rprogramma’s niet veerkrachtig genoeg zijn. De programma’s spelen niet of te weinig in op veranderende omstandigheden en labiele situaties. Overheden kunnen hier op inspelen door meer scenario’s voor te bereiden en gebruik te maken van meer geavanceerde rekenmodellen. Nederland is hier al behoorlijk ver in maar vaakt gaat het nog mis bij regio’s waar die modellen en scenario’s minder geavanceerd zijn. Onze overheid zou hier op in kunnen spelen door in de programma’s (nog) meer samen te werken met andere –minder stabiele- overheden in het vaststellen van mogelijke knelpunten.

 

2. Beoordeel de risico’s in de supply chain en transportrisico’s explicieter als vast onderdeel van het inkoop- en management proces.

Internationaal worden risico’s vaak onderschat. Zij worden pas in kaart gebracht op het moment dat het fout gaat. Er wordt wel over gesproken maar een echt actieplan is er bij veel organisaties niet Wat bijvoorbeeld als er natuurrampen zijn of de bevoorrader faalt? Zijn er alternatieven en oplossingen voor handen of moet dat eerst nog ad hoc worden uitgezocht? Dit (al wat oudere) onderzoek van AMR Research op Forbes.com toont de grootste angsten van supply chain managers.

 

3. Ontwikkel vertrouwde netwerken van leveranciers, klanten en concurrenten en doel met risicomanagement ook op overheden.

Iedereen weet dat een betrouwbare leverancier van levensbelang is, daarom wordt in dit selectieproces ook veel tijd en energie gestoken. Maar, klanten en concurrenten spelen ook een rol in risicomanagement. Heb je bijvoorbeeld met klanten afgesproken dat de levering door de belangrijkste risico’s wel eens uit zou kunnen lopen of duurder zou kunnen worden? En soms moet je met concurrenten samenwerken wanneer er geo-politiek iets fout gaat.

 

4. Verbeter de zichtbaarheid van risico’s binnen het netwerk, door het uitwisselen van informatie en het samenwerken aan risico’s door bijvoorbeeld een gestandardiseerde manier van risicomanagement en het gebruikmaken van standaard tools.

Risico’s zijn niet altijd even zichtbaar en supply chains zijn juist extra vatbaar voor de risico’s die niet zichtbaar zijn. Er zijn veel standaarden, in het boek van David Kaye staan enkele standaarden die gebruikt worden in hedendaags management.

 

5. Verbeter de communicatie voor en na gebeurtenissen rondom onderbrekingen van het systeem en balanceer beter tussen veiligheid en gemak om zo een meer gebalanceerde discussie op gang te brengen tussen de publieke en private sector

Voordat een risico zich acuut voordoet (en voordat het te laat is) zou je contact moeten hebben gehad met de (lokale) overheid zodat je in ieder geval weet wie daar je aanspreekpunt is in geval van calamiteiten. De communicatie rondom onderbrekingen kan dan sterk worden verbeterd. Laat de overheid ook weten wat het plan is in geval van onderbrekingen en wat je van hen verwacht.

André Janssen is freelance blogger en behoort tot een netwerk van bloggers die schrijven over verschillende onderwerpen van  chemie tot logistiek en van smeermiddelen tot

anti schuim

. Eén van de organisaties waarvoor hij schrijft is van Meeuwen Chemicals. Anti schuim van van Meeuwen Chemicals voorkomt de opbouw van schuim in het productie- en transportproces dat met name ontstaat bij de verwerking van voedselwaren.

Reageer op dit artikel