blog

Semco-stijl: de kapitale kracht van geluk

Supply chain

Semco-stijl: de kapitale kracht van geluk

Wat maakt het Braziliaanse bedrijf Semco zo succesvol? Leer van de extreem innovatieve persoonlijkheid Ricardo Semler, blogt Hessel Visser.

De VPRO zond maandag 4 februari het programma Tegenlicht uit met als thema: De kapitale kracht van geluk. Deze keer ging het om de onderneming Semco van Ricardo Semler in Brazilië. Dit bedrijf is onder de zieltogende leiding van Ricardo van een aftakelend familiebedrijf omgeturnd tot een opzienbarende onderneming. Wereldwijd wordt aandacht gegeven aan die hier uitgevoerde experimenten op cultureel gebied. Ricardo Semler heeft nu een gastleerstoel aan de Harvard University in de USA. Hij werd twee keer uitgeroepen tot ‘Latin American businessman of the year’ and “global leader of tomorrow’ door Time Magazine. Semler heeft ook een boek geschreven ‘Maverick’, een internationale bestseller die in meer dan 35 talen is verschenen.

 

Cultuurwaarden Semco

Wat is er zo bijzonder aan Semco? Bij Semco staat het welzijn van de werknemer centraal. De werknemers worden geacht hun werk zelf te organiseren conform hun eigen cultuurwaarden. Daarnaast wordt er gewoon hard gewerkt. Het werk wat af moet wordt dan ook op de bewuste dag afgemaakt. Het is een mix van de culturele achtergrond van Semler (Oostenrijk) en het land Brazilië, waar Semco is gevestigd. Semco is een productiebedrijf uit 1953, waar pompen, centrifuges voor plantaardige olie en mixers op industriële schaal gemaakt worden. Zestig jaar later werken hier bijna 2000 werknemers. Recent is een samenwerking bekend gemaakt met het Nederlandse bedrijf GMF-Gouda

 

Lean

Ricardo Semler is een extreem innovatieve persoonlijkheid. Wereldwijd is hij bekend geworden door zijn radicaal andere bedrijfsorganisatie. Hij nam het bedrijf over van zijn ouders, maar zag dat de werknemers ongelukkig waren. De herstructurering van zijn bedrijf leverde gelukkigere werknemers en een hogere winst op. In plaats van top down heeft hij juist de medewerker centraal gesteld in het innovatieproces. Een waarde die bij Lean ook sterk naar voren gebracht wordt, maar bij Semco is dat eerder een uitgangspunt voor het aanpakken van het proces. Zo kan het zijn dat werknemers midden op de dag gaan besluiten om een siësta te gaan houden. In dat opzicht steekt het dan ook weer sterk af bij de wijze waarop er bij Lean met tijd omgegaan wordt.

 

Iedere werknemer wordt betrokken bij het besluitvormingsproces. Verbeteringen worden vooral van binnen uit opgepakt. Overhead ontbreekt gewoonweg in de onderneming. Er zijn geen stafleden en secretaresses. Zelfs de wijze van belonen en het stelsel van bonussen ligt volledig in de hand van de werknemers. Bij aanname van nieuwe werknemers zie je dat daar grote groepen bij worden betrokken.

 

Nederland

De vraag is nu in hoeverre we zoiets in Nederland kunnen uitvoeren. We hebben hier ook al bedrijven gekend waar het arbeiderszelfbestuur een grote rol speelt. Voor wie de geschiedenisboekjes nog kent is er bijvoorbeeld de Woodward werkgemeenschap. Later zien we bedrijven al BSO-Origin onder de bezielende leiding van Eckhardt Wintzen, waar het mogelijk bleek dat de persoon en het persoonlijke initiatief een belangrijke plaats kreeg in de bedrijfsvoering op basis  van de methode janboerenfluitjes.Tot slot wil ik ook de aandacht geven aan het Nederlandse initiatief in de zorg: Buurtzorg. Ook daar is de medewerker het middelpunt van de organisatie.

 

Mens als productiemiddel

Het lijkt er op dat bij veel bedrijven de factor mens meer als een productiemiddel gezien wordt dan als een waarde scheppend en ideeën uitwerkend talent. Bij de onrust, die er heerst bij diverse logistieke ondernemingen, lijkt het er op dat de menselijke kant zoals die bij Semler wordt centraal gesteld, wel eens beter in de schijnwerpers gezet kan worden.

 

Voor wie de film nog niet gezien heeft. De VPRO heeft het mogelijk gemaakt dat deze via hun site te zien is. Vanaf dinsdagavond komt er zelfs een uitgebreide versie van anderhalf uur beschikbaar. Hoop dat deze film de tongen en pennen in Nederland los gaat maken, om ons te beseffen waar de ware kracht zit in de ondernemingen en hoe we die tot bloei kunnen laten komen.

Reageer op dit artikel