blog

Wat bieden de belangrijkste SRM-functionaliteiten?

Supply chain

Wat bieden de belangrijkste SRM-functionaliteiten?

Negenentwintig leveranciers met een wereldwijde geografische reikwijdte hebben deel genomen aan een onderzoek naar Supplier Relationship Management (SRM). Sarissa Alleijn van Capgemini geeft hier aan uit welke functionaliteiten SRM bestaat en tevens zet zij de belangrijkste conclusies van het onderzoek op een rij.

De functionaliteiten van Supplier Relationship Management met daarbij de belangrijkste bevindingen:

Procurement Intelligence (Reporting)

Procurement Intelligence geeft inzicht en de controle om de financiële en operationele prestaties van een organisatie te verbeteren. Zo is het mogelijk een volledig inzicht in alle uitgaven van een organisatie te verkrijgen. Uit het SRM-onderzoek blijkt dat de Procurement Intelligence functionaliteit slechts door vijf van de leveranciers niet geboden wordt. Dit bewijst het belang van het creëren van inzicht in behaalde inkoopresultaten en het naleven van compliance binnen een organisatie.

Project Management

Strategische inkoopprocessen zijn vaak complexe projecten die vragen om een gestructureerde en transparante aanpak. Project Management ondersteunt de inkoopprojecten vanaf de eerste opzet en planningsfase tot en met uitvoering en oplevering. Vaak kan de efficiency vergroot worden door projecten te standaardiseren aan de hand van projecttemplates. Uit het SRM-onderzoek blijkt dat Project Management  nog steeds een belangrijke onderscheidende factor in Supplier Relationship Management is. Leveranciers bieden ofwel functionaliteit op dit gebied (59% van de ondervraagde leveranciers) of de functionaliteit is volledig afwezig in hun oplossing.

Sourcing (Strategische inkoop)

Sourcing helpt een organisatie met het zoeken naar de beste producten en diensten voor de voordeligste prijs en meest gunstige condities. Sourcing is een complete oplossing voor het hele strategisch/tactische inkoopproces. Van het vastleggen van de inkoopstrategie in een eenduidig en transparant sourcingtraject tot het offerteproces en de evaluatie en selectie van leveranciers. Belangrijke functionaliteiten binnen Sourcing zijn eTendering (online tenderproces) en eAuctioning (online veilingen).  Uit het SRM-onderzoek blijkt dat 86% van de leveranciers eTendering  functionaliteit biedt terwijl 66% eAuctoning  functionaliteit biedt. Volledig in lijn met voorgaande edities van het SRM onderzoek wordt eTendering door alle leveranciers als core functionaliteit beschouwd. Slechts een kleiner deel van de leveranciers geeft dezelfde mate van aandacht aan eAuctioning.

Supplier Management (Leveranciersmanagement)

Een organisatie is afhankelijk van zijn leveranciers en wil daarom een duidelijk beeld van de leveranciersprestaties.  Supplier Management brengt alle informatie over de leveranciers overzichtelijk samen in één centrale database. Alle gegevens zijn voor de hele organisatie online beschikbaar. Een belangrijke functionaliteit binnen Supplier Management is Supplier Risk Management. Uit het onderzoek blijkt dat Supplier Risk Management steeds belangrijker wordt voor organisaties die risico’s willen identificeren, risico-indicatoren willen ontwikkelen en operationele risico’s willen managen en monitoren. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat de functionaliteit verder zal toenemen de komende jaren.

Contract Management

Een organisatie besteedt veel zorg aan het bedingen van de best mogelijke contractvoorwaarden en condities bij leveranciers. Contract Management helpt een organisatie met het effectief bewaken, registreren en communiceren van leveranciersafspraken. In overeenstemming met de bevindingen van voorgaande SRM-edities ontwikkelt de Contract Management functionaliteit zich verder (90% van de leveranciers biedt Contract Management functionaliteit). De meerderheid van de leveranciers bieden Contract Management functionaliteit in combinatie met Sourcing en Operational procurement functionaliteit. Echter er zijn ook leveranciers die Contract Management uitsluitend als een uitbreiding van de Sourcing of Operational Procurement cycle bieden. Er is zelfs een leverancier die Contract Management als zelfstandige module biedt. Binnen Contract Management is  Contract Compliance  nog steeds de minst ontwikkelde functionaliteit met een gemiddelde van 76%. Omdat Contract Compliance pas intreedt nadat P2P compliance volwassenheid heeft bereikt verwachten we deze functionaliteit de komende jaren verder zal ontwikkelen.

Catalogus Management

Catalogi bevatten de goederen en diensten van de leverancier die is geselecteerd tijdens het strategisch inkoopproces. Catalogus Management omvat het invoeren van artikelgegevens, het valideren van de gegevens, en het genereren en onderhouden van de catalogus inhoud. Uit het SRM-onderzoek blijkt dat Catalogus Management  een belangrijk onderdeel van Operational Procurement is.  Daarom is het niet verassend dat leveranciers die geen Operational Procurement functionaliteit bieden ook geen Catalogus Management functionaliteit bieden.

Operational Procurement (operationele inkoop)

Operational procurement helpt een organisatie grip te krijgen op dagelijkse inkoop- en facturatie processen. Dit begint met het vereenvoudigen en inrichten van standaard inkoopprocedures. Operational Procurement versnelt het inkoopproces en voorkomt aankopen zonder de vereiste autorisatie en budgetcontrole. Terwijl het SRM-onderzoek van 2010-2011 aantoonde dat de primaire focus meer op Sourcing lag dan op Operational Procurement, geeft het onderzoek van dit jaar duidelijk aan dat leveranciers het belang inzien van het  Operational Procurement proces  als kern van het totale inkoopproces.

External Resources (inhuur van externen)

De External Resources functionaliteit helpt het gehele inhuurproces te stroomlijnen en besparingen te realiseren doordat een organisatie precies weet wie als tijdelijk personeel is  ingehuurd, bij welke leverancier en tegen welke kosten. De oplossing helpt bij de verschillende stappen in het proces: het vastleggen van raamovereenkomsten, functieprofielen, personeelsaanvragen, kandidaatselectie, het opstellen van inzetcontracten en urenregistratie. Deze editie van het SRM onderzoek toont aan dat sommige end-to-end leveranciers zijn begonnen met het ontwikkelen van External Resource functionaliteit, dit duidt op een aanhoudende sterke groei. Het merendeel van de leveranciers met External Resource functionaliteit bieden meer functionaliteit (gemiddeld >90%)  voor het eerste deel van het proces (specificeren), maar bieden minder functionaliteit voor het tweede deel van het proces (selectie). Omdat  de vraag naar External Resources functionaliteiten blijft groeien in organisaties verwachten wij dat dit gebied in de komende jaren verder in  functionaliteit zal toenemen.

Business Process Outsourcing (BPO) Procurement

Business Process Outsourcing (BPO) Procurement is een oplossing waar velen zich tot wenden voor het leveren van worldclass Procurement. Redenen daarvoor zijn o.a.: Kostenvoordelen, schaalvoordelen en risicoreductie. Uit het SRM-onderzoek blijkt dat BPO een sterke groei blijft doormaken met een gemiddelde van 62%( in vergelijking met  45% in de vorige SRM- editie). Procurement Intelligence en Sourcing blijven een topprioriteit in de top 5 BPO scenario’s. Contract Management en Catalogus Management zijn nieuwkomers in de top 5 dit jaar, terwijl Project Management en External Resources lager staan op de prioriteitenlijst van BPO scenario’s.

Over het SRM-onderzoek 2012-2013:

Het Supplier Relationship Management (SRM) onderzoek 2012-2013 is recent gepubliceerd. Dit onderzoek wordt elke twee jaar uitgevoerd door Capgemini Consulting. SRM betreft software die wordt gebruikt voor de inkoop van goederen en diensten.
Het SRM-onderzoek is gebaseerd op een set vragen om de functionaliteit van de SRM-leveranciers te kunnen beoordelen. Negenentwintig leveranciers met een wereldwijde geografische reikwijdte en implementaties hebben deel genomen aan het onderzoek. Deze leveranciers vertegenwoordigen een breed scala aan applicaties; van applicaties die volledige dekking verlenen voor het SRM proces tot nichespelers die alleen specifieke SRM functionaliteit ondersteunen. Het onderzoek wordt steeds vaker gebruikt voor pakketselectie.  

Het volledige SRM-rapport kunt u hier downloaden.

Reageer op dit artikel