blog

Supply chain-strategie: duik niet te snel in details

Supply chain

Supply chain-strategie: duik niet te snel in details

Hoe je een supply chain-strategie opzet verschilt sterk per bedrijf. Gaat het over nieuwe baanbrekende ideeën of meer over interne commitment? Bij multinationals gaat het vaak om dit laatste. Daar gaat het erom al die slimme en goed opgeleide supply chain-medewerkers op één lijn te krijgen.

Ik spreek regelmatig met klanten over het ondersteunen van hun organisatie in het bedenken en neerzetten van een nieuwe supply chain-strategie. Met name bij de grotere internationale bedrijven merk je vaak dat die al heel veel slimme en goed opgeleide supply chain medewerkers binnen hun organisatie hebben. Hun probleem is vaak dan ook niet het bedenken van nieuwe innovatieve ideeën die ze in hun strategie moeten meenemen. Het grootste probleem is vaak dat er zoveel goed opgeleide professionals binnen hun organisatie zijn dat het gewoon moeilijk is om onderling overeenstemming te bereiken.

Bij kleinere organisaties geldt het eigenlijk precies andersom, daar is de hulp meer nodig op het inhoudelijke stuk. Qua besluitvorming kennen kleinere organisaties vaak ook minder politiek. In de praktijk is het uiteraard ook niet zo zwart en wit. Er zijn grote bedrijven die weinig interne supply chain-kennis hebben en kleinere bedrijven die juist veel mensen met verstand van zake hebben.

Kern bij een supply chain-strategie is om helder te krijgen waar het probleem ligt, ligt het op de supply chain-inhoud of ligt het op het ondersteunen van het proces van besluitvorming? Maar al te vaak maak je mee dat bedrijven het probleem zelf ook niet helder in het vizier hebben. In zo’n eerste gesprek ben je een bedrijf dan eigenlijk al aan het adviseren rondom hoe zij het proces het beste in hun eigen organisatie zouden kunnen positioneren c.q. aanpakken.

Iets meer complex wordt het als er sprake is van meerdere opdrachtgevers dan wel een team van verschillende beslissers. In naar schatting meer dan de helft van de gevallen maak ik in zo’n eerste gesprek mee dat de verschillende belanghebbenden binnen het bedrijf nog niet op één lijn zitten qua scope, aanpak, doelstellingen etcetera. Het is dan de kunst om een aanpak en opzet te bedenken die recht doet aan deze verschillen. In de wat meer politiek gevoelige situaties is het dan verstandig om met een initiële scoping-fase te starten, dus om het project eerst goed af te bakenen.
Een van de grootste valkuilen is om te snel in de details en inhoud te duiken. Vaak zie je dit soort programma’s later ontaarden als de verschillende belanghebbenden er achter komen dat het programma hun eigenlijk niet verder helpt. Je maakt dit vooral mee bij IT-gerelateerde programma’s, waarin er vaak veel te snel naar een IT-oplossing wordt geredeneerd.

Het beste advies is om eerst te kijken naar de processen, naar de mensen en dan pas naar de technologie. Dit is een goede leidraad om ervoor te zorgen dat je het project of programma holistisch bekijkt en dat je niet te snel naar ofwel de inhoudelijke details dan wel naar de IT oplossingen gaat. Het ‘mensenstuk’ helpt je dan om na te denken hoe je intern binnen een organisatie zorg moet dragen voor draagvlak en commitment.

Reageer op dit artikel