blog

Kerstrapport als tussenbalans

Supply chain

Kerstrapport als tussenbalans

Geen enkel woord heeft dit jaar zo boven de logistieke markt gehangen als innovatie (al dan in combinatie met duurzaamheid). Maar het oordeel in de zojuist verschenen Innovatie Monitor van de Erasmus Universiteit is niet mals. Logistiek blijft met min 10 procent achter in sociale innovatie en met min 8 procent in radicale innovatie. Dat is buitengewoon jammer.

Volgens onderzoeker prof. dr. Henk Volberda maakt vooral sociale innovatie de Nederlandse economie weerbaarder.

Even voor een goed begrip: radicale innovatie betekent het vizier richten op nieuwe markten en nieuwe klanten. Sociale innovatie gaat over vertrouwen creëren, kennis delen, informeel leiderschap en platte organisaties. Daardoor landen – aldus de hoogleraar – technische innovaties beter. Dan is er ook nog incrementele innovatie, ofwel geleidelijke verbeteringen die niet opvallen, maar wel
van invloed zijn. Daarin is de sector bovengemiddeld goed.


Toch wil je met dit rapport – zwak tot onvoldoende – niet thuis komen. De reacties uit de logistiek op deze beoordeling zijn voorspelbaar. Erkende bepleiters van meer innovatie – Walther Ploos van Amstel – zien hun gelijk bevestigd. Hoogleraren als Jan Fransoo en René de Koster plaatsen kanttekeningen bij de gehanteerde definities. Is sociale innovatie wel innovatie of gewoon management? Gaat het hier alleen over de transportsector of ook over het verladend bedrijfsleven? Er zijn toch best veel mooie innovaties om ons heen. Kijkt Volbeda wel goed?

Een kerstrapport is altijd een soort tussenbalans, zeker op school. Het moet dienen als een soort aanmoediging, tevens bijsturing.
Bovenmeester Volberda voelt onze beperkingen heel goed aan. Logistiek is vooral optimaliseren van wat er is. Niet zozeer ontwikkelen wat niemand nog heeft gezien. Zo gemakkelijk is dat trouwens niet. Wat betreft nieuwe markten en nieuwe producten
hebben andere branches het vast eenvoudiger. Wat vooral blijft hangen is de nare smaak van gemis aan sociale innovatie. Dat zouden we beter doen, hadden we elkaar beloofd. Het is tijd voor een goed glas om die bijsmaak weg te spoelen en een ernstig voornemen te maken voor 2013. Logistiek haalt voor het vak innovatie straks gewoon een ruime voldoende.

 

Lees ook: Topsector mist innoverend vermogen

Reageer op dit artikel