blog

Ahold-online-plan 2012-2016: fascinerend concreet

Supply chain

Ahold-online-plan 2012-2016: fascinerend concreet

De Ahold-directie heeft op de ‘Ahold Capital Markets Days 2012’ haar retailstrategie voor de komende jaren uiteengezet. Het grote pakket bevat uiterst interessant informatiemateriaal over de multichannel-strategie voor de komende jaren. Dacht je een jaar geleden nog: “Ahold-directie, wanneer kom je op het gebied van multichannel nu met verdere concrete stappen?”. Dit jaar hebben we veel concrete stappen kunnen zien: Ahold heeft Bol.com gekocht, een derde online distributiecentrum geopend, een drietal stand-alone-afhaalpunten in gebruik genomen en 59 AH-winkels hebben een Bol.com PUP. Het plan 2012-2016 is fascinerend concreet en ambitieus, aldus Nando van Essen.

De multichannel-plannen voor de periode 2012-2016 zijn onderdeel van circa 5 uur durende presentaties op video + de bijbehorende powerpointsheets.

 

De drive voor Ahold: Plan-Shop-Live

Deze drie woorden staan centraal in de multichannel strategie voor de komende jaren:

  • Het maximaal ondersteunen van de moderne consument In “shopping planning” en “meal planning”. Middelen hiervoor: app’s, boodschappenlijstjes en receptendatabase die beschikbaar zijn via desktop, laptop, tablet en smartphone;
  • Het boodschappen doen zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk maken. Door bijvoorbeeld zelfscanning in de winkel of online kopen en de mogelijkheid bieden van thuisbezorgen of afhalen;
  • Als “plan” en “shop” gemakkelijker en efficiënter gaan, dan blijft er meer “leef”-tijd over. De kleuren in het beeldmerk (zie afb1. onderaan deze pagina) zijn treffend gekozen: rood voor “shop” en de goudgele kleur voor “live”.

Ahold heeft “plan-shop-live” compact in een film samengevat.

 

Ambitieuze groeiverwachting online foodretail

Ahold heeft op het gebied van foodretail een tweetal activiteiten: Peapod in de USA (in 2000 gekocht) en Albert/Albert Heijn in Nederland. De ambitie is om van 2012 naar 2016 in omzet te groeien van 508 miljoen naar 1,5 miljard euro. Dat betekent concreet een verwacht groeipercentage van ruim 30 procent per jaar. De verwachting is dat de verschillende aanbiedingsvormen binnen het multichannel-concept elkaar zullen versterken: Winkelen in de traditionele winkel, aangevuld met thuisbelevering (HD, Home Delivery), aangevuld met afhalen via Pick Up Points (PUP’s). In onderstaand figuur 2 heeft de Ahold-directie dit weergegeven.

 

Forse stappen in aanpassen van distributiestructuur

De presentatie geeft een goed inzicht op welke wijze met name de sterk groeiende online omzet zijn weg naar de consument zal vinden. Deelonderwerpen zijn hier: thuisbelevering, PUP’s (Pick Up Points) en e-fulfilment distributiecentra.

 

Zowel het verzorgingsgebied voor thuisbelevering van Peapod in de USA als van Albert Heijn in Nederland zal stapsgewijs worden uitgebreid. De ontwikkeling in Nederland nader toegelicht: Met de opening van een derde distributiecentrum (Home Shop Centrum) voor online orders in Almere heeft Albert Heijn het verzorgingsgebied voor thuisbelevering uitgebreid met delen van West- en Midden Noord-Brabant en gebieden rond Zuidelijk Flevoland. In onderstaande plattegrond (afb 3) is het blauwe gebied het reeds bestaande verzorgingsgebied voor thuisbelevering. De groene gebieden zijn er recent aan toegevoegd. De Ahold-directie geeft aan dat met het bedienen van deze gebieden 63 procent van de Nederlandse huishoudens bij Albert Heijn online kan kopen. Uit de plattegrond is duidelijk, dat geografisch gezien in grote delen van Nederland nog niet online besteld kan worden bij Albert Heijn. AH verwacht in de nabije toekomst het aantal huishoudens dat online kan kopen te kunnen uitbreiden naar 80 procent.

 

De ontwikkelingen op het gebied van thuisbelevering zijn op de Ahold Capital Markets Days 2012 toegelicht door Andrew Parkinson (CEO, Peapod). Voor wie de details wil volgen, hierbij de link naar een ruim 3 minuten durende video.

 


PUP’s (Pick UP Points)

PUP’s gaan een zeer belangrijke rol spelen in de distributie van online gekochte producten. Ahold onderscheidt daarin drie vormen van PUP’s (zie ook afb 4):

  • PUP’s in winkels
  • Kleine stand-alone PUP’s
  • Grote stand-alone PUP’s

Zowel in de USA als in Nederland wordt met grote voortvarendheid het PUP-programma uitgerold. In de presentatie geeft de Ahold-directie aan, dat het PUP-uitrol-programma voor de komende 18 maanden volledig is volgeboekt, zowel in de USA als in Nederland. In de maanden november en december zijn in Nederland inmiddels de eerste grote stand-alone PUP’s geopend: in Heemstede, Naarden en Tilburg. In een 59-tal Albert Heijn winkels is in de afgelopen maand een Bol.com PUP geopend. De doelstelling, wat deze Bol.com PUP’s betreft is, dat eind 2014 alle bijna 900 AH-filialen een dergelijke PUP hebben.

 


E-fulfilment factories

Zowel Peapod als Albert Heijn zijn bij het begin van de online activiteiten gestart met “in-store picking operations”: Orderpicking in de winkel, zoals dat nu nog plaatsvindt bij onder andere filialen van de Plusmarkt In Nederland , Colruyt in België en deels bij Tesco in de UK. Omdat deze werkwijze niet voldoende effectief en efficiënt bleek is men circa 10 jaar geleden overgestapt naar warehousing en orderpicking in specifieke online DC’s (in Nederland “Home Shop Centra” genoemd)

 

Ahold-directie wil de uitrol van e-fulfilment factories nauwgezet afstemmen met de marktontwikkelingen en de vraag in specifieke regio’s (zie afb. 5). Op technisch gebied voorziet men de volgende fasering in oppervlakte, assortimentsbreedte en distributie-techniek:

 

benaming DC-oppervlakte (m2) Assortimentsbreedte (sku’s) Distributie-techniek
Small warehouse / Dark store /
NL: Home shop Centrum
9.000-14.000 12.000-15.000 Handmatig, pick to cart
Semi-automated 14.000-18.000 15.000-20.000 Handmatig, conveyers, pick-to-light
Automated 28.000 20.000-25.000 Volledig gemechaniseerd

 

Peapod heeft reeds een semi-geautomatiseerd eDC in gebruik, in Lake Zurich, Illinois. Een volledig geautomatiseerd eDC zal conform planning in 2014 worden geopend in Jersey City, N J, USA.

 

De ontwikkelingen op het gebied van PUP’s en e-fulfilment factories zijn op de Ahold Capital Markets Days 2012 toegelicht door Andrew Parkinson (CEO, Peapod). Voor wie de details wil volgen, hierbij de link naar een ruim 8 minuten durende video.

 

Foodretail online, foodretail multichannel: is/wordt Ahold de benchmark?

Op het gebied van foodretail online / multichannel is er op dit moment heel veel beweging; zowel in de USA, UK, Frankrijk, Duitsland, België, Scandinavische landen, Zwitserland, Nederland. Toch mogen we wel een beetje trots zijn op “ons” Ahold. Met de stappen die in de afgelopen 10 jaar al gezet zijn in zowel de USA als in Nederland en met de concrete plannen voor de komende jarenbehoort het concern op het gebied van multichannel zeker tot de kopgroep. En die kopgroep is niet groot. Tesco, UK, hoort daar zeker bij: Orderpicking vanuit winkels en vanuit semi-geautomatiseerde distributiecentra, home-delivery, diverse soorten PUP’s, online omzet van  food en non-food is in 2012 op een niveau gekomen van ca. € 2,5 miljard.
Ocado (onderdeel van Waitrose, UK) behoort ook tot die kopgroep, alhoewel met een financieel wankele positie. Ook de Franse supermarktketens Auchan, leClerc en Carrefour zijn fors actief, maar op het gebied van food nog niet zo ver. Dus in de komende jaren zou Ahold, met Tesco, op dit gebied best de benchmark kunnen worden.

Reageer op dit artikel