blog

Mobility: veel potentie maar ook serieuze risico’s

Supply chain

Het leveren van toepassingen waarmee gebruikers via smartphone, tablet of ander mobiel devices hun ERP-systeem kunnen benaderen wordt op dit moment gezien als de grootste trend. Onno Wasser blogt hier over de mogelijkheden maar ook beperkingen van mobility.

Mobility: veel potentie maar ook serieuze risico’s

Organisaties opereren 24 uur per dag, zeven dagen in de week en over de hele wereld. Zij zoeken naar nieuwe manieren om klanten te bedienen, medewerkers te binden en transparant en verantwoordelijk zaken te doen. Klanten verwachten een dienstverlening die direct, real-time en onderscheidend is. Spraak-, data- en bedrijfscommunicatie en applicaties groeien naar elkaar toe, waardoor de verschillende vormen van communicatie explosief stijgen.

 

De Eerste Kamer maakt gebruik van 75 met 3G-datakaart uitgeruste iPads die wekelijks worden gevoed met nieuwe documenten en die via een speciaal ontwikkelde app kunnen worden geopend. Wat normaal gesproken naar de postkamer ging, gaat nu elektronisch het net op.

Supermarkten werken tegenwoordig met handscanners ten behoeve van mobiele zelfbediening in de supermarkt. De nieuwste generatie biedt tijdens het winkelen ook directe toegang tot persoonlijke kortingen en tot productinformatie en aanbiedingen, inclusief de locatie in de winkel waar deze producten staan. Terwijl klanten hun aankopen al winkelend scannen, kunnen detailhandelaren aanvullende informatie op het scherm laten zien op basis van de reeds gescande artikelen om zo nog meer te verkopen. Zo kan de consument speciale aanbiedingen ontvangen om de kans op impulsaankopen te verhogen. De eigen medewerkers kunnen een grote verscheidenheid aan productgerelateerde informatie voor klanten opzoeken, producten snel lokaliseren, schappen tijdig aanvullen en leveringen aan de achterdeur real time verwerken.


Voorraden en transportorders via iPad

T-Mobile introduceerde de smartphone met SAP CRM ter verhoging van de efficiënte van het werk van de vertegenwoordigers in combinatie met een betere meetbaarheid. Alle informatie uit het veld is direct beschikbaar op kantoor waardoor bijvoorbeeld follow-up activiteiten eerder kunnen starten.
De bouwcombinatie DODO realiseerde voor het verbreden van de A2 de grootste snelwegoverkapping in Nederland. Voor het uitvoeren van de ruim 2500 kwaliteitsinspecties werd een mobiele digitale formulierapplicatie geïntroduceerd gericht op het sneller verwerken, analyseren en distribueren van rapportages.
GLS (pakket- en expresdiensten) investeerde in mobiele handheld systemen onder ten behoeve van tracking en tracing op basis van in real time ingevoerde transportgegevens. Met de handhelds kunnen ook van beschadigde artikelen foto’s in hoge resolutie worden gemaakt en kunnen naast de handtekening van een ontvanger ook de labels met bestemmingsadressen worden ingevoerd. En binnen de logistiek vragen we voorraden en transportorders op via een iPad of een smartphone en gebruiken werknemers app’s om kwaliteitsproblemen bij goederenontvangst met hun smartphone te fotograferen en aan te melden in het ERP-systeem.

 

Technische termen

Wat mobility betreft, aan technische termen geen gebrek: Consumerisation, Het Nieuwe Werken, Bring Your Own Device, Cloud Computing. Vakbladen staan er vol mee. Duidelijk is wel dat afstanden en fysieke grenzen verdwijnen, de wereld verandert en technologie convergeert. Mobiele werkplekken, mobile devices voor agenten, toezichthouders en advocaten, tracking & tracing, draadloze kantoren, de diversiteit aan mobiele oplossingen is heel groot. Handhelds, PDA’s, smartphones, BlackBerry’s, GPRS; mobiele oplossingen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de alledaagse bedrijfsvoering. De wisselwerking tussen de technologieën die nu de toon zetten resulteert in een toekomst waar medewerkers van organisaties plaats- tijd- en platformonafhankelijk kunnen werken met applicaties die zijn toegesneden op hun rol binnen het bedrijf, waar samenwerking en dynamische teamvorming binnen organisaties niet meer gehinderd wordt door gebrek aan transparantie in de organisatie of hiërarchische structuren en waar bedrijven beter op klantenwensen kunnen inspelen en anticiperen door analyses van de massa gegevens die ze over hun (potentiële) klanten hebben.

 

Al deze functionele behoeften vanuit de business werpt wel continue de vraag op voor de IT-manager welke mobility oplossingen geschikt is voor zijn/haar organisatie inclusief de eisen die dit stelt aan de onderliggende IT-infrastructuur met betrekking tot bijvoorbeeld performance en veiligheid en het integratievraagstuk: hoe te koppelen aan de aanwezige ERP- en CRM-systemen. Daarmee kent deze toenemende mobiliteit ook een keerzijde: vragen (en zorgen) over beheer, toegang, veiligheid, continuïteit en de kosten van mobiele (data). Vaak wordt (te) weinig aandacht gegeven aan de risico’s van mobiliteit, namelijk het openstellen van bedrijfsnetwerken voor mobiele apparaten, die ook in toenemende mate privé eigendom zijn van de gebruiker.

 

Nieuwe uitdagingen beveiliging

De genoemde trends creëren een hele reeks nieuwe uitdagingen op het gebied van beveiliging. Beveiliging van de IT raakt op allerlei niveaus aan bedrijfsrisico’s. 58 procent van de IT-managers zegt nu al privé-toestellen en tablets toe te laten op de werkplek, terwijl 24 procent van hen verwacht dat dit aantal de komende twaalf maanden significant gaat toenemen. Wanneer beveiliging en authenticatie niet goed geregeld zijn, loopt een organisatie het risico dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt. Dit heeft natuurlijk in de eerste plaats gevolgen voor de reputatie van een bedrijf, door de daarmee gepaard gaande negatieve publiciteit. Maar zeker zo schadelijk zijn de juridische gevolgen, omdat de organisatie wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade. Compacte mobiele apparaten als smartphones en tablets zijn gevoelig voor verlies en diefstal, dus is het zaak om structureel de juiste maatregelen te treffen om schade te voorkomen mocht dit voorkomen. Het aantal mobiele apparaten voor privégebruik dat contact maakt met zakelijke netwerken is in de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld. Bijna de helft van die apparaten bevat gevoelige data. Uit het recente rapport The Impact of Mobile Devices on Information Security blijkt dat 71 procent van de bedrijven gelooft dat het gebruik van dergelijke mobiele apparaten een toename in beveiligingsincidenten heeft veroorzaakt. Zij maken zich zorgen over het verlies van gevoelige data die op de apparaten van werknemers staan, waaronder email (79 procent), klantgegevens (47 procent) en login-gegevens voor het netwerk (38 procent).

 

Wet- en regelgeving mobility

Aandachtspunt is ook dat de wet- en regelgeving die betrekking heeft op ICT in veel gevallen uitgaat van het gegeven dat ICT steeds vaker een kritisch productiemiddel is. Grote ICT investeringen vormen in die zin een risico, bijvoorbeeld voor de aandeelhouderswaarde van een bedrijf. De CIO krijgt te maken met vragen als: Is er een beleid? Hoe wordt dit geborgd? Hoe verloopt de rapportage? Wat zijn de genomen veiligheidsmaatregelen?

 

Kortom, mobility is niet meer te stoppen. Sterker nog, het leveren van toepassingen waarmee gebruikers via smartphone, tablet of ander mobiel devices hun ERP-systeem kunnen benaderen wordt op dit moment gezien als de grootste trend. Tot deze slotsom kwamen ook de bezoekers aan Interne Logistiek toen werd gediscussieerd over de stelling ‘ERP / PDM en mobility gaan niet samen’. Niemand van de aanwezigen was het daar mee eens. Wel werd terecht gewezen op de beperkingen, gepaard met de waarschuwing dat bedrijven zich goed moeten afvragen wat ze met mobility willen. Ook werd gewezen op het probleem van autorisatie en intellectuele eigendom. mobiele devices kunnen snel in verkeerde handen vallen.

 

Lees hier de nieuwbrief-special ‘mobility in de logistiek’

 

Gebruikte bronnen: logistiek.nl, automatiseringsgids.nl, www.marqit.nl

Reageer op dit artikel